fartucha białego nadciśnienie co to znaczy
Co to jest nadciśnienie białego fartucha. Jak leczyć ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy.

Czy pomocne?

Co to jest nadciśnienie białego fartucha

Definicja: zjawisko polegające na stwierdzaniu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego tylko w sytuacji, gdy pomiary wykonuje personel medyczny; u tych samych osób wyniki pomiarów ciśnienia wykonywane, np. w domu, nie wykazują odchyleń od normy