badanie co to znaczy
Co to jest Badanie dna oka. Jak leczyć obrębie tętniczek siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego.

Czy pomocne?

Co to jest Badanie dna oka

Definicja: Jednym z powikłań nadciśnienia tętniczego są zmiany w obrębie tętniczek siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany w obrębie naczyń dna oka odzwierciedlają stopień zmian naczyniowych w innych narządach. Regularna kontrola dna oku u chorego z nadciśnieniem tętniczym pozwala ocenić postęp choroby i skuteczność stosowanego leczenia. Do określenia stopnia zmian naczyń stosuję się najczęściej czterostopniowy podział Keitha i Wagenera:

1 stopień – zwężenie tętniczek oraz ich kręty przebieg

2 stopień – uogólnione zwężenie tętniczek, które swoim wyglądem przypominają srebrny drucik, dochodzi do ucisku naczyń żylnych przez tętnicze (objaw Gunna)

3 stopień – przesiękanie osocza i krwinek do siatkówki i tworzenie tak zwanych ognisk waty

4 stopień – obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

1 i 2 stopień odpowiadają nadciśnieniu o łagodniejszym przebiegu, stopień 3 jest równoznaczny z nadciśnieniem złośliwym