biologiczne leczenie co to znaczy
Co znaczy Leczenie Biologiczne. Czym jest przy życiu. możliwe jest jeśli pacjent jest zdrowy i.

Czy pomocne?

Definicja Leczenie Biologiczne

Definicja z ang. Biological treatment, z niem. Biologische Behandlung.

Co to znaczy: celem biologicznego leczenia miazgi jest zachowanie jej przy życiu. możliwe jest jeśli pacjent jest zdrowy i ogólna odporność daje szansę na wyleczenie. badania wykazują, iż bakterie wnikają do miazgi, jeżli grubość zębiny oddzielającej dno ubytku od komory miazgi jest <2mm. wysoka odporność występuje u młodych osób w niedojrzałych zębach stałych. leczenia biologicznego nie należy przeprowadzać u osób z cukrzycą. głęboki ubytek nie powinien kontaktować z wodą utlenioną, fenolem, kwasami, monomerami, azotanem srebra, eugenolem, amalgamatem.
uzyskanie zgody:
wyrażam zgodę na warunkowe leczenie biologiczne mając świadomość, iż mające za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się procesu zapalnego leczenie może zakończyć się niepowodzeniem.
Pokrycie Pośrednie
Pokrycie Bezpośrednie

Czym jest Leczenie Biologiczne znaczenie w Słownik na L .