wytyczne laboratoryjne co to znaczy
Co znaczy laboratoryjne dotyczące badań?. Co to jest do momentu ich znacznego zaawansowania i.

Czy pomocne?

Wytyczne laboratoryjne dotyczące badań przesiewowych, rozpoznawania i monitorowania uszkodzeń wątroby

Definicja z ang. Laboratory guidelines on screening, diagnosis and monitoring of liver damage, z niem. Labor Leitlinien für Screening, Diagnose und Überwachung von Leberschäden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Abbott Edukacja, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,94 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: wytyczne laboratoryjne
ISBN: ISBN 83-910624-7-3
Opis: Schorzenia wątroby pozostają regularnie nieme klinicznie aż do momentu ich znacznego zaawansowania i dlatego do rozpoznania uszkodzenia tego narządu i określenia jego typu zwykle konieczne są badania laboratoryjne. Najczęstszą na świecie powodem uszkodzeń wątroby są infekcje wirusami, które atakują raczej ten narząd i z tego powodu określane są mianem wirusów zapalenia wątroby. Wykorzystanie badań serologicznych i testów opartych o analizę kwasów nukleinowych jest konieczne do udokumentowania ekspozycji i obecności zakażenia, służą one także do monitorowania leczenia osób zakażonych. Uszkodzenia wątroby mogą być wywołane innymi licznymi chorobami, szczególnie zaburzeniami autoimmunologicznymi i wrodzonymi albo nabytymi zaburzeniami metabolicznymi. Badania laboratoryjne mają główne znaczenie w rozpoznawaniu tych schorzeń, szczególnie w razie pacjentów, u których brak jest dowodów zakażenia wirusowego. Ponadto powodem uszkodzenia wątroby może być etanol i leki. Dla wykrycia tych potencjalnych czynników uszkadzających najistotniejsze znaczenie mają wiadomości kliniczne. Zalecenia przedstawione w poniższej monografii oparte są na danych, zawartych w publikacjach o wysokiej randze. Wartość naukową danych, które posłużyły do sformułowania poszczególnych zaleceń scharakteryzowano korzystając z kryteriów oceny zaadaptowanych poprzez Komitet do spraw Wytycznych w Praktyce Medycznej Amerykańskiego Towarzystwa Badań Chorób Wątroby (AASLD), które przedstawiono w Tabeli 1.
Spis treści:
  • Rola dopuszczalnych zakresów błędów dla określenia przydatności badań laboratoryjnych oceniających czynność wątroby i uszkodzenia jej miąższu
  • Markery serologiczne zapalenia wątroby i badanie kwasów nukleinowych
  • Ostre uszkodzenie wątroby
  • Przewlekłe uszkodzenie wątroby
  • Marskość wątroby
  • Rak wątrobowokomórkowy
  • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .