wiążące systemy co to znaczy
Co znaczy Systemy Wiążące. Czym jest nazwa mechanizmy wiążące. zostały wynalezione,by wyeliminować.

Czy pomocne?

Definicja Systemy Wiążące

Definicja z ang. Binding systems, z niem. Bindesysteme.

Co to znaczy: Mechanizmy Wiążące Zębinę
dawna nazwa bonding agents,nowa nazwa mechanizmy wiążące.
zostały wynalezione,by wyeliminować konieczność wykonywania zaczepów retencyjnych w formie nacięć w zdrowej tkance zęba i ,,by utworzyć jak najściślejsze połączenie szkliwa i zębiny z materiałem złożonym zapobiegając tworzeniu się szczeliny brzeżnej i mikroprzecieku.
different combinations of Etch, Primer and Bond
primer-kolagen:-OH , -COOH , -NH2 , CONH2,
Szkliwo
Zębina
związki organiczne /kolagen/
2%
30%
związki nieorganiczne /hydroksyapatyty/
86%
*45%
woda
12%
25%
-wartość średnia /w zewnętrznej warstwie zębiny,liczba związków organicznych może wynosić 75% całkowitej ich ilości w tej tkance/,
od właściwości i możliwości mechanizmu wiążącego zależy czy napięcie skurczowe okaże się na tyle destrukcyjne, iż spowoduje stworzenie szczeliny brzeżnej ze wszystkimi konsekwencjami dla trwałości wykonanego wypełnienia i stanu zęba.
kwasowy charakter mechanizmów wiążących sprawia, iż mają one właściwości antybakteryjne wobec:Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Lactobacillus casei,Lactobacillus acidophilus.Muszą być zakręcane bezpośrednio po zastosowaniu,gdyż rozpuszczalnich bardzo szybko wyparowuje.
żywica-obniża skurcz polimeryzacyjny i redukuje mikroprzecieki.
primer-rozpuszcza warstwę mazistą bez jej usuwania a następnie przenika do kanalików zębinowych i przyłącza się do włókien kolagenowych
degree of polymerization of the dentin bonding agents is directly correlated to bond strength (Yanagawa and Finger, 1994). Thus, if dual curing is used with a dentin adhesive, a better degree of polymerization can be expected and a higher bond strength can be achieved compared to a dentin adhesive that is only photo cured. acetone-based total-etch systems the bonding agent must be rather applied on wet, etched dentin. Water-based systems prefer wet to dry dentin. Ethanol takes a position in the middle and is applied on moist dentin.
lekko wilgotna,lecz nie mokra powierzchnia tkanek zęba przepuszcza more porous collagen network i umożliwia większe wnikanie monomerów adhezyjnych w stosunku do tkanek przesuszonych.
mechanizmy spajające,których primery? zawierały aceton jako rozpuszcalnik wykazywały zwiększoną wytrzymałość,,,gdyż pursues and displaces ? wodę w substracie,z powodu czego żywica wnika wgłąb tkanek. W razie z kolei przesuszonej zębiny,woda nawilżająca i podtrzymująca sieć kolagenu wyparowuje powodując jej zapadnięcie się. Obniża to jakość połączoenia między zębiną międzykanalikową i żywicą bondu. ,,,z powodu otrzymuje się bezpieczne, spójne i trwałe wiązanie.
bond-żywica wiążąca zębinę i materiał złożony /na przykładwodny roztwór aldehydu glutarowego i hydroksytelmetakrylatu/,
primer-substancja spajająca z zębiną,usuwa warstwę organiczną,
etch ant?-wytrawiacz usuwa warstwę nieorganiczną wnikając do głębokości 50um,nie można go stosować na zębinę,,,,,gdyż do tego celu służy uzdatniacz ///na przykład37% kwas ortofosforowy/,
W Skład mechanizmów Wiążących Wchodzą:
-uzdatniacze /conditioners/ (kwas cytrynowy,fosforowy, maleic, nitric),usuwają warstwę mazistą z powierzchni zębiny i demineralizują powierzchowną jej warstwę odsłaniając a microporous scaffold of collagen fibrils
-primery /primers/ są hydrofilowymi methacrylates ,Primers contain hydrophilic and hydrophobic monomers dissolved in organic solvents such as water, acetone or ethanol. They are applied to the conditioned dentine surface and they are not rinsed off. Because of their volatile nature they can displace water from the cavity surface and the moist collagen network thus promoting infiltration of monomers into the submicron or nanometer sized spaces within the collagen fibre network. The critical step in hybridisation of dentine with resins is regaining or maintaining the permeability of the demineralised intertubular dentine. The diffusion channels for this step are the spaces between the collagen fibrils which were previously occupied aby hydroxyapatite crystals. Primers are available in one or two bottle (All Bond 2) versions. The polymerisation of the resin from the single bottle primers occurs with the application of the adhesive resin. Primers transform the hydrophilic dentine surface into a hydrophobic and spongy state so that the subsequently applied adhesive “wets” and penetrates the exposed collagen network efficiently.
Condiprimers contain conditioner and primer in one bottle. Examples of such systems include the two bottle Condiprimer of Clearfil Liner Bond 2 mechanizm (Kuraray) and the single bottle non-rinse conditioner (NRC) of the Prime & Bond NT (Dentsply) mechanizm. The self-etching primers in these products are acidic and they are designed to dissolve the smear layer and to simultaneously penetrate the dentine with monomers which can be polymerised in situ. A continuum is created from the unaltered dentine to the adhesive resin without the risk of creating a layer of unpolymerised hydrophilic monomers at the base of a demineralised dentine layer. The latter would be highly sensitive to hydrolysis.
-materiały złożone /adhesives/,Adhesives
The adhesive resin, also called bonding agent, is equivalent to the enamel-bonding agent and consists primarily of hydrophobic monomers (bis-GMA, UDMA) and more hydrophilic monomers such as TEGDMA as a viscosity regulator and HEMA as a wetting agent. The major role of the adhesive resin is the stabilisation of the hybrid layer and the formation of resin extensions into the dentinal tubules called resin tags. The hybrid layer or resin reinforced dentine zone is the result of the micromechanical interlocking of the polymerised resin monomers interlocked with the dentine collagen. resin-żywica będąca właściwym materiałym adhezyjnym,
liner-podścielacz,służy do tworzenia wiązań z zębiną,eliminuje nadwrażliwość przy odsłoniętych kanalikach zębinowych
sealer-uszczelniacz wypełnienia kompozytowego /////na przykład98,5% ester kwasu metaakrylowego/,
cleanser,conditioner-uzdatniacz usuwa warstwę mazistą z powierzchni zębiny ///////na przykładwodny obojętny kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA)/,
I Generacja 1956r:
W roku 1955 Buonocore wprowadził pogląd,, iż podobnie jak w różnych gałęziach przemysłu
mechanizmy wiążące (farby),w stomatologii można zastosować je do leczenia powierzchni ubytku przed wprowadzeniem żywicy. He subsequently found that etching enamel with phosphoric acid increased the duration of adhesion under water. In 1963, Buonocore demonstrated his insight into adhesion dentistry when he discussed the difference in bonding to enamel and to dentin,2 particularly when he referred to Dr. Bowen’s attempts to investigate substances that will displace water from tooth surfaces3 with the idea that they could be used as pretreatment for enamel or dentin. Buonocore then stated that they could even be incorporated into the adhesives.
W roku 1963 Buonocore zasugerował that it was the formation of resin tags that caused the principal adhesion of the resins to acid-etched enamel.4 The idea that resin penetrates the microporosities of etched enamel and results in a micromechanical bond is well-accepted today.W późniejszym czasie stosowano różne kwasy organiczne i czasy wytrawiania (tylko szkliwo).
W roku 1963 Buonocore stwierdził,,, iż pomimo,,,, iż siła wiązania ze szkliwem stosowanych mechanizmów jest satysfakcjonująca,to nadal niewielka siła połączenia z zębiną jest nie do zaakceptowania.Nie było to dla nikogo zaskoczeniem,,,,,,,gdyż tymczasem szkliwo zawiera ... białek,zębina aż 17%.Kolagen jest niedostępny ,,,,,,,,gdyż ze wszystkich stron otoczony jest poprzez kryształy hydroksyapatytu.Na bonus kanaliki zębinowe,jedynie gdzie mogło dojść do wytworzenia mikromechanicznej retencji zawierały płyny stanowiące sporą przeszkodę.ponadto ,liczba kanalików zębinowych jest znacznie większa w głębszych warstwach zębiny /45,000/mm2/ i są szerokie /2,5 mikrona/, z kolei w powierzchownej części jest ich już mało /20,000/mm2/ i są wąskie /0,8 mikrona/. Innymi czynnikami jest wiek zębów,kierunek kanalików zębinowych i pryzmatów szkliwa,obecność cementu,rodzaj zębiny i obecność warstwy mazistej.
W roku 1956 Buonocore przedstawił wykorzystanie glycerophosphoric acid dimethacrylate-zawierającego żywicę,do połączenia mechanizmu wiążącego z wytrawioną kwasem organicznym zębiną,który łączył się z jonami wapnia hydroksyapatytów. Niestety obecność wody (dostęp śliny,kanaliki zębinowe) znacznie obniżała jakość tego połączenia. 9 lat później Bowen próbował powrócić do tego tematu wykorzystując N-phenylglycine i glycidyl methacrylate albo NPG-GMA (cząsteczki działające na dwa metody:łącząc się z zębiną i z żywicą kompozytową. Wytrzymałość mechanizmów wynosiła jedynie 1-3 MPa,a wyniki badań klinicznych były jeszcze bardzo słabe.
-
-
+
+
I Generacja 1970r:
Większość mechanizmów wiążących zawiera już halophosphorous esters of unfilled resins takie jak bisphenol-A glycidyl methacrylate, bis-GMA,hydroxyethyl methacrylate albo HEMA. Tworzenie połączenia polega na wiązaniu jonów mechanizmu wiążącego z wapniem poprzez grupy chlorophosphate. Wiązania fosforowe nie były jednak w stanie oprzeć się hydrolizie spowodowanej obecnością wilgotnego środowiska (dostęp śliny,kanaliki zębinowe), prowadząc do powstawania mikroprzecieków. ,,,,,,,,,gdyż nie stosowano we wczesnych systemach sposoby wytrawiania zębiny,większość połączenia polegała na wiązaniu z jej warstwą mazistą. , z kolei wybrane już powodowały jej rozmiękczanie ułatwiające przenikanie żywicy do głębszych warstw zębiny.
- słabe połączenie z zębiną,
- tworzenie mikroprzecieków,
+ rozmiękczanie warstwy mazistej,
+ znacznie większa wytrzymałość,
III Generacja:
XR Bond
wykorzystanie wytrawiaczy,częściowo usuwała albo zmienia warstwę mazistą rozmiękczając ją,z racji na niskie pH,które otwiera kanaliki zębinowe i powiększa ich przepuszczalność. Kwasy muszą być następnie bardzo dokładnie wypłukane. Primer zawiera hydrophilic resin monomers składające się z hydroxyethyl trimellitate anhydride albo 4-META i biphenyl dimethacrylate albo BPDM. Złożona jest on z fosforanów posiadających grupy hydrofilowe,które po przeniknięciu warstwy mazistej tworzą twardą warstwę hybrydową.
These third-generation adhesion systems usually use a hydrophilic dentin-resin primer. Primery zębiny składają się z 6% phosphate penta-acrylate (PENTA),30% HEMA i 64% etanolu. Po wytrawieniu szkliwa i zębiny i wykorzystaniu primera, the unfilled resin adhesive is applied to dentin and enamel.
Bonding to smear-layer–covered dentin was not very successful before 1990, however, because the resins did not penetrate through the smear layer and the smear layer was very weak.
XR Primer
Selective enamel etching is carried out.
IV Generacja:
Optibond

wykorzystanie primerów sposobem całkowitego wytrawienia zarówno szkliwa jak i zębiny /total-etch/,kompletnie zastępuje warstwę mazistą,odsłania włókna kolagenowe i tworzy wokół nich twardą warstwę hybrydową, poprzez co znacznie powiększa się wytrzymałość na rozciąganie i siłę wiązania (65%).
Fusayama prowadzi badania nad uproszczeniem procesu wytrawiania 40% kwasem fosforowym,które wykazały jednak,,,,, iż to jest stężenie powodujące już nadmierne uszkodzenia i zapadnięcie się odsłoniętych włókien kolagenu.
W roku 1982, Nakabayashi and colleagues reported the formation of a hybrid layer resulting from the polymerized methacrylate and dentin.9 The hybrid layer is defined as "the structure formed in dental hard tissues (enamel, dentin, cementum) aby demineralization of the surface and subsurface, followed aby infiltration of monomers and subsequent polymerization."9
Wytrawiona powierzchnia powinna być wilgotna,a nie sucha (zapadnięcie się włókien kolagenu) albo mokra (wystąpienie później mikroprzecieku).
<img src="gfx/fibres.jpeg">
odsłonięte włókna kolagenowe po wytrawieniu zębiny /mikroskop skaningowy x5000/
<img src="gfx/hybrid.jpeg">
warstwa hybdrydowa między wytrawioną zębiną i bondem /mikroskop skaningowy x1,500/
<img src="gfx/resin.jpeg">
Resin tags and adhesive lateral branches contribute to micromechanical bonding formation /mikroskop skaningowy x2000/
V Generacja:
Japonia Dentsply - Xeno III
Wprowadzone zostają dwa różne rodzaje materiałów: jednobutelkowy mechanizm wiążący i samowytrawiający primer.
jednobutelkowy mechanizm wiążący /one-bottle mechanizm/:
złożona jest z primera i żywicy łączącej i jest stosowany na twarde tkanki zęba wytrawiane jednocześnie 37% kwasem fosforowym , poprzez 15-20 sekund.These bonding systems create a mechanical interlocking with etched dentin aby means of resin tags, adhesive lateral branches and hybrid layer formation and show high bond-strength values both to the etched enamel and dentin.28,29
samowytrawiający primer /self-etching primer/:
Watanabe i Nakabayashi wprowadzili wodny roztwór 20% phenyl-P w 30% HEMA umożliwiający tworzenie połączeń zarówno ze szkliwem jak i zębiną. Musiał być jednak przed każdym użyciem mieszany, ,,,,,,,,,,gdyż wytrawianie zachodziło nierównomiernie a między warstwą materiału adhezyjnego a zębiną pozostawały resztki warstwy mazistej.
badania wykazały ,,,,, iż wytrzymałość uby materiałów jest porównywalna, , z kolei mniejszy mikroprzeciek występuje w czasie stosowania mechanizmu jednobutelkowego.
+ skrócenie czasu wypłukiwania kwasu i całej pracy,
+ obniżenie ryzyka zapadania się włókien kolagenu,
<img src="gfx/enamel.jpeg">
powierzchnia szkliwa po wykorzystaniu samowytrawiającego primera jest mnie trwała niż uzyskana przez wytrawienie kwasem fosforowym /mikroskop skaningowy x1,500/
-utrzymują zębinę w stanie naturalnej wilgotności przy zachowanej jakości połączenia,
buteleczka A - zawiera mieszaninę etanolu z wodą co rozwiązuje problem parowania rozpuszczalnika z mechanizmu wiążącego i usuwa tym samym krytyczną powodem wahań w składzie chemicznym,
buteleczka B - zawiera dwa monomery PEM-F (uwalnia jony fluoru i łączy się z jonami wapnia wzmacniając sukces wytrawiania) i Pyro-EMA-SK (pod wpływem kontaktu z wodą ulega hydrolizie i uwalnia dwa identyczne monomery o zdolnościach do polimeryzacji,Każdy z nich posiada jedną grupą fosforanową. Dlatego wartość pH mechanizmu wiążącego po zmieszaniu jego składników spada poniżej 1. Pod wpływem obecności grup fosforanowych dochodzi do zjawiska wytrawiania hydroksyapatytów i uwalniania kationów Ca, które łącząc się z nimi doprowadzają do ich neutralizacji. Po usunięciu rozpuszczalnika i świetlnej aktywacji zneutralizowane monomery Pyro-EMA-SK biorą udział w reakcji kopolimeryzacji dzięki obecności grup etakrylanowych.) i nanowypełniacze o specjalnie przygotowanej powierzchni, które odgrywają rolę w bezpośrednim połączeniu z niespolimeryzowanym wypełnieniem,
buteleczki mieszane są bezpośrednio przed użyciem,
uwalniającym jony fluoru akceptorem jonów wapnia wzmacniający sukces wytrawiania.
VI Generacja:
Nadal stosowany jest samowytrawiający primer.Siła wiązania mechanizmu wiążącego z zębiną jest zadowalająca,, , z kolei połączenie z materiałem adhezyjnym jest nadal słabe. to jest wywołane zastosowaniem kwasowych roztworów,które nie są trwałe i nie mogą być długo przechowywane,a ich pH jest zbyt niskie ,,,by poprawnie wytrawić szkliwo.
VII Generacja:
/jeden składnik - single component/
-4-MET monomer wykorzystywany do połączenia z zębiną,
-Phosphoric Acid Ester Monomer wykorzystywany do połączenia ze szkliwem,
-aceton,woda jako rozpuszczalniki,
Even inexperienced operators performed better with the more difficult-to-use 4th-generation adhesives than with the 7th-generation adhesives. Dentin adhesion was stronger than enamel adhesion.
includes self-conditioning primers resp. self-conditioning bonding agents to be mixed. The shortcomings of previous generations with regard to conditioning / wet-bonding / hybrid layer formation are to be eliminated.
dochodzi do wytrawienia i połączenia z zębiną, ,,,,,z powodu czego utworzona zostaje strefa przejściowa - Nano Interaction Zone /NIZ/ polegająca na minimalnym odwapnieniu i almost no exposure to collagen fibers..
związki chemiczne w tej strefie nie ulegają rozpuszczaniu , poprzez enzymy j. ustnej więc nie ma możliwości wystąpienia mikroprzecieku.
działanie na twarde tkanki:
szkliwo-demineralizacja warstwy mazistej /smear layer/ i kryształów hydroksyapatytów,
zębina-demineralizacja warstwy mazistej /smear layer/ i uszczelnienie kanalików zębinowych,


wykorzystanie
/one coat->air thin->light cure/
zabezpieczenie zęba przed dostępem śliny,
osuszenie powierzchni opracowanego zęba,
wytrawienie sposobem total etch:szkliwo 20sekund,zębina 10sekund,
dokładne przepłukanie ubytku , poprzez 20sekund,
ostrożne osuszenie bez wysuszenia,
nałożenie cienkiej warstwy bondu na 10sekund,
wydmuchanie powstałych precypitatów,
nałożenie cienkiej warstwy bondu na 5sekund,
rozprowenie równomiernie bondu dzięki powietrza,
utwardzanie światłem , poprzez 10 sekund,
nałożenie 0,5mm półpłynnego kompozytu na wszystkie ściany prócz brzegów szkliwnych /kompensowanie skurczu polimeryzacyjnego następnych warstw/,
utwardzenie , poprzez 20sekund z zastosowaniem softstartu /stopniowy przyrost intensywności mocy świetlnej lampy do natężenia 1000mW/cm2/,
nałożenie cienkiej warstwy 1mm nieprzeziernego odcienia zębinowego,
nałożenie następnych warstw odcienia podstawowego,
nałożenie ostatniej warstwy przeziernego odcienia szkliwnego,
dostosowanie w zgryzie po ochłodzeniu materiału i zakończeniu procesu polimeryzacji materiału - 5min,
wypolerowanie szczoteczką silikonową A Sof-Lex z dodatkiem Al2O3 bez chłodzenia na wolnych obrotach,przestrzenie międzyzębowe poniżej punktów stycznych polerowane dzięki pasków ściernych o ziarnistości 30um,
G-Bond’s thin, dense interface with dentin (less than 10 um video thickness) G-Bond’s Nano Interaction Zone (NIZ) (less than 300 nanometers)
demineralization of the smear layer and enamel crystal formations.
Zmiany Jakie Zaszły Od Czasu Wprowadzenia mechanizmów Wiążących:
– etching enamel;
– etching-conditioning dentin;
– smear layer treatment;
– handling properties.
Najlepszy mechanizm Wiążące:
biokompatybilność,tworzenie jednakowych połączeń do szkliwa i zębiny,siła wiązania wystarczająca do przenoszenia sił powstających w czasie żucia,właściwości mechaniczne zbliżone do tkanek zęba,odporność na warunki środowiska j. ustnej,łatwość stosowania,
Prognoza Na Przyszłość:
powstanie materiału,którego warstwa hybrydowa i resin tag formation będzie większa niż skurcz polimeryzacyjny.

mechanizmy Wiążące Zębinę Z Materiałem Złożonym:
VitreBond
Światłoutwardzalny, szkło-jonomerowy materiał podkłado¬wy.
Wskazania: zakładanie w cienkiej warstwie jako liner, za¬kładanie jako podkład o normalnej grubości - base, ma¬skowanie przebarwień zębiny. Uwalnia fluor, nie wymaga wstępnego przygotowania zębiny. Łączy się chemicznie z tkankami zęba.
Ketac-Bond
Uwalnia jony fluoru, łączy się chemicznie ze szkliwem i zę-biną, jest nieprzejrzysty dla promieni rtg. Podkład pod kompozyty, amalgamaty, do uszczelniania bruzd. Podbudowa kikutów.
Ionosit
Światłoutwardzalny, kompomerowy materiał podkładowy typu liner. Podkład zapobiega powstawaniu mikroprzecie-ków i próchnicy wtórnej (uwalnia jony fluoru i cynku). Cienka warstwa podkładu znosi nadwrażliwość termiczną i poza-biegową zębiny. Po utwardzeniu materiał powiększa własną objętość (ekspansja około 1-2%), co kompensuje skurcz poli-meryzacyjny materiałów złożonych. Silnie i trwale wiąże się z zębiną i materiałami złożonymi. Widoczny na zdjęciach Rtg.
Ionoseal
Światłoutwardzalny, kompozytowy materiał podkładowy na bazie cementu szkło-jonomerowego. Posiada właściwości tiksotropowe. Ma idealną stabilność i wytrzymałość me¬chaniczną. Wysoce biokompatybilny. Nadaje się pod wszystkie rodzaje wypełnień. Ionoseal za¬pobiega próchnicy wtórnej dzięki długotrwałemu uwalnianiu jonów fluoru. Przeznaczony jest również do uszczelniania bruzd.
Scotchbond:
Trzyetapowy mechanizm złączający przeznaczony do stosowania we wszystkich klasach ubytków ze światłoutwardzalnymi materiałami kompozytowymi. Wskazania:
łączenie materiałów złożonych ze strukturą zęba we wszyst¬kich klasach ubytków, amalgamatu, zamków ortodontycz¬nych, materiałów do wypełnień z istniejącymi wypełnieniami amalgamatowymi albo kompozytowymi, mostów typu Mary¬land, licówek porcelanowych i kompozytowych , porcelany i metalowych zamków ortodontycznych do porcelany, metalu i koron złożonych, naprawa części porcelanowych albo kom¬pozytowych koron i mostów i licówek , cementowanie wkładów i nakładów, cementowanie wkładów koronowo--korzeniowych.
Adper Bond:
Uniwersalny mechanizm złączający do kompozytów i kompome-rów, gdzie wytrawianie, nakładanie primera i żywicy dzieje się jednoetapowo. Po aplikacji i rozprowadzeniu delikatnym strumieniem powietrza materiał złączający utwar¬dza się światłem lampy halogenowej, laserowej, diodowej albo plazmowej. Materiał złączający popularny jest w jednorazo¬wych opakowaniach w kształcie lizaka, nazwanych L-POP i zawierających dawkę materiału przewidzianą do zastoso¬wania u jednego pacjenta. Roztwór po aktywacji obydwu komponentów nadaje się bezpośrednio do użycia. Wskazania: łączenie światłoutwardzalnych kompozytowych i kompomerowych materiałów z zębiną i szkliwem.Hydrofilny mechanizm złączający, dający lekarzowi sposobność uży¬cia go w szerokim zakresie przypadków. Wskazania: łącze¬nie materiałów światłoutwardzalnych ze strukturą zęba we wszystkich klasach ubytków, zmniejszanie nadwrażliwości zębiny, naprawa porcelany (łącznie ze RelyX Ceramic Pri-mer ), cementowanie licówek porcelanowych.
AdheSE:
Hydrofilny mechanizm złączający, dający lekarzowi sposobność uży¬cia go w szerokim zakresie przypadków. Wskazania: łącze¬nie materiałów światłoutwardzalnych ze strukturą zęba we wszystkich klasach ubytków, zmniejszanie nadwrażliwości zębiny, naprawa porcelany (łącznie ze RelyX Ceramic Pri-mer ), cementowanie licówek porcelanowych.
2-042 Adper Single Bond uzupełnienie
1 buteleczka 6 ml mechanizmu łączącego
Samowytrawiający, światłoutwardzalny dwuskładnikowy materiał złączający składający się z materiałów
1. AdheSe Primer
2. AdheSe Bond
Excite DSC:
Wskazany do stosowania jako materiał złączający, do wy¬pełnień ze światłoutwardzalnych materiałów złożonych, ceromerowych i kompomerowych, wykonywanych sposobem bezpośrednią.
Materiał złączający ze szkliwem i zębiną, o podwójnym mechaniźmie wiązania (światło i chemo - utwardzalny), zawierający wypełniacz i nakładany w jednej warstwie. Excite DSC można stosować w połączeniu z materiałami o podwójnym mechanizmie polimeryzacji , takimi jak mechanizm do adhezyjnego cementowania (////////na przykład Variolink II) i z ma¬teriałami chemoutwardzalnymi stosowanymi w stomatologii odtwórczej.
OptiBond Solo Plus:
To jednoskładnikowy, światłoutwardzalny mechanizm złączający, zawierający 15% wypełniacza. Zoptymalizowana rozmiar cząsteczek wypełniacza (0,4µ), który wnika w głąb kana¬lików zębinowych na większą głębokość niż

mechanizmy bez wypełniacza albo z nanowypełniaczem. To znaczy większą stabilność połączenia i wytrzymałość w technikach pośred¬nich i bezpośrednich.
Vivabond:
Chemoutwardzalny materiał złączający stosowany w czasie pracy z chemoutwardzalnymi materiałami złożonymi.
Fuji Bond LC:
Światłoutwardzalny, glasjonomerowy materiał złączający. Pierwszy materiał złączający na bazie glasjonomeru do stoso¬wania ze wszystkimi kompozytami!
Solobond M:
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy materiał wiążący do szkliwa i zębiny. Wystarczy jednorazowa aplikacja na wilgotną zębinę albo szkliwo. Nowoczesna formuła i elastyczność materiału zapewnia dokładną i długotrwałą szczelność brzeżną.
UniFil Bond:
Samowytrawiający, światłoutwardzalny mechanizm złączający. Nowoczesny, prosty w zastosowaniu mechanizm oparty na adhezji chemicznej i mikromechanicznej.
Prime&Bond NT:
Uniwersalny mechanizm wiążący do: wypełnień kompozyto¬wych, wypełnień kompomerowych, cementowania uzupeł¬nień protetycznych, adhezyjnych napraw, ochrony tkanek jako lakier.
Contax:
Samowytrawiający się, zawierający primer mechanizm wiążący VI generacji do uniwersalnego wykorzystania - pod mate¬riały światło- i chemoutwardzalne, kompozyty, kompomery ormocery. Przydatność mechanizmu wiążącego do materiałów chemoutwardzalnych uzyskuje się po dodaniu Aktywatora. mechanizm wiąże silnie materiał ze szkliwem i zębiną Elimi¬nuje wrażliwość pozabiegową może być stosowany w śro¬dowisku mokrym, wilgotnym i suchym. Budowa chemiczna oparta na wodzie.
Solist:
Najnowszej generacji jednoskładnikowy, światłoutwardzal-ny szkliwno-zębinowy mechanizm wiążący (primer i adhesive w jednym płynie). Zastosowany na zębinę i wytrawione szkliwo zapewnia mocne i trwałe połączenie materiałów złożonych i kompomerów z tkanką zęba- zapobiega powstawaniu mikroprzecieków brzeżnych. Zawiera żywice HEMA i TEGMA, elastomery, aceton.
Gluma Comfort Bond:
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy klej o łatwym i pro¬stym stosowaniu. Służy do łączenia tkanek zęba z wypeł¬nieniem wykonanym sposobem bezpośrednią i pośrednią.
Clearfil Se Bond
Uniwersalny samowytrawiający mechanizm wiążący.
Heliobond
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał złączający ze szkliwem, poprawiający adaptację brzeżną materiałów złożonych.
Nano-Bond
Adhezyjny mechanizm Nano-Bond wzmocniony cząsteczkami nano to nowy, samowytrawiający mechanizm wiążący, który może być użyty zarówno do wiązania bezpośredniego, jak i pośredniego.
Bond-1
mechanizm bondingowy V-tej generacji o wysokiej wytrzma-łości wiązania z zębiną i szkliwem z min. grubością warstwy 8µm. Może być użyty do wiązania pośrednich albo bezpośrednich utwardzanych światłem albo chemicznie kompozytów, porcelan, odbudów metalowych i amalgama¬towych ze strukturą zęba.
A.R.T. Bond
Uniwersalny biomechaniczny
mechanizm wiążący do zębiny i szkliwa, zapobiega także pozabiegowej nadwrażliwości przez uszczelnienie kanalików zębinowych.
One Coat Bond
Światłoutwardzalny, jednosładnikowy, silnie skoncentrowa¬ny materiał złączający, aplikowany sposobem „jednego kroku” Wskazania: wiązanie materiałów kompozytowych do zębi¬ny i szkliwa, uszczelnianie zębów wrażliwych w obszarach przyszyjkowych, wiązanie kompozytów z ceramiką, metala¬mi szlachetnymi, amalgamatami, kompozytami, kompome-rami i cementami glasjonomerowymi.


mechanizmy Wiążące Zębinę Z Amalgamatem:
jedną z wad amalgamatu jest jego jedynie mechaniczne utrzymywanie się w opracowanym ubytku i częste tworzenie się szczeliny brzeżnej i mikroprzecieków. W momencie wiązania wykazuje on nawet niewielką rozszerzalność,jednak nie łączy się chemicznie z twardymi tkankami zęba.
Amalgam Liner zawiera atomizowane srebro,fluorki sodu i wapnia. to jest płyn,który twardnieje w ciągu 30 sekund,a przy głębszych ubytkach wymaga podkładu. Tworzy on trwałe,chemiczne połączenie z wypełnieniem amalgamatowym wiążąc przy tym nadmiar rtęci. Chroni miazgę przed szkodliwymi bodźcami chemicznymi, biologicznymi, termicznymi i galwanicznymi. Silna adhezja do szkliwa i zębiny i obecność fluorków sodu i wapnia minimalizują sposobność wystąpienia nieszczelności brzeżnej i próchnicy wtórnej.
Amalgam Bond
złożona jest z aktywatora i czynnika łączącego.
All-Bond 2 (Bisco), Amalgambond Plus with HPA (high performance additive) powder (Parkell), Optibond 2 (Kerr), Panavia EX and Panavia 21 (Kuraray)
When All-Bond 2 is used, enamel and dentine are both etched with 10% phosphoric acid for 15 seconds. After etching and rinsing, the tooth surface is left visibly moist. This is because drying of the dentine can cause collapse of the unsupported collagen network, inhibiting adequate wetting and penetration aby the primer. An unfilled chemically activated resin is placed after the primer.
This material is under study in a prospective, controlled clinical trial along with the All-Bond C&B resin luting cement to bond Nordiska Scania 2000 dental amalgam.31 The study includes bonded amalgam sealants placed into pits and fissures unprepared, apart from prophylaxis with pumice on a bristle brush and etching with phosphoric acid. A minimal extension bonded amalgam restoration and anatomic dental pits sealed with bonded amalgam are shown at 3-year recalls in figures 1 and 2, respectively.
Bonded amalgam sealants have been shown to be as effective as resin sealants in a clinical study, at least up to 2 years.32 However, it is not suggested that bonded amalgam sealants are preferable to resin composite sealants. Rather, it is a demonstration of another extension to the utility of the bonded amalgam technique. It is particularly appropriate in sealing adjacent anatomic fissures and pits at the time of bonded amalgam placement.
Amalgambond is based on a dentinal bonding
mechanizm developed in Japan aby Nakabayashi and co-workers33 more than a decade ago and is very similar to above-mentioned Superbond. Amalgambond uses a solution of 10% citric acid and 3% ferric chloride to remove the smear layer and demineralise the dentine surface. A primer is applied after the dentine is conditioned. Finally, a self-curing methacrylate resin is applied to impregnate the primed dentine. The resin contains an adhesive monomer called 4-META.
Panavia EX is presented as a powder and liquid, whereas Panavia 21 is a paste-paste
mechanizm, delivered in a dual syringe dispenser that automatically dispenses equal lengths of base and catalyst paste aby turning an end knob on the dispenser. Mahler et al.34 conducted bond strength and microleakage tests on several adhesives proposed to produce amalgam bonding, including Panavia EX. They reported that 'of the materials tested, only Panavia showed the potential to both bond amalgam and prevent microleakage'.
Setcos et al.35 are conducting a randomised clinical trial using the Kuraray ED Primer with Panavia 21 to bond Dentsply Dispersalloy. This adhesive is an autopolymerisable composite cement based on the phosphate ester MDP. Its hardening mechanism is anaerobic in nature. This ongoing trial of 113 restorations includes preparations with no deliberate retentive features.
Up to 2 years, three non-bonded restorations were lost due to lack of retention, with no failures among the bonded restorations. With this number of failed restorations, there was no statistically significant difference between the bonded and non-bonded groups (P = 0.063, Mann-Whitney U test). However, over longer evaluation periods, bonded restorations may be found to survive better than non-bonded restorations in preparations with no deliberate retention.

Czym jest Systemy Wiążące znaczenie w Słownik na S .