zabawy ćwiczenia logopedyczne co to znaczy
Co znaczy Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - L R?. Co to jest logopedycznych pod wspólnym tytułem.

Czy pomocne?

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - L R

Definicja z ang. Fun and speech therapy exercises - LR, z niem. Fun und Sprachtherapie Übungen - LR.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,138 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: zabawy ćwiczenia logopedyczne
ISBN: ISBN 83-916173-6-X
Opis: Niniejsza podręcznik to następna pozycja z serii poradników logopedycznych pod wspólnym tytułem Zabawy i ćwiczenifa logopedyczne. Zaprezentowane w opracowaniu ćwiczenia i zabawy mogą być wykorzystane zarówno poprzez logopedów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, które przejawiają trudności w wymowie głosek /l/, /l'/, /r/ Osoba pracująca z dzieckiem z wadą wymowy znajdzie tu także wskazówki dotyczące poprawnej artykulacji głosek, metody ich wywołania, utrwalania i automatyzacji w samodzielnych wypowiedziach ustnych. Przedstawiane zabawy i ćwiczenia służą nie tylko utrwalaniu i automatyzacji poprawnej wymowy /l/, /l'/, /r/. Dzięki ich stosowaniu można także: - poszerzać zasób słownictwa dziecka; - uczyć stosowania poprawnych form gramatycznych; - rozwijać aktywność werbalną i sprawność komunikowania się; - utrwalać pisownię zgodną z zasadami ortografii; - doskonalić umiejętności dziecka w dziedzinie edukacji matematycznej; - stymulować rozwój myślenia i spostrzegawczości; - rozwijać percepcję słuchową i wzrokową; - doskonalić koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową - popularyzować utwory poetów polskich. Pośród demonstrowanych ćwiczeń istotne miejsce zajmują ciekawe zabawy ruchowe, które można prowadzić nie tylko w gabinecie logopedycznym, lecz również w domu i w trakcie zajęć programowych w przedszkolu i w szkole. Na uwagę zasługują także ćwiczenia między innymi manualne i ćwiczenia matematyczne połączone z ćwiczeniami logopedycznymi. Łączenie różnych ćwiczeń skutkuje, iż robota korekcyjna jest bardziej interesująca i atrakcyjna.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .