lasery co to znaczy
Co znaczy Lasery. Czym jest Wzmocnienie Światła poprzez Wymuszoną Emisję Promieniowania/ Rodzaje.

Czy pomocne?

Definicja Lasery

Definicja z ang. lasers, z niem. Laser.

Co to znaczy: /Light Amplification aby Stimulated Emission of Radiation - Wzmocnienie Światła poprzez Wymuszoną Emisję Promieniowania/
Rodzaje
ekscymerowe,
jagowo-neodymowe,
jagowo-erbowe,
Właściwości
monochromatyczność - bardzo mała szerokość linii spektralnej/widmowej na przykład1Hz=10-15m,typowa szerokość widmowa wynosi jednak 1MHz-1GHz. światło lasera stanowi więc prawie czystą sinusoidę,a kwanty promieniowania mają tą samą energię,
spójność - wiązka ma tą samą fazę,
równoległość - promienie biegną po linii prostej z niewielką rozbieżnością kątową,
gęstość energii promieniowania - umożliwia sporą koncentrację fotonów 1012 - 1017 fotonów/cm2,
ultrakrótkie impulsy - kilka pikosekund /1ps=10-12/ do kilku fetmosekund /1fs=10-15s/,
posiadają elastyczne światłowody o średnicy kanału korzeniowego,
naświetlenie ścian kanału skutkuje stopienie wewnętrznej powierzchni zębiny,pomniejszenie przenikania bakterii do kanalików zębinowych,wyjałowienie i uszczelnienie kanału głównego i kanałów bocznych,
+usunięta zostaje jedynie zębina zainfekowana,
małej mocy 1-5 mW,
średniej mocy 6-500 mW,
dużej mocy >500 mW,
lasery niskoenergetyczne/biostymulacyjne/soft lasers,
lasery wysokoenergetyczne/chirurgiczne/hard lasers,
cięcie,
odparowanie,
koagulacja,
fotoablacja,
najważniejszym zagadnieniem w laseroterapii jest doprowadzenie odpowiedniej dawki promieniowania na wybraną głębokość tkanki i skuteczna zamiana energii światła laserowego w inny rodzaj energii biologicznej, chemicznej, cieplnej, mechanicznej. absorpcja i penetracja światła laserowego zależą od:
parametrów fizycznych fali świetlnej, długości fali, użytej mocy, aplikowanej dawki energii,
budowy histologicznej tkanki, zawartości w niej wody, hemoglobiny, melaniny i innych składników,
rozległości i typu zmian patologicznych w tkance,
największa przenikliwość 500-950 nm,
tkanki bogate w wodę pochłaniają promieniowanie o długości fali <400nm i >1200nm,
hemoglobina pochłania 500-590 nm,
naczynia krwionośne pochłaniają 400-590 nm,
Właściwości
przeciwzapalne,
przeciwobrzękowe,
aktywujące regenerację,
pobudzające odporność /
światło lasera->energia pochłaniana poprzez enzymy mitochondrialne->przyrost temperatury->powiększenie przepuszczalności i przewodzenia błony mitochondrium->ułatwionego napływ składników cyklu
Krebsa i ;;powiększenie produkcji ATP,;;przyrost syntezy DNA, RNA, mitochondriów prowadząc do proliferacji komórek. wzrasta liczba limfocytów T, które przez miejscowe uwalnianie czynników wzrostu i limfokin, i interleukin, odgrywa ważną rolę w regeneracji tkanki zapalnej. wzrasta również aktywność monocytów, makrofegów i neutrofilów co prowadzi do powiększenia miejscowej odporności. okresowe ;;;powiększenie poziomu przeciwciał, przyspieszając w ten sposób mechanizm gojenia i wydłużają moment remisji tych schorzeń* Sukces przeciwzapalny, uzyskany po wykorzystaniu lasera biostymulacyjnego zawdzięczamy również miejscowemu wzrostowi serotoniny uwalnianej z płytek krwi, która skutkuje obkurczenie naczyń krwionośnych. Zaobserwowano również zmianę stężenia histaminy i heparyny, która umożliwia poprawę mikrokrążenia, poprzez co obrzęki pourazowe ulegają wchłonięciu- Światło lasera skutkuje również hamowanie wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych, narastania obrzęku w ostrej fezie zapalenia, i formowania się ziarniny.
Przeciwbólowe działanie jest powiązane z pobudzeniem w mitochondriach mechanizmów metabolicznych. Ńa skutek produkcji endorfin albo substancji opiatopodobnych dochodzi do obniżenia poziomu aktywności neuronów obwodowych, doprowadzając do stymulacji systemów homeostazy.
Biostymulację laserową stosuje się w leczeniu wielu schorzeń j. ustnej na przykład utrudnionym wyrzynaniu zębów mądrości, po resekcjach i ekstrakcjach, w schorzeniach ssż, neuralgiach nerwu trójdzielnego,znoszeniu nadwrażliwości zębiny, ostrym zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych, krwiakach, obrzękach po zabiegach chirurgicznych, zapaleniu dziąseł nieżytowych, przed iniekcja, przed albo po usuwaniu złogów nazębnych ,po kiretażu, po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu.
Należy pamiętać, iż laseroterapia biostymulacyjna jest tylko terapią wspomagającą w kompleksowym planie leczenia chorób przyzębia. Po zabiegach usunięcia złogów nazębnych i po wdrożeniu poprawnych zasad higieny można u pacjenta zastosować biostymulację laserową Dawki energii lasera przy tych zabiegach można aplikować na poszczególne brodawki międzyzębowe zarówno od strony językowej, jak i policzkowej w dawce E=2J, sposobem kontaktową, punktową. Po scalingu biostymulacja może być kontynuowana w cyklu poprzez 5-7 dni, każdego dnia. Badania kliniczne przeprowadzone w Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie mające na celu ocenę wpływu biostymulacji laserowej na tkanki miękkie przyzębia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia poddanych leczeniu zachowawczemu, wykazały, że wspomaganie konwencjonalnego leczenia zachowawczego zapalenia przyzębia biostymulacja laserową znacznie je przyśpiesza. ,,pomniejszenie się wartości wskaźników API, SBI, PPD w kolejno przeprowadzonych badaniach świadczy o skuteczności przeprowadzonej terapii Porównanie zmian po stronie leczonej sposobem tylko zachowawczą i zachowawczą i biostymulacyjną wskazuje na szybszy i większy spadek wartości głębokości kieszonek po stronie poddanej laseroterapii. Ponadto skróceniu ulega czas dolegliwości bólowych i ustąpieniu stanu zapalnego u pacjentów poddanych dodatkowo laseroterapii.
Zachowanie odpowiednich środków ochrony sprawia, iż laseroterapia jest sposobem bezpieczną zarówno dla pacjenta, jak i wykonującego zabieg lekarza. Wymienione w piśmiennictwie przeciwwskazania do stosowania lasera są nieliczne. Przeciwwskazania bezwzględne to: choroba nowotworowa, ciąża, epilepsja, zapalenie dziąseł rozrostowe i ziarninowe, nadziąślaki, brodawczakowatość, nadmierne rogowacenie błony śluzowej, choroby krwi, obecność rozrusznika serca i brak zgody pacjenta. Do względnych przeciwwskazań należą: choroba nadciśnieniowa, nieustabilizowana cukrzyca, miesiączka, gorączka, uogólnione choroby bakteryjne, ciężkie zakażenia wirusowe i grzybicze i zaburzenia gospodarki hormonalnej. Wydaje się, więc celowe uzupełnienie konwencjonalnej terapii periodontologicznej
biostymulacja laserową, oczywiście po uwzględnieniu przeciwwskazań i zachowaniu właściwych środków bezpieczeństwa. Warto także wspomnieć o prawie Arndta-Schultza zmodyfikowanym poprzez Oshio, które mówi iż słabe bodźce pobudzają aktywność fizjologiczną, umiarkowane sprzyjają aktywności fizjologicznej, mocne bodźce z kolei opóźniają aktywność biologiczną, a bardzo mocne mogą ją hamować. Lasery o dużej mocy.
W zabiegach periodontologieznych najczęściej używanymi laserami o dużej mocy są CO2 Nd:YAG (neodymowo-jagowe), Er:YAG (erbowo-jagowe), Er,Cr:YSGG (erbowo-chromowe itrowo-scandium-galium-garnet), argonowe, diodowe i lasery półprzewodnikowe (Ga Al As). mechanizm fototermicznego usunięcia,czy cięcia tkanki miękkiej w poszczególnych fazach doprowadza do uszkodzeń wraz ze wzrostem temperatury tkanki: powyżej 42°C nieodwracalna denaturacja, ok. 60°C-65°C zaczyna się koagulacja, ok. 65°C-90°C całkowita martwica, ok. 90°C-100°C gwałtowne odparowanie wody z tkanki, zwęglenie i odparowanie tkanki z ekspansją cieczy i pary. Głębokość stref uszkodzeń tkanki zależy od długości fali promieniowania i czasu trwania i przebiegu ekspozycji.
Laser CO2 ma szerokie wykorzystanie w chirurgii błony śluzowej j. ustnej, jest także optymalnym laserem do oczyszczania powierzchni implantów tytanowych w przebiegu periimplantitis i przerostach dziąseł wokół implantów. Nie można go stosować w bezpośrednim kontakcie z kością, cementem, czy w zabiegach usuwania tkanki ziarninowej z kieszonek przyzębnych z racji na jego sporą absorpcję poprzez te tkanki. Najszersze pole zastosowań lasera C02 to zabiegi na tkankach miękkich j. ustnej. Zmieniająca się w ciepło zogniskowana energia promieniowania wywołuje kontrolowany sukces cięcia. Głębokość i prędkość cięcia i region martwicy wzrastają proporcjonalnie do mocy promieniowania. Pojedyncze nacięcie tkanki promieniowaniem o mocy około 6W realizuje się na głębokość od 0,2 do 0,5mm. Większą głębokość realizuje się lub mniejszą szybkością cięcia lub większą mocą promieniowania. W zabiegach bezkontaktowego cięcia laserem CO2 uzyskuje się działanie hemostatyczne i sterylizujące. Minimalizuje się również miejscowy odczyn zapalny.
Aplikator zabiegowy jest oddalony od pola operacyjnego, co umożliwia wygodny dostęp i niezłą widoczność. Urządzenie to w czasie cięcia koaguluje naczynia krwionośne w trakcie zabiegu chirurgicznego, a zatem jest nieocenione przy usuwaniu zmian chorobowych wysoce
ukrwionych narządów, na przykład języka. Sposobność ciągłej hemostazy eliminuje konieczność zakładania szwów, a absolutnie sterylną ranę można pozostawić bez zabezpieczenia opatrunkiem. Pooperacyjne bliznowacenie i skurcz tkanek jest ograniczony. Wyniki procesu
zdrowienia są zwykle doskonałe. Laser CO2 jest szczególnie skuteczny w usuwaniu wczesnych zmian chorobowych takich jak nadziąślaki, włókniaki, i brodawczaki, w przecinaniu wędzidełek warg i języka, w pogłębieniu przedsionka, w wycinaniu
przerośniętych dziąseł, w usuwaniu naczyniowych zmian chorobowych, w przygotowywaniu j. ustnej do protezowania i tym podobne
W leczeniu zmian okołowierzchołkowych, laser CO2 znacznie ułatwia przeprowadzenie zabiegu poprzez całkowite odparowanie patologicznie zmienionych tkanek okołowierzchołkowych. Zabieg jest bezkrwawy, a rana goi się bez powikłań. Zwęglona warstwa pokrywająca operowaną powierzchnię stanowi naturalny opatrunek. Wpływ promieniowania laserowego na twardą tkankę wierzchołka zęba skutkuje zatopienie bocznych kanalików korzenia zęba i niszczy przetrwałe w nich drobnoustroje.
Laser neody mowo-jago wy emituje falę o długości 1064nm, która do pola operacyjnego doprowadzana jest dzięki giętkiego światłowodu o grubości 0,2mm, 0,3mm albo 0,4mm. Światłowody są niezwykle elastyczne, lekkie i wygodne w obsłudze dla lekarza. Dlatego urządzenia te wykorzystuje się przede wszystkim do leczenia endodontycznego zębów - do sterylizacji i poszerzania światła kanałów. Jednym z częstszych zastosowań lasera Nd:YAG jest leczenie nadwrażliwości zębów. Zaledwie jeden zabieg eliminuje to uciążliwe schorzenie przez zeszkliwienie powierzchni zęba i zamknięcie kanalików zębiny. Innym odpowiednikiem jest leczenie zmian początkowych w szczelinach i bruzdach, bo promieniowanie laserowe, utwardzając szkliwo równocześnie niszczy bakterie. Naświetlanie proimeniowaniem lasera Nd:YAG powierzchni korzenia niszczy kamień i usuwa resztki osadów. Może być także stosowany jako uzupełnienie kiretażu sposobem tradycyjną, bo usuwa nekrotyczne tkanki, ziarninę i zapalny nabłonek. Niejednokrotnie kiretaż laserem jest alternatywą, aby dojść do trudno dostępnych miejsc przyzębia i okolic bifurkacji korzenia. Ponadto jest wykorzystywany w leczeniu nadżerek, opryszczki wargowej i aft. Zabiegi wykonywane tym laserem, podobnie jak laserem CO2, są bezkrwawe i bezbolesne, a bardzo cienki światłowód umożliwia dotarcie do miejsc, do których trudno byłoby dotrzeć dzięki konwencjonalnych metod.
Laser erbowo-jagowy stanowi przełom w stomatologii zachowawczej. Najszerszym polem jego zastosowań klinicznych jest obróbka twardych tkanek zęba, gdzie z powodzeniem zastępuje wiertarki turbinowe. Emituje falę o długości 2940nm najsilniej ze znanych fal laserowych absorbowaną poprzez wszystkie składniki twardej tkanki zęba. Do usuwania złogów poddziąsłowych i opracowywania powierzchni cementu korzeniowego także jest stosowany. Inaktywowane są bakterie i endotoksyny. Usunięcie złogów dzieje się szybko i aktualnie przy wykorzystaniu ulepszonych aplikatorów jest selektywne.
Laseroterapia wykorzystywana w periodontologii jest od niedawna. Nie wątpliwie jej pozytywny wpływ na leczenie chorób przyzębia niejednokrotnie został udowodniony, jednakże należy pamiętać o możliwości uszkodzenia tkanek przyzębia jak i miazgi zęba. Ponadto laser nie będzie mógł zastąpić szablonowych narzędzi, a będzie mógł stanowić jedynie ich uzupełnienie.

Czym jest Lasery znaczenie w Słownik na L .