zarządzanie zasobami co to znaczy
Co znaczy zasobami ludzkimi w zakładach opieki?. Co to jest zasobami ludzkimi w samodzielnych.

Czy pomocne?

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej

Definicja z ang. Human resource management in health care, z niem. Personalmanagement im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Difin, Warszawa 2008, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,208 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: zarządzanie zasobami
ISBN: ISBN 978-83-7251-836-1
Opis: Autorka podejmuje istotny i aktualny problem kierowania zasobami ludzkimi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej po wprowadzeniu zmian systemowych w sektorze ochrony zdrowia. Opisuje podstawowe mechanizmy, wzbogacając je przykładami z praktyki. Proponuje także wzorcowy schemat oceny poziomu mechanizmów personalnych, który może być podstawą opracowania nowego albo poprawy istniejącego mechanizmu kierowania zasobami ludzkimi w organizacji. W pracy skoncentrowano się na następujących problemach: - Stan kierowania zasobami ludzkimi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (SPZOZ) po wprowadzeniu reformy z 1999 roku. - Czynniki wpływające na zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w SPZOZ. - Efekty zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w SPZOZ. - Przygotowanie menedżerskie naczelnej kadry kierowniczej do kierowania w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podręcznik jest adresowana do kadry kierowniczej i pracowników działów personalnych, pracowników naukowych, studentów kierowania i do wszystkich osób zainteresowanych uzupełnieniem albo uaktualnieniem swojej wiedzy w zakresie kierowania zasobami ludzkimi.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .