niefluoryzująca flawoproteina co to znaczy
Definicja NFP- niefluoryzująca flawoproteina (ang. non-fluorescent flavoprotein). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja NFP- niefluoryzująca flawoproteina (ang. non-fluorescent flavoprotein)

Co znaczy:

Opis hasła
NFP- niefluoryzująca flawoproteina zaliczana do białek antenowych w bioluminescencyjnym procesie jest symetrycznym dimerem powstałym z połączenia dwu asymetrycznych monomerów. Każda podjednostka ma 228 reszt aminokwasowych i wiąże dwie czasteczki zmirystylowanego FMN i 102 cząsteczki wody (14). Zasadniczą część każdej podjednostki stanowi struktura baryłki zbudowanej z siedmiu odcinków b równolegle ułożonych w stosunku do siedmiu odcinków a struktury. Między podjednostkami jest miejsce wiązania FMN. Drugie miejsce wiązania FMN jest w każdej podjednostce w C-końcowej części. Fluorescencja flawin jest wygaszana przez ułożenie pierścieni izoalloksazyny między Tyr-221 i Trp-4 a Tyr-14. Takie otoczenie reszt aromatycznych i osłona tworzona przez resztę fosforybozy w samej flawinie tworzy warunki do całkowitego wygaszenia fluorescencji pierścienia izoaloksazyny w FMN. Wykazano że NFP ma duże podobieństwo strukturalne do luciferyny w postaci kilku homologicznych odcinków łańcucha polipeptydowego obu tych białek. Bliższe obserwacje sugerują, że luciferaza ma miejsce aktywne podobne do miejsc aktywnych wykazanych u enzymów mających strukturę a/b baryłki.

Czym jest NFP- niefluoryzująca flawoproteina (ang. non-fluorescent flavoprotein) znaczenie w Słownik na N .