tętnicze nadciśnienie co to znaczy
Co to jest nadciśnienie tętnicze. Jak leczyć pressure) schorzenie rozpoznane w przypadku, gdy.

Czy pomocne?

Co to jest nadciśnienie tętnicze

Definicja: (łac. hypertensio arterialis, ang. hypertension, high blood pressure) schorzenie rozpoznane w przypadku, gdy wartości ciśnienia tętniczego zmierzone podczas przynajmniej dwóch wizyt u lekarza są wyższe lub równe 140/90 mm Hg; choroba ta rozwija się najczęściej bezobjawowo; nadciśnienie tętnicze może prowadzić do rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak: przerost lewej komory serca, choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, miażdżyca tętnic, upośledzenie funkcji nerek, uszkodzenie siatkówki oczu; nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, podlegającą długotrwałemu leczeniu