wolpego metoda co to znaczy
Co znaczy Metoda Wolpego. Czym jest w najwyższym stopniu rozpowszechniona ze wszystkich metod.

Czy pomocne?

Definicja Metoda Wolpego

Definicja z ang. method Wolpego, z niem. Verfahren Wolpego.

Co to znaczy: Sposób systematycznej desensybilizacji Wolpego (1861) jest w najwyższym stopniu rozpowszechniona ze wszystkich metod, opartych na zasadzie wzajemnego hamowania, powodującego redukcję lęku w wyniku tego, iż bodźce wywołujące lęk są łączone z bodźcami antagonistycznymi wobec leku. Najskuteczniejszą z sytuacji antylękowych jest relaksacja. Na bodźce wywołujące lęk pacjent może uniewrażliwić się w ten sposób, iż ich wyobrażenia wiąże z relaksacją. Sposób systematycznej desensybilizacji jest nastawiona raczej na usunięcie fobii. W koncepcji Wolpego, który uważa lęk za decydujący czynnik wszelkich zaburzeń nerwicowych, jej zasięg jest oczywiście znacznie szerszy.
Sposób ta polega na tym, iż u pacjenta pozostającego w stanie głębokiej relaksacji wywołuje się kolejno wyobrażenia szeregu bodźców i sytuacji wzbudzających u niego lęk. Rozpoczyna się od sytuacji i bodźca najmniej lękotwórczego i powtarza się tak długo, aż lęk przestaje towarzyszyć wyobrażeniom. Następnie ćwiczy się podobnie drugą natomiast sytuację, potem trzecią, dopóki nawet najsilniejszy bodziec nie przestanie wywoływać uczucia lęku. Wolpe dowodzi, iż bodziec, który nie wywoła już żadnego lęku, gdy pacjent zetknie się z nim w rzeczywistości. Systematyczna desensybilizacja obejmuje trzy fazy:
1) wyćwiczenie relaksacji mięśni
2) kolekcja hierarchii bodźców i sytuacji lękotwórczych
3) właściwa desensybilizacja: łączenie wyobrażenia sytuacji wywołujących lęk z relaksacją.

Czym jest Metoda Wolpego znaczenie w Słownik na M .