wykłady homeopatycznej co to znaczy
Co znaczy homeopatycznej materia medica cz. 4?. Co to jest połączone i przedstawione w układzie.

Czy pomocne?

Wykłady homeopatycznej materia medica cz. 4 - glonoinum - natrium sulphuricum

Definicja z ang. Lectures homeopathic materia medica part. 4 - glonoinum - natrium sulphuricum, z niem. Vorträge Materia Medica Teil. 4 - Glonoinum - Natrium sulfuricum.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie Similimum, Nowy Sącz 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,298 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: wykłady homeopatycznej
ISBN: ISBN 83-909591-5-1
Opis: Wykłady Homeopatycznej Materia Medica wraz "Nowymi Lekami" połączone i przedstawione w układzie alfabetycznym. TOM IV zawiera wyczerpujące opisy leków homeopatycznych uporządkowane alfabetycznie od "Glonoinum" do "Natrium sulphuricum." Zawarte w tej pracy wykłady z zakresu homeopatycznej materia medica zostały wygłoszone w Post-Graduate School of Homeopathics. Wybrane z nich ukazały się na łamach "Journal of Homeopathics", ale dla potrzeb tej pracy poddano je rozległej korekcie. W związku z licznymi prośbami studentów i wbrew skłonności autora, zdecydowano się na pozostawienie potocznego stylu. Wykłady przedstawione są w prostej formie, by uczynić zrozumiałym plan autora w zgłębianiu każdego z leków. Taki potoczny język uprościł materia medica i zredukował zawiłości do prostego opisu. Stąd też materia medica musi zostać okrojona z technicznych zwrotów i sprowadzona do mowy prostej (potocznej). Nie spotkacie dwóch leków opracowanych w podobny sposób. Każdy wymaga odrębnego podejścia w celu uwypuklenia tego, co jest charakterystyczne. Mimo, iż nie wykorzystano wszystkich znanych leków, uwydatniono te wiodące i w pełni przebadane o wyraźnych cechach charakterystycznych, prezentując je tak, by pokazać, w jaki sposób materia medica powinna być rozwijana i użytkowana. Istnieją oczywiście również inne sposoby zgłębiania leku. Ta wydawała się autorowi w najwyższym stopniu naturalnym metodą przekazywania studentom trwałych idei na temat natury każdego z omawianych środków. Być może wyglądała na najprostszą, bo była jedyną sposobem, jaką autor zawsze się posługiwał. Wielokrotność powtórzeń charakterystycznych objawów mogłaby stanowić obiekt krytyki, jednak doświadczenie pokazało, iż jedynie tym metodą można dać początkującemu trwałe definicja o leku. Pozycjami, które okazały się w najwyższym stopniu pomocne w takich studiach były: "Materia Medica Pura" Hahnemanna, "Guiding Symptoms" Heringa i "Encyclopaedia of Pure Materia Medica" ("Encyklopedia czystej materia medica"). Tej pracy nie należy traktować jako pełnego zarysu obrazów leków, lecz jako opracowanie kilku ich w najwyższym stopniu istotnych cech. Tworzenie kompletnego zarysu nie będzie miało końca i jeżeli leżące przed Wami dzieło dostarczy któremuś z młodych terapeutów albo studentów materia medica wsparcia, będzie to oznaczać, iż spełniło oczekiwania autora. Nie znajdziemy łatwej ścieżki, która wiodłaby do doskonałego rozumienia materia medica. Jedyną i najlepszą jest ta długa i wymagająca wysiłku, nie większego jednak niż w przypadku innych wielkich nauk. Z tego powodu wielu rezygnuje z podjęcia tego trudu, nawet jeżeli mogłoby to uratować czyjeś życie albo zmniejszyć cierpienie. Nadal oferują ludziom swoje porady, choć są świadomi i otwarcie przyznają, iż sposoby, jakimi się posługują nie spełniają oczekiwań, są bezużyteczne, a często destruktywne. Niektórzy twierdzą, iż nie wierzą w ten uważny sposób analizy objawów, jeżeli z kolei napotkają jakąś łatwą metodę pozorowania mistrzostwa, szybko przyjmują ją - to nie dla mnie. Materia medica można się nauczyć przez wnikliwe studiowanie i wykorzystywanie. Można ją zrozumieć, ale nie da się jej wykuć na pamięć. Każdy, kto aby ją zapamiętał i tak aby poniósł sromotną klęskę. Jej miejsce jest "pod ręką", gdzie winna być nieustannie - prawidłowo używana. Prawdziwą wiedzę można osiągnąć wyłącznie przez ciągłe zgłębianie materia medica, porównywanie jej z pełnym repertorium. By przyswoić materia medica najpierw trzeba stać się mistrzem "Organonu" Hahnemanna, gdyż symptomatologia materia medica i "Organon" idą "ręka w rękę". Jeżeli chcemy posiąść zdolność właściwego stawiania diagnozy homeopatycznej i utrzymywać stale właściwy poziom, "Organon", symptomatologia i pełne repertorium muszą stać się książkami, do których cały okres będziemy się odnosić. Wszyscy pragnący poddać dokładniejszym testom przyczyny, dla których w książce wykorzystano te, a nie inne sposoby, mogą szukać odpowiedzi w rozdziale "Wartość objawów" w "Wykładach z filozofii homeopatycznej". James Tyler Kent
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na W .