zespoły bólowe kręgosłupa co to znaczy
Co znaczy kręgosłupa u kierowców pojazdów?. Co to jest parazawodowych, a więc takich, na których.

Czy pomocne?

Zespoły bólowe kręgosłupa u kierowców pojazdów silnikowych - przyczyny, profilaktyka

Definicja z ang. Back pain for drivers of motor vehicles - the causes, prevention, z niem. Rückenschmerzen für Fahrer von Kraftfahrzeugen - die Ursachen, Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,29 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.06 kg
Zagadnienia: zespoły bólowe kręgosłupa
ISBN: ISBN 83-88261-56-8
Opis: Zespoły bólowe kręgosłupa zaliczane są do chorób parazawodowych, a więc takich, na których przebieg mogą wywierać wpływ środowisko albo sposób wykonywania pracy. Tego rodzaju dolegliwości regularnie obserwuje się w grupach zawodowych, gdzie z racji na sposób wykonywania pracy kręgosłup podlega różnorodnym obciążeniom. Pośród zawodowych czynników ryzyka, które mogą usposabiać do ujawnienia się tych zespołów, wymienia się: niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do wykonywania czynności zawodowych, nadmierny długookresowy ucisk na ograniczone odcinki kręgów, pracę w niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych, wibracje ogólne, przewlekły stres zwiększający napięcie mięśni. Wszystkie wymienione wyżej czynniki, sprzyjające przeciążeniu kręgosłupa, towarzyszą pracy kierowcy, a szczególnie kierowców samochodów ciężarowych i autobusów obsługujących długie trasy. W publikacji omówiono między innymi: budowę i rolę kręgosłupa, zawodowe czynniki ryzyka bólów kręgosłupa, zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa u kierowców, a również edukację ruchową i leczenie ruchem
Spis treści:
  • Budowa i rola kręgosłupa
  • Patogeneza schorzeń kręgosłupa
  • Zawodowe czynniki ryzyka bólów kręgosłupa u kierowców pojazdów silnikowych
  • Zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa u kierowców
  • Nauka ruchowa i leczenie ruchem (kinezyterapia)
  • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .