biomorfoza co to znaczy
Co znaczy Biomorfoza. Czym jest rozwój i starzenie się /zmiany biomorfotyczne mają charakter.

Czy pomocne?

Definicja Biomorfoza

Definicja z ang. Biomorfoza, z niem. Biomorfoza.

Co to znaczy: Biomorfoza – zmiany zachodzące w organizmie obejmujące rozwój i starzenie się /zmiany biomorfotyczne mają charakter postępowy albo wsteczny/; utrata zębów zapoczątkowuje mechanizm biomorfozy w układzie szczękowo-twarzowym.
Lista treści
1 Tkanki Twarde
1.1 zęby
1.2 inne tk. twarde
2 Tkanki Miękkie
3 Staw Skroniowo-Żuchwowy
4 Wygląd Zewnętrzny
5 Mięśnie
6 6.1 Zmiany w zgryzie powiązane z wiekiem
6.1.1 Stopień starcia zębów zależy od
6.2 Zmiany w łukach powiązane z wiekiem
6.3 Zmiany w kośćcu narządu żucia powiązane z wiekiem
6.3.1 czynniki wpływające na resorpcję wyrostka zębodołowego
6.4 włóknienie
Tkanki Twarde
zęby pomniejszenie pojemności komory zęba, zamknięcie kanalików zębinowych, zanikanie odontoblastów, pomniejszenie się liczby komórek miazgi, powiększenie się liczby przedmiotów włóknistych miazgi, zwapnienie naczyń krwionośnych i włókien nerwowych miazgi, obliteracja kanałów bocznych /od wierzchołka do korony/, pomniejszenie umiejętności obronnych i regeneracyjnych miazgi, inne tk. twarde zwiększone przenoszenie siły na pozostałe zęby i ozębną, starcie powierzchni zębów, przeciążenia wyrostka zębodołowego, wysuwanie się zębów /sukces Godona/, przemieszczanie, przechylanie, rotacje, przedwczesne kontakty, węzły urazowe, zanikanie przegród kostnych ograniczających lukę, pionowa i pozioma resorpcja kości wyrostków zębodołowych, /w ciągu 7 lat w żuchwie zanik jest 4x większy, szybciej zachodzi u kobiet/
szczęka - od strony przedsionka /ucisk policzków/, żuchwa - od strony języka /ucisk języka/, pomniejszenie długości łuku zębowego, otwory bródkowe, kresa skośna zewnętrzna, kanały żuchwowe "przemieszczają się" w kierunku grzbietu wyrostka zębodołowego, kąt żuchwy staje się rozwarty, powstaje guzek żuchwowy /tori mandibule/, przesunięcie się szczęki w stosunku do żuchwy, guzy szczęki zostają zachowane nawet w w najwyższym stopniu zaawansowanym zaniku wyrostka, czasami podniebienie może być odgraniczone od jamy nosowej jedynie poprzez tkanki miękkie, szew podniebienny jest najmniej podatny na zanik, a kiedy wyrostki zębodołowe znajdują się poniżej szwu, nosi on nazwę wału podniebiennego,
Tkanki Miękkie
pomniejszenie obszaru pokrytego nieruchomą błoną śluzową, przyczepy mięśni i wędzidełek zbliżają się do wyrostka zębodołowego, przemieszczenie brodawki przysiecznej, poszerzenie przedsionka, przerost i zwiotczenie języka /hiperglossia/, przy sporym zaniku wyrostka żuchwy, dno j. ustnej może ulec pozornemu uniesieniu, a przedsionek stanowią mięśnie bródkowe,
Staw Skroniowo-Żuchwowy
zanik powierzchni stawowych, przemieszczenie i uszkodzenie krążka stawowego, panewki stawów ulegają spłyceniu, głowa żuchwy się zaokrągla, występy kostne w miejscu przyczepu mięśnia skrzydłowego-bocznego, ruch opuszczania żuchwy ze złożonego staje się prosty /zawiasowy/, Wygląd Zewnętrzny
skróceniu ulega dolny odcinek twarzy, wysunięcie bródki naprzód, wygładzenie rynienki podnosowej, pogłębienie bruzdy nosowo-wargowej, poszerzenie i uniesienie podstawy nosa, haczykowate zagięcie nosa w kierunku bródki, zapadanie się warg, wygładzenie bruzdy bródkowo-wargowej, zwiotczenie i zmarszczenie mięśni ust, opadanie kącików ust, wyciekanie śliny /przewlekłe zapalenia kącików ust/, Mięśnie
skrócenie mięśni unoszących żuchwę, wydłużenie mięśni obniżających żuchwę,
zmiany atroficzne zwyrodnienie włókien mięśniowych powiększenie pigmentacji wewnątrzkomórkowej włókna stają się mniejsze i cieńsze
pomniejszenie kurczliwości wydłużenie włókien
pomniejszenie siły mięśni wydłużenie czasu reakcji ograniczenie ruchów żuchwy symptomy zmęczenia mięśni
pomniejszenie umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków anatomicznych zwiotczenie mięśni
Zmiany w zgryzie powiązane z wiekiem starcie guzków zębów trzonowych i przedtrzonowych;

pomniejszenie wysokości koron


pomniejszenie nagryzu pionowego nawet do tete-a-tete
Sprzyja poprzedniemu nachylaniu trzonowców dolnych → zmiana płaszczyzny zgryzowej
starcie brzegów siecznych siekaczy i guzków kłów w mniejszym stopniu;
Stopień starcia zębów zależy od Rodzaju pożywienia
Indywidualnej wielkości sił działających w czasie żucia
Podatności twardych tkanek zębów
Zmiany w łukach powiązane z wiekiem


pomniejszenie odległości międzykłowej
Zmiany odległości międzykłowej u nie leczonych pacjentów wg Bishara:
Wiek (lata) 13-26 27-45
K - 1, 0 - 0, 6
M - 0, 5 - 0, 4pomniejszenie odległości międzytrzonowcowej
Skracanie się łuku zębowego, rozpoczynające się od momentu wyrznięcie się kłów stałych (12-13 lat)
odległość międzykłowa:
To jest szerokość od 3-3
Jest stała po wyrznięciu się 4 3│3 4 a więc około 11-12 r.ż. i wynosi średnio 24-26mm
Rozbudowa łuków zębowych w dziedzinie dolnej odległości międzykłowej po tym czasie jest niestabilna
Zmiany w kośćcu narządu żucia powiązane z wiekiempomniejszenie grubości warstwy korowej żuchwy
niewyraźne utkanie beleczek kostnych
po utracie zębów dochodzi do prawidłowej resorpcji wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy
Szczęka – silniejsza w blaszce zewnętrznej przedsionkowej szczęki, bo jest cieńsza od podniebiennej →pomniejszenie łuku szczęki
Żuchwa – silniejsza resorpcja w blaszce zewnętrznej żuchwy z wyjątkiem okolicy trzonowców, dlatego wyrostek zębodołowy zmienia swój kształt do przedtrzonowców w kierunku języka, a od pierwszych trzonowców w kierunku przedsionka;
czynniki wpływające na resorpcję wyrostka zębodołowego najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za zanik kości wyrostka zębodołowego jest utrata zębów:
utrata zębów → degeneracja aparatu zawieszeniowego → zmiana typu przenoszenia obciążeń na kość bezzębnych wyrostków → przyrost aktywności osteoklastów – resorpcja
„drugorzędowe czynniki” zaniku kości:
Czynniki lokalne zależne od użytkowanych uzupełnień protetycznych (dobrze wykonana proteza może stymulować wyrostki i spowolniać resorpcję )
Źle wykonana proteza, bruksizm może doprowadzić do wzrostu tempa resorpcji
włóknienie ozębna-liczba włókien kolagenowych bez zmian, miazga-liczba włókien kolagenowych jest większa, szkliwo-mniejsza liczba substancji organicznych, większa nieorganicznych, próchnica korzenia-recesja dziąsła, spadek pH śliny,pomniejszenie wydzielania śliny, większa retencja płytki nazębnej,

Czym jest Biomorfoza znaczenie w Słownik na B .