eozynofile co to znaczy
Definicja Eozynofile. Jak leczyć krwinek). Wykazują umiejętność ruchu pełzakowatego i fagocytozy.

Czy pomocne?

Jak leczyć Eozynofile

Definicja z ang. eosinophils, z niem. Eosinophilen.

Definicja: stanowią od 2 do 4% ogólnej liczby leukocytów (białych krwinek). Wykazują umiejętność ruchu pełzakowatego i fagocytozy, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż neutrofile. W cytoplazmie tych komórek występują grube, czerwono barwiące się ziarnistości składające się z zasadowego białka o mocnym działaniu cytotoksycznym dla pasożytów i komórek nowotworowych, neurotoksyna i inne enzymy.

Definicja Eozynofile w Słownik na E .