inklinacja co to znaczy
Co znaczy Inklinacja. Czym jest doprzednie/, dystoinklinacja dystoinclinatio /nachylenie dotylnie.

Czy pomocne?

Definicja Inklinacja

Definicja z ang. Inclination, z niem. Neigung.

Co to znaczy: /nachylenie/
mezjoinklinacja mesioinclinatio /nachylenie doprzednie/,
dystoinklinacja dystoinclinatio /nachylenie dotylnie/,
protruzja protrusio /wychylenie/,
retruzja retrusio /przechylenie/,
vestibulotruzja vestibulotruzjo /przechylenie dopoliczkowe/,
palatotruzja palatotruzjo /przechylenie dopodniebienne/,
linguatotruzja linguatotruzjo /przechylenie dojęzykowe/,

Czym jest Inklinacja znaczenie w Słownik na I .