zatrzonowcowej przestrzeni co to znaczy
Co znaczy Wskaźnik Przestrzeni Zatrzonowcowej. Czym jest retencji pionowej w celu określenia powody.

Czy pomocne?

Definicja Wskaźnik Przestrzeni Zatrzonowcowej

Definicja z ang. Indicator Space Zatrzonowcowej, z niem. Indikator Raum Zatrzonowcowej.

Co to znaczy: oblicza się dla zębów zatrzymanych znajdujących się w retencji pionowej w celu określenia powody niewyrżnięcia się zęba,
X - szerokość przestrzeni zatrzonowcowej,odległość między:
punktem przecięcia się płaszczyzny zgryzu z linią styczną do dystalnej powierzchni drugiego zęba trzonowego,
punktem przecięcia się płaszczyzny zgryzu z przednim brzegiem gałęzi żuchwy,
Y - największa szerokość zęba zatrzymanego,
WPZ=X/Y
WPZ>1 - istnieje wystarczająca liczba miejsca dla zęba by wyrżnął się poprawnie,
WPZ<1 - brak wystarczającej ilości miejsca dla zęba,nawet po jego prawidłowym wyrżnięciu,

Czym jest Wskaźnik Przestrzeni znaczenie w Słownik na W .