zagadka drugiej płci spory co to znaczy
Co znaczy PŁCI'' - spory wokół różnicy seksualnej?. Co to jest latach jednym z kluczowych topoi w.

Czy pomocne?

ZAGADKA ''DRUGIEJ PŁCI'' - spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie

Definicja z ang. RIDDLE 'second sex' '- disputes over sexual difference in psychoanalysis and feminism, z niem. RÄTSEL "zweite Sex '' - Streitigkeiten über Geschlechtsunterschied in der Psychoanalyse und Feminismus.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Universitas, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,524 str., Wymiary: 135 x 205 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: zagadka drugiej płci spory
ISBN: ISBN 83-242-0746-5
Opis: Dyskusje wokół różnicy seksualnej stały się w ostatnich latach jednym z kluczowych topoi w dyskursie współczesnej humanistyki i filozofii. Wcześniej toczyły się już w ramach tradycji psychoanalitycznej, gdzie na różne metody próbowano przezwyciężyć ''patriarchalne'' przesądy, jakie legły u podstaw Freudowskiego ujęcia relacji męskie-żeńskie (Horney, Klein, Jones, Lacan). Żadnemu jednak z kontynuatorów dzieła autora Totem i tabu nie udało się zerwać z ograniczeniami wynikającymi z takiego ujęcia. Innego rodzaju pytania i wątpliwości nasuwają się w odniesieniu do feministycznej tradycji myślenia o różnicy seksualnej, której skrajne bieguny wyznaczają narcystyczny kult kobiecości, dominujący w nurcie ecriture feminine (Irigaray, Cixous) i ''konstruktywistyczna'' relatywizacja rozróżnienia męskie-żeńskie w pracach Butler. Najdalej w przezwyciężaniu tych jednostronności idzie Kristeva, która, zrywając z fantazmatycznym determinizmem ''pisania kobiecego'', zachowuje rozróżnienie męskie-żeńskie w perspektywie genealogii samego logosu. Nawiązując do jej koncepcji, autor książki stara się w jej końcowych partiach zarysować swoje ujęcie, wykraczające zarówno poza przesądy patriarchalizmu, jak i różne koncepcje poczęte z ducha feminizmu.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .