zaburzenia psychiczne dzieci co to znaczy
Co znaczy Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży?. Co to jest młodzieży - niektóre zagadnienia.

Czy pomocne?

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Definicja z ang. Mental disorders of children and adolescents, z niem. Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,182 str., Wymiary: 170x240 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: zaburzenia psychiczne dzieci
ISBN: ISBN 83-86826-55-X
Opis: W książce pod tytułem "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - niektóre zagadnienia" czytelnicy znajdą interesujące artykuły dotyczące miejsca terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i farmakoterapii w leczeniu dzieci i młodzieży, jak: szczegółowe prace na temat niektórych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.
Spis treści:
 • 1. Miejsce psychoterapii indywidualnej w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
 • 2. Psychoterapia grupowa młodzieży w warunkach ambulatoryjnych - doświadczenia, problemy i refleksje
 • 3. Miejsce systemowej terapii rodzin w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym
 • 4. Miejsce leczenia farmakologicznego w terapii dzieci i młodzieży - możliwości i ograniczenia
 • ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
 • Zaburzenia hiperkinetyczne
 • 5. Badanie aktywacji półkulowej mózgu u dzieci z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością
 • 6. Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji czołowej u dzieci i młodzieży z ADHD
 • 7. Polska wersja Kwestionariusza Connersa dla Rodziców i Nauczycieli - An Abbreviated Parent-Teacher Questionnaire (IOWA-Conners; IOWA). Badanie pośród rodziców - doniesienie wstępne
 • 8. Polska wersja Kwestionariusza Connersa dla Nauczycieli - The Revised Conners Teacher Rating Scale (RCTRS). Doniesienie wstępne
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży
 • 9. Sposoby oceny zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci i młodzieży - część I. Polska wersja kwestionariusza The Leyton Obsessional Inventory - Child Version
 • 10. Sposoby oceny zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci i młodzieży - część II. Polska wersja skali The Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
 • Schizofrenia
 • 11. Przedchorobowe przystosowanie psychospołeczne chorych na schizofrenię, przebiegającą z wiodącymi symptomami pozytywnymi i z wiodącymi symptomami negatywnymi
 • Ocena efektów terapeutycznych i tolerancji leczenia risperidonem pierwszego rzutu i następnych nawrotów schizofrenii u młodzieży
 • Jadłowstręt psychiczny
 • 12. Psychoanalityczne poglądy na zaburzenia odżywiania się
 • Współwystępowanie zaburzeń psychicznych z jadłowstrętem i żarłocznością psychiczną
 • 13. Próba oceny jakości życia u chorych z zaburzeniami odżywiania się
 • 14. Poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym
 • 15. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w sytuacjach osteoporozy jako powikłania przewlekłych postaci jadłowstrętu psychicznego
 • Zaburzenia depresyjne i samobójstwa u dzieci i młodzieży
 • 16. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Przegląd badań
 • 17. Zachowania samobójcze u młodzieży a zaburzenia psychiczne wskazówki dotyczące postępowania
 • 18. Czynniki demograficzno-kliniczne w grupie młodzieży podejmującej próby samobójcze w wybranych latach trzech ostatnich dekad
 • 19. Psychologiczne uwarunkowania młodzieżowych zamachów samobójczych
 • Czynniki rodzinne a zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 • Wpływ patologii rodzinnej na wyniki terapii u dzieci z zaburzeniami psychicznymi
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • 20. Rozpowszechnienie i częstość używania substancji uzależniających pośród uczniów klas piątych wielkomiejskich szkół podstawowych
 • 21. Używanie psychoaktywnych środków uzależniających poprzez młodzież z zaburzeniami psychicznymi, leczoną lekami psychotropowymi

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .