zmiana zachowań zdrowotnych co to znaczy
Co znaczy zdrowotnych - dlaczego dobre chęci nie?. Co to jest decyduje się przestać palić lub, iż.

Czy pomocne?

Zmiana zachowań zdrowotnych - dlaczego dobre chęci nie wystarczają?

Definicja z ang. Changing health behavior - why good intentions are not enough?, z niem. Ändern Gesundheitsverhalten - warum guten Absichten sind nicht genug?.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,244 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: zmiana zachowań zdrowotnych
ISBN: ISBN 83-89574-45-4
Opis: Jak wytłumaczyć fakt, iż palacz w którymś momencie życia decyduje się przestać palić lub, iż część byłych palaczy powraca do nałogu? Jak to się dzieje, iż zachowania zdrowotne - a więc działania mające wpływ na zdrowie - ulegają zmianie? Autorka stara się wyjaśnić, co sprawia, iż zmieniamy nasze podejście do własnego zdrowia i dlaczego wprowadzamy te zmiany w życie codzienne. Robota Aleksandry Łuszczyńskiej jest pierwszą polską monografią, która przedstawia problematykę zachowań zdrowotnych i ich zmiany. Autorka omawia modele wyjaśniające zachowania zdrowotne i ich zmiany, szczególną uwagę poświęcając uzupełnieniu i weryfikacji modelu HAPA. Uzyskane wyniki Autorka przekłada na język praktyki i wskazuje, co i jak można zmienić, aby zmiana - i zachowania zdrowotne - była trwała
Spis treści:
  • Wprowadzenie: czy psychologia powinna się zajmować zmianą zachowań zdrowotnych? Część I. Zachowania zdrowotne i ich zmiana: pojęcia i teorie 1. Zachowania zdrowotne: pojęcia 2. Podejścia teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych: modele motywacyjne i postintencjonalne 3. Podejścia teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych: schemat społeczno-poznawczy 4. Podejścia teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych: modele fazowe Część II. Co sprawia, iż formułujemy intencje? Wprowadzenie 5. Spostrzegane ryzyko zachorowania 6. Oczekiwane zyski i straty 7. Swoja skuteczność a formułowanie intencji 8. Badania swoje dotyczące predyktorów intencji. Badanie 1: dieta osób z nadwagą albo otyłości 9. Badania swoje dotyczące predyktorów intencji. Badanie 2: aktywność fizyczna internautów 10. Dyskusja wyników badań 1 i 2 Część III. Co sprawia, iż zamysł jest wcielana w życie? Wprowadzanie 11. Czym jest utrzymywanie zachowania? 12. Planowanie a inicjacja i utrzymanie zachowania 13. Skuteczność w utrzymywaniu zachowania a inicjacja i utrzymywanie zachowania 14. Badania swoje dotyczące utrzymywania zachowania. Badanie 3: inicjacja samobadania piersi 15. Badania swoje dotyczące utrzymywania zachowania. Badanie 4: społeczno-poznawcze predyktory regularnego stosowania pasów bezpieczeństwa 16. Badania swoje dotyczące utrzymywania zachowania. Badanie 5: zmiana w wykonywaniu BSE 17. Badania swoje dotyczące utrzymywania zachowania. Badanie 6: palenie papierosów 18. Badania swoje dotyczące utrzymywania zachowania. Badanie 7: planowane używanie pasów bezpieczeństwa Część IV. Co pomaga wrócić na obraną ścieżkę? Wprowadzenie 19. Nawroty a krótkotrwałe załamania 20. Swoja skuteczność a nawroty 21. Wsparcie społeczne i jego rola w procesie zmiany zachowania 22. Zależności pomiędzy wsparciem społecznym, swoją skutecznością a zachowaniami zdrowotnymi 23. Badania swoje nad ograniczaniem nawrotów. Badanie 8: palenie papierosów 24. Badania nad ograniczaniem nawrotów. Badanie 9: aktywność fizyczna pacjentów po zawale serca 25. Dyskusja wyników badań 8 i 9 Część V. Wnioski, perspektywy i wykorzystania 26. Jak prowadzić badania dotyczące zachowań zdrowotnych. Ograniczenia badań 27. Wnioski z badań: weryfikacja teorii 28. Implikacje dla praktyki

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .