chłonka limfa co to znaczy
Definicja Limfa (chłonka). Jak leczyć Od krwi różni się brakiem erytrocytów i znacznie większą.

Czy pomocne?

Jak leczyć Limfa (chłonka)

Definicja z ang. Lymph (lymph), z niem. Lymph (Lymphe).

Definicja: to lekko żółtawy płyn, o składzie podobnym do osocza krwi. Od krwi różni się brakiem erytrocytów i znacznie większą zawartością limfocytów (w ilości od 2000 do 20 000 w 1 mm3). Podobnie jak osocze zawiera fibrynogen, dzięki któremu może krzepnąć.

Definicja Limfa (chłonka) w Słownik na L .