budowa właściwości fizyczne co to znaczy
Definicja Budowa i właściwości fizyczne. Co to jest jedno wiązanie potrójne między atomami węgla.

Czy pomocne?

Definicja Budowa i właściwości fizyczne

Co to znaczy: Alkiny to węglowodory łańcuchowe zawierające w cząsteczkach jedno wiązanie potrójne między atomami węgla: –C≡C– stan hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomów węgla połączonych wiązaniem potrójnym krotność wiązania pomiędzy atomami węgla długość wiązania potrójnego węgiel–węgiel energia wiązania potrójnego węgiel–węgiel sp jedno wiązanie potrójne, pozostałe to wiązania pojedyncze 120 pm 830 kJ/mol Najprostszy w budowie alkin to etyn C2H2: Alkiny tworzą szereg homologiczny o wzorze CnH2n–2, gdzie n – liczba atomów węgla w cząsteczce: Właściwości fizyczne kilku wybranych związków szeregu homologicznego alkinów zestawiono w tabeli: węglowodór TT [°C] TW [°C] właściwości fizyczne etyn (acetylen)C2H2 –81,1 –83,8 bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w acetonie propyn (metyloacetylen)C3H4 –104,7 –23,2 bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu but-1-ynC4H6 –126,0 8,6 bezbarwny, bezwonny gaz

Czym jest Budowa i właściwości fizyczne znaczenie w Słownik na B .