zabawy ćwiczenia logopedyczne co to znaczy
Co znaczy logopedyczne - K G T D?. Co to jest pedagogiki, absolwentka Wydziału Defektologii.

Czy pomocne?

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - K G T D

Definicja z ang. Fun and speech therapy exercises - KGTD, z niem. Fun und Sprachtherapie Übungen - KGTD.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,130 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: zabawy ćwiczenia logopedyczne
ISBN: ISBN 83-916173-5-1
Opis: ANNA CHRZANOWSKA - lekarz nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, absolwentka Wydziału Defektologii (kierunek logopedia) Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie. Po ukończeniu studiów pracowała jako logopeda w Poradni Wychowawczo-Zawodowej i w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Jest doświadczonym logopedą specjalizującym się w pracy z osobami przejawiającymi takie zaburzenia, jak: jąkanie, dyslalia, opóźniony rozwój mowy i z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w dziedzinie logopedii i tytuł nauczyciela dyplomowanego. Aktualnie jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Porównawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku i logopedą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z logopedii ze słuchaczami podyplomowych studiów logopedycznych, polonistycznych i terapii pedagogicznej przy Uniwersytecie w Białymstoku. KATARZYNA SZOPLIK - absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Podyplomowego Studium Logopedycznego i Podyplomowego Studium Kierowania Oświatą w Białymstoku. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel i logopeda w szkołach podstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przejawiającymi zaburzenia artykulacji, płynności mowy, a również opóźniony rozwój mowy. Aktualnie jest logopedą w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego i certyfikat zawodowy. Prowadzi zajęcia praktyczne ze słuchaczami Podyplomowego Studium Logopedycznego w Białymstoku. Społecznie pełni funkcję sekretarza w Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Polskiego Związku Logopedów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. ''... Poradnik przeznaczony jest dla logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci, które przejawiają trudności w realizacji głosek dźwięcznych /d/, /g/ i mają kłopoty z różnicowaniem A -d/,/k- t/, /k - g/, /g -d/(...). Proponowane zabawy i ćwiczenia mogą być wykorzystane w pracy korekcyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zróżnicowany stopień trudności tych zabaw i ćwiczeń pozwoli na swobodny ich dobór, odpowiedni do wieku, predyspozycji dzieci i rodzaju wady wymowy, z kolei zabawowy charakter sprawi, iż dzieci chętnie i szybko pokonają własne trudności w mówieniu (...). Czytanie tekstów zagadek, wierszy, opowiadań umożliwi lepszą artykulację i szybsze przyswojenie poprzez dziecko struktur zdaniowych ...'' Fragmenty recenzji dr Urszuli Andrejewicz
Spis treści:
  • Od Autorek Badanie logopedyczne Charakterystyka głosek /k/, /g/, /t/, /d/ Metody realizacji głosek /k/, /g/, /t/, /d/ Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej realizacji głosek /k/, /g/, /t/, /d/ Ćwiczenia różnicowania słuchowego głosek Wywoływanie głosek /k/, /g/, /t/, /d/ Utrwalanie i automatyzacja głoski /k/ Utrwalanie i automatyzacja głoski /g/ Utrwalanie i automatyzacja głoski /t/ Utrwalanie i automatyzacja głoski /d/ Różnicowanie głosek /k - g/ Różnicowanie głosek /t – d/ Różnicowanie głosek /k – t/ Różnicowanie głosek /g - d/ Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .