podyplomowy staż co to znaczy
Co znaczy Staż Podyplomowy. Czym jest wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

Czy pomocne?

Definicja Staż Podyplomowy

Definicja z ang. Post-graduate internship, z niem. Postgraduale Praktikum.

Co to znaczy: Okręgowa Porada Lekarska wydaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. warunkiem odbycia stażu jest spełnienie wszystkich warunków koniecznych do uzyskania prawa wykonywania zawodu za wyjątkiem:
odbycie stażu podyplomowego,
zdanie LDEPu,
ograniczenie tymczasowe - na moment odbywania stażu,
ograniczenie przedmiotowe - w miejscu odbywania stażu i w ograniczonym zakresie,

Czym jest Staż Podyplomowy znaczenie w Słownik na S .