względna wilgotność co to znaczy
Czym jest WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA. Medycyna zawartości pary wodnej w stanie nasycenia, wyrażany w.

Czy pomocne?

Co to jest WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

Definicja z ang. RELATIVE HUMIDITY, z niem. LUFTFEUCHTIGKEIT.

Co oznacza: - stosunek aktualnej zawartości pary wodnej w powietrzu do zawartości pary wodnej w stanie nasycenia, wyrażany w procentach. Przy danej wilgotności bezwzględnej w.w. rośnie wraz ze spadkiem temperatury. W temperaturach zbliżonych do komfortu cieplnego dla człowieka, optymalna w.w. wynosi około 40- 60 %. Wartość w.w. = 100 % znaczy całkowite nasycenie powietrza parą wodną, a więc przekroczenie tak zwany punktu rosy (na przykład przy nocnym spadku temperatury powietrza). W takich warunkach ustaje → transpiracja roślin.

Czym jest WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA znaczenie na Słownik na W .