fosforowy cynkowo cement co to znaczy
Co znaczy Cement Cynkowo Fosforowy. Czym jest powierzchni/ i zmielony /powiększenie szybkości.

Czy pomocne?

Definicja Cement Cynkowo Fosforowy

Definicja z ang. Cement Zinc Phosphoric, z niem. Zement-Zink-Phosphor-.

Co to znaczy: Skład
proszek:wyprażony w temp.1000-1400*C /aktywacja powierzchni/ i zmielony /powiększenie szybkości wiązania/ tlenek cynku 75%-98%,tlenek magnezu 7%-15%, tlenek wapnia, glinu, żelaza, manganu, kwas krzemowy, sole srebra i miedzi,
płyn:mieszanina kwasów orto,meta i pirofosforowego,fosforanu glinu,fosforanu cynku i wody 25%-35% (skraca czas wiązania),
kwasy rozpuszczają tlenek cynku uwalniając ich jony,które reagują z jonami glinu tworząc nierozpuszczalne fosforany cynku i fosforany glinu,a uwalniana jest woda (pomniejszenie masy o 2,5% po 70min). przenikają nawet 1,5mm wgłąb kanalików zębinowych.
Przygotowanie
szorstka powierzchnia płytki szklanej. połączenie jednej części proszku z całą objętością przygotowanego płynu,a następnie stopniowe dodawanie proszku w ciągu 10-15 sekund,maksymalnie do 45 sekund.nie należy go naciskać,gdyż zaburza to mechanizm tworzenia kryształów.
ochłodzenie płytki szklanej wydłuży czas wiązania,lecz nie może być ona wilgotna.
odporność na rozciąganie 80-120 MPa
odporność na zgniatanie 4-6 MPa
powinny wytrzymywać po 7min nacisk 1,2 MPa stosowany w czasie kondensacji amalgamatu.
zalety:
bardzo niewiele przewodnictwo cieplne 3,3 cas/s cm2,
wady:
brak możliwoci dobrania odpowiedniego koloru,
spora kruchość,porowatość,mała odporność na wypłukiwanie,


spora wrażliwość na wilgoć,
kurczliwość 0,05%-2,0% skutkuje powstawanie szczeliny brzeżnej i mikroprzecieku,
po założeniu pH=2 ; po 24h ph=5,5
stosowany do cementowania uzupełnień protetycznych powininem mieć cząteczki mniejsze nić 20um tworząc ciągłą,płynną warstwę bez pęcherzyków powietrza.zakłada się małymi ruchami wybracyjnymi,a nadmiar usuwa po 7minutach.granicę między wypełnieniem a tkankami zęba,pokrywa się lakami by zapobiec rozpuszczeniu poprzez płyny ustrojowe kiedy materiał jest w najwyższym stopniu podatny na ich działanie.
Agatos,Adhesor,Septoscell,Multifix,Multiplen
CEMENTY CYNKOWO - FOSFORANOWE
Wykorzystanie
• osadzanie koron, mostów i wkładów koronowo-korzeniowych
• podkład pod materiały kompozytowe i amalgamaty
Skład
• proszek – tlenek cynku
– 10 % tlenek magnezu
– tlenki glinu, krzemu, bizmutu, wapnia i baru
• płyn
– wodny roztwór kwasu fosforowego
– jony cynku i glinu
Wiązanie
• reakcja kwasowo-zasadowa z powodu której powstaje ortofosforan cynku złączający cząsteczki tlenku cynku Właściwości
• pH początkowo 1.3, po 1h 4.0, po 24h neutralne
• czas pracy 3 - 6 min
• czas wiązania 5 - 14 min • odporność na zgniatanie 70 - 131 MPa
• skurcz liniowy w czasie wiązania 0,5%
• nie wykazują adhezji do szkliwa i zębiny
• słabo rozpuszczalne w wodzie
• porowate
• drażniące miazgę
Przykłady
• Agatos ( CHEMA – ELEKTROMET )
• Harvard ( HARVARD DENTAL )
Wymogi stawiane cementom lutującym
• biokompatybilność
• retencja protez stałych
• wytrzymałość mechaniczna
• szczelność rzeżna
• cienkowarstwowość
• kontrast rtg
• estetyka
• łatwość użycia

Czym jest Cement Cynkowo Fosforowy znaczenie w Słownik na C .