zastosowanie właściwości co to znaczy
Definicja Zastosowanie i właściwości wybranych związków azotu. Co to jest chłodzący. Ciekły azot.

Czy pomocne?

Definicja Zastosowanie i właściwości wybranych związków azotu

Co to znaczy: Azot ma zastosowanie w przemyśle i technice jako środek chłodzący. Ciekły azot pozwala na uzyskiwanie temperatur poniżej –200oC. Używany jest też do przemysłowej syntezy amoniaku. Związki azotu mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Do produkcji nawozów sztucznych stosowane są głównie sole kwasów azotowych – azotany(V) sodu, potasu, amonu. Ważne zastosowanie w przemyśle ma także amoniak. Używany jest do produkcji mocznika, hydrazyny, amin, a także do produkcji nawozów sztucznych. Azot jest biopierwiastkiem, występującym w organizmach żywych. Wchodzi w skład aminokwasów, jest więc elementem budulcowym białek. Buduje też zasady azotowe znajdujące się w DNA i RNA. Związki azotu, będące produktami przemian biochemicznych aminokwasów, takie jak amoniak, mocznik czy kwas moczowy, są wydalane przez zwierzęta wraz z moczem.

Czym jest Zastosowanie i właściwości znaczenie w Słownik na Z .