zasady planowania co to znaczy
Co znaczy prowadzenia badań naukowych w?. Co to jest . Co to jest prowadzenia badań naukowych w.

Czy pomocne?

Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie

Definicja z ang. Principles of planning and research in medicine, z niem. Grundlagen der Planung und Forschung in der Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,220 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: zasady planowania
ISBN: ISBN 83-233-1818-2
Opis:
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Problematyka badań medycznych
 • 3. Rola statystyki w badaniach medycznych
 • 4. Fazy cyklu badawczego
 • 5. Formułowanie planu badania
 • 6. Wybór i wyznaczenie niezbędnej wielkości próby
 • 7. Sposoby wyboru próby losowej
 • 8. Wybór i definiowanie zmiennych
 • 9. Pomiar zmiennych
 • 10. Wywiad lekarski jako pomiar zdrowia
 • 11. Ocena procedur diagnostycznych - Pojęcie choroby - Trafność procedur diagnostycznych - Wielokrotne procedury diagnostyczne - Krzywa ROC
 • 12. Wnioskowanie o przyczynowości chorób - Zależność bezwarunkowa i warunkowa - Koncepcja przyczynowości
 • 13. Badanie eksperymentalne (losowe badania kontrolowane) - Formułowanie głównego celu eksperymentu - Poziom wyjściowy i końcowy doświadczenia - Czynnik doświadczalny - Metody wykonywania zabiegów - Schemat doświadczenia w układzie ciągłym - Schemat doświadczenia w układzie naprzemiennym - Schemat doświadczenia z układem zabiegów różnoczasowych - Przydział zabiegów w układach ciągłych - Przydział zabiegów w układach naprzemiennych - Liczebność jednostek doświadczalnych - Standaryzacja warunków przebiegu doświadczenia - Problemy natury etycznej - Losowe badania kontrolowane w medycynie zapobiegawczej - Badanie wyników
 • 14. Badania obserwacyjne retrospektywne (kliniczno-kontrolne - Wybór przypadków - Wybór grupy kontrolnej - Liczba grup kontrolnych - Reprezentatywność materiału - Badania kliniczno-kontrolne gniazdowe - Paradoks Berksona - Obciążenia wynikające z różnej wykrywalności choroby - Znaczenie zmiennych zakłócających - Wytyczne do przygotowania planu badania kliniczno-kontrolnego
 • 15. Badania obserwacyjne prospektywne (kohortowe) - Wybór kohorty eksponowanej - Wybór kohorty kontrolnej - Zbieranie danych o czynnikach i ich skutkach zdrowotnych - Liczebność badanych w grupach
 • 16. Redagowanie maszynopisu pracy (publikacji)
 • 17. Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .