calvina cykl co to znaczy
Czym jest CYKL CALVINA. Medycyna fotosyntezy, opierający na wiązaniu dwutlenku węgla i produkcji.

Czy pomocne?

Co to jest CYKL CALVINA

Definicja z ang. Calvin cycle, z niem. Calvin-Zyklus.

Co oznacza: - ciąg reakcji zachodzących w niezależnej od światła fazie fotosyntezy, opierający na wiązaniu dwutlenku węgla i produkcji glukozy. Akceptorem dwutlenku węgla jest rybulozo-1,5-dwufosforan (RUDP); wytwór - kwas fosfoglicerynowy jest redukowany, przy udziale → siły asymilacyjnej, do trzywęglowego cukru - aldehydu fosfoglicerynowego. Dalsze reakcje prowadzą, poprzez szereg etapów pośrednich, do utworzenia glukozy. Cykl ten zlokalizowany jest w stromie chloroplastu, a u bakterii fotosyntetyzujących i u sinic - w cytoplazmie.

Czym jest CYKL CALVINA znaczenie na Słownik na C .