miażdżyca co to znaczy
Co to jest miażdżyca. Jak leczyć obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej.

Czy pomocne?

Co to jest miażdżyca

Definicja MIAŻDŻYCA: (łac. atherosclerosis) przewlekła choroba, polegająca na obecności zmian zwyrodnieniowych w błonie środkowej i wewnętrznej ścian tętnic; gromadzenie złogów cholesterolu i jego związków doprowadza do zwężenia naczyń, zakrzepów oraz zaburzeń przepływu krwi przez naczynia tętnicze; miażdżyca tętnic obwodowych jest jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju choroby wieńcowej, zawałów serca i udarów mózgu; rozwój miażdżycy jest znacznie przyspieszany przez nadciśnienie tętnicze; choroba wykazuje tendencje do nasilania się wraz z wiekiem

Definicja Lipidy:
Co to jest organicznych, których cząsteczki zawierają kwasy tłuszczowe; charakterystyczną cechą lipidów jest dobra rozpuszczalność w substancjach organicznych i zła rozpuszczlność w wodzie; do lipidów prostych miażdżyca co znaczy.
Definicja Układ Krwionośny:
Co to jest naczyniowy) zbudowany jest z serca, tętnic (prowadzących krew od serca do tkanek obwodowych i narządów), naczyń włosowatych i żył (prowadzących krew powracającą do serca); w układzie krwionośnym miażdżyca krzyżówka.
Definicja Tętnica Główna:
Co to jest naczynie układu krwionośnego prowadzące krew z lewej komory serca do narządów całego organizmu; w naczyniu tym wyróżnia się kilka odcinków: aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która po miażdżyca co to jest.
Definicja Leczenie:
Co to jest postępowanie mające na celu zwalczanie choroby; wśród pojęć związanych z leczeniem wyróżnia się: leczenie farmakologiczne (farmakoterapia), czyli działanie polegające na podawaniu środków miażdżyca słownik.
Definicja Czynniki Ryzyka:
Co to jest zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia; do czynników niemodyfikowalnych - na które nie mamy wpływu - należą: wiek (ryzyko wystąpienia nadciśnienia wzrasta wraz z wiekiem) oraz miażdżyca czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: