fh badanie co to znaczy
Definicja Badanie FISH. Jak leczyć angielskiego fluorescent in situ hybridization) to badanie.

Czy pomocne?

Jak leczyć Badanie FISH

Definicja z ang. FISH, z niem. FISH.

Definicja: inaczej fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (z angielskiego fluorescent in situ hybridization) to badanie cytogenetyczne wykorzystywane do wykrywania określonych fragmentów DNA przy użyciu sond molekularnych znakowanych fluorescencyjnie. Fluorescencyjne sondy DNA hybrydyzują z komplementarnymi odcinkami DNA badanych chromosomów, a wyznakowane w ten sposób obszary można obserwować przy zastosowaniu mikroskopu fluorescencyjnego.

Definicja Badanie FISH w Słownik na B .