rury mleczne rybosom co to znaczy
Rury Mleczne, Rybosom, Ramienice, Restryktazy, Receptor, Rozmnażanie Płciowe, Rozmieszczenie.

Medycyna R

 • Co to jest ROBAKI OBŁE Definicja zobacz obleńce
 • Co to jest RHIZOBIUM Definicja zobacz bakterie azotowe, azotu atmosferycznego wiązanie
 • Co to jest RETINOL Definicja zobacz akseroftol
 • Co to jest ROBAKI PŁASKIE Definicja zobacz płazińce
 • Co to jest ROZKŁAD NORMALNY Definicja zobacz krzywa Gaussa
 • Co to jest RYZOIDY Definicja zobacz chwytniki
 • Co to jest RACICE Definicja zobacz kopyta
 • Co to jest ROŚLINY DNIA DŁUGIEGO Definicja zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest ROŚLINY OKRYTONASIENNE Definicja zobacz rośliny okrytozalążkowe
 • Co to jest ROZRODCZY UKŁAD Definicja jamochłonów i wszystkich typów → trójwarstwowców. Zasadniczym elementem r.u. są → gonady: jajniki i
 • Co to jest RYBONUKLEINOWE KWASY Definicja zobacz RNA
 • Co to jest RADIALNY Definicja zobacz promienisty typ symetrii
 • Co to jest ROŚLINY DNIA KRÓTKIEGO Definicja zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest ROZRÓD Definicja zjawiska powiązane z rozmnażaniem, na przykład zaloty, opiekę nad potomstwem
 • Co to jest ROZKŁAD WIEKOWY POPULACJI Definicja zobacz piramida wieku
 • Co to jest ROZWARSTWIENIE Definicja zobacz delaminacja
 • Co to jest ROZWÓJ OSOBNICZY Definicja zobacz ontogeneza
 • Co to jest RODNIA Definicja nagozalążkowych; wewnątrz r. znajduje się → komórka jajowa
 • Co to jest RAMIONA Definicja zakończone przyssawkami. R. występują w liczbie 8 albo 10, są osadzone na nodze zrośniętej w całość
 • Co to jest RANVIERA PRZEWĘŻENIE Definicja zobacz przewężenie Ranviera
 • Co to jest REPRESJA Definicja sprzężenia zwrotnego, na przykład hamowanie syntezy tryptofanu poprzez pałeczkę okrężnicy, gdy do
 • Co to jest RABDITY Definicja substancji stałej; wyrzucane na zewnątrz pęcznieją i sklejają się; służą do obrony i zaklejania ran
 • Co to jest REAKCJA Definicja bodziec, na przykład cofnięcie ręki pod wpływem ukłucia; 2. w chemii: przekształcenie jednej
 • Co to jest RADYKULA Definicja merystematyczny. U większości roślin nasiennych daje początek systemowi korzeniowemu; wyjątek
 • Co to jest RAFIDY Definicja kryształy szczawianu wapnia, mające postać igieł, stanowiące wydalinę - toksyczny kwas szczawiowy
 • Co to jest RADULA Definicja zobacz tarka
 • Co to jest REPRODUKCJA Definicja zobacz rozmnażanie
 • Co to jest REGUŁA HARDY´EGO?WEINBERGA Definicja zobacz Hardy´ego?Weinberga reguła
 • Co to jest RDZA ¬D¬BŁOWA Definicja pszenicy). Zarodniki podstawkowe (→ bazydiospory), roznoszone na wiosnę poprzez wiatr, zarażają
 • Co to jest RDZENNA OSŁONKA Definicja zobacz mielinowa osłonka
 • Co to jest REGULATORY WZROSTU Definicja zobacz fitohormony, retardanty
 • Co to jest REPRESOR Definicja genu poprzez uniemożliwienie rozpoczęcia jego transkrypcji. Zobacz induktor, operon
 • Co to jest RAFINOZA Definicja fruktozy; składnik między innymi melasy
 • Co to jest RASA Definicja populacji. Charakteryzuje się określoną częstością → alleli lub cechami budowy chromosomów, które
 • Co to jest REDUKCJONIZM Definicja poprzez sprowadzenie ich do mechanizmów prostszych i praw nimi rządzących. W biologii skrajny r
 • Co to jest REDUKCYJNY PODZIAŁ JˇDRA KOMÓRKOWEGO Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest REFRAKCJA Definicja potencjału czynnościowego albo mięśnia tuż po skurczu; trwa zwykle od niecałej milisekundy do
 • Co to jest RECEPTOSOM Definicja pęcherzyk powstający po przyłączeniu się substancji?agonisty do receptora błonowego
 • Co to jest REDUKCJA Definicja substancji (poprzez podłączenie elektronu albo atomu wodoru
 • Co to jest RDZEŃ Definicja większości roślin nasiennych i łodyg u wielu paproci, zbudowana z dużych, cienkościennych komórek
 • Co to jest RECESYWNY ALLEL Definicja sukces działania którego może się ujawnić jedynie w stanie homozygotycznym, jest to w homozygocie
 • Co to jest REDUCENCI Definicja rozkładu związków organicznych do prostych związków nieorganicznych (→ mineralizacja); raczej
 • Co to jest REDOX REAKCJE Definicja jest utleniana, a druga redukowana; polegają na przeniesieniu jednego albo większej liczby
 • Co to jest REKSYGENICZNE PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE Definicja zobacz przestwory międzykomórkowe
 • Co to jest REKTALNE Definicja struktury powiązane z końcowym odcinkiem jelita
 • Co to jest REKAPITULACJA Definicja przypomina dojrzałe osobniki prawdopodobnych przodków. Wg XIX?wiecznej teorii rekapitulacji (a więc
 • Co to jest REKOMBINACJA GENETYCZNA Definicja wyższych r.g. jest konsekwencją rozmnażania płciowego i pochodzi z dwóch mechanizmów zachodzących w
 • Co to jest REGULACJA FUNKCJI JAJNIKA Definicja zobacz cykl płciowy
 • Co to jest REGIEL Definicja mniej więcej od 550 m n.p.m. do 1450 m n.p.m. Wyróżnia się naturalne piętra r. dolnego i górnego
 • Co to jest REGULATOROWE GENY Definicja geny kodujące białka, będące → aktywatorami albo → represorami transkrypcji. Zobacz operon
 • Co to jest REGULACJA METABOLIZMU Definicja zobacz homeostaza
 • Co to jest RODZINA Definicja systematyce - u roślin, zwierząt i grzybów: jednostka grupująca wszystkie spokrewnione ze sobą
 • Co to jest RELAKSYNA Definicja ciążowym. Rozluźnia więzadła macicy i spojenia łonowego; w ten sposób umożliwia poród; ponadto
 • Co to jest REKULTYWACJA Definicja zmienionym ukształtowaniu powierzchni, na przykład obszarów odkrywkowej eksploatacji kopalin
 • Co to jest RETARDANTY Definicja stosunku do → giberelin; powodują zahamowanie wydłużeniowego wzrostu łodygi bez deformacji
 • Co to jest REPELENTY Definicja owadami; 2. środki chemiczne i fizyczne działające odstraszająco na zwierzęta; służące do ochrony
 • Co to jest RETARDACJA Definicja środków chemicznych (→ retardanty), mogące prowadzić do wywołania karłowatości; 2. w embriologii
 • Co to jest RESTRYKCJA Definicja enzymy restrykcyjne (→ restryktazy); własny DNA bakterii jest chroniony przed działaniem restryktaz
 • Co to jest RESORPCJA Definicja pierwotnego (przefiltrowanego w kłębuszkach nerkowych) poprzez komórki kanalików nerkowych i
 • Co to jest RESPIROMETR Definicja Zasada działania r. jest oparta na pomiarach objętości pobieranych i wydzielanych gazów i na
 • Co to jest RESTYTUCJA Definicja ten kiedyś występował. Na przykład r. żubra w Puszczy Białowieskiej, łosia i bobra - na znacznych
 • Co to jest RESPIRACJA Definicja zobacz oddychanie
 • Co to jest ROGÓWKA Definicja przedłużeniem → twardówki oka. Jest kluczowym elementem ogniskującym → oka - promienie przechodzące
 • Co to jest REOBAZA Definicja potencjału czynnościowego. Zobacz chronaksja
 • Co to jest REPLIKON Definicja cząsteczki DNA. Również w procesie → transkrypcji kontrolą objęta jest synteza mRNA nie tyle
 • Co to jest ROZDZIELNOPŁCIOWOŚĆ Definicja żeńskich (u zwierząt - samców i samic). Zobacz dwupienność
 • Co to jest ROŚLINA WIELOLETNIA Definicja sporofit żyje dłużej niż 2 sezony wegetacyjne; r. w. to drzewa, krzewy, krzewinki i → byliny
 • Co to jest ROŚLINOŻERCY Definicja przystosowania dotyczą metody trawienia twardego materiału roślinnego (obecność odpowiednich
 • Co to jest RODOWÓD Definicja medycynie badanie r. pomaga oszacować ryzyko wystąpienia chorób dziedzicznych w poszczególnych
 • Co to jest RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE Definicja jest uczestniczenie w procesie przekazywania pobudzenia z błony komórkowej na włókienka mięśniowe
 • Co to jest RINGERA PŁYN Definicja fizjologicznych, nie tylko izotoniczny w stosunku do tkanek, lecz również izojoniczny, tzn
 • Co to jest RODZAJ Definicja wyraźnie odrębna od innych takich jednostek, na przykład brzoza (w Polsce 4 gatunki, na świecie
 • Co to jest ROPALIUM Definicja ustawionych promieniście na brzegach tarczy meduzy; r. są narządami wzroku, węchu, a zarazem
 • Co to jest ROBACZKOWY WYROSTEK Definicja u człowieka: niewielki uchyłek jelita ślepego, będący organem szczątkowym o nieznanej funkcji
 • Co to jest REWITALIZACJA Definicja rozwojowi organizmów na terenach zniszczonych poprzez człowieka i wprowadzanie organizmów na te
 • Co to jest ROBACZKOWY RUCH Definicja zobacz perystaltyczny ruch
 • Co to jest RODOPSYNA Definicja powiązane kowalencyjnie (atomowo) z retinolem (wit. A); warunkuje widzenie pręcikowe, jest to
 • Co to jest ROZŁUPNIA Definicja jednonasienne rozłupki; na przykład u baldaszkowatych, malw, klonów, naparstnicy
 • Co to jest ROŚLINY FOTOPERIODYCZNIE OBOJĘTNE Definicja czasu trwania dnia i nocy (fotoperiodu); na przykład groch, pomidor. Zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest ROŚLINY KWASOWE Definicja zobacz sukulenty
 • Co to jest ROŚLINY SZPILKOWE Definicja nagozalążkowe). Prócz charakterystycznego kształtu liści wyróżniają się znacznym przyrostem wtórnym
 • Co to jest ROZGWIAZDY Definicja przypominającym pokrojem gwiazdę, zbudowanym z centralnej tarczy i odchodzących od niej pięciu
 • Co to jest ROŚLINY ZARODNIKOWE Definicja nie wytwarzają kwiatów i nasion, a rozmnażają się poprzez zarodniki. ustalenie to pochodzi z czasów
 • Co to jest ROŚLINY NASIENNE Definicja paprociowych. Wspólne cechy wszystkich r.n. to: posiadanie kwiatów będących przekształconymi
 • Co to jest ROŚLINY DRZEWIASTE Definicja zimujące pąki zwykle okryte są łuskami. Wyróżnia się drzewa, krzewy i krzewinki. Drzewa mają
 • Co to jest ROZTOCZA Definicja zobacz saprofity
 • Co to jest ROŚLINY KWIATOWE Definicja okrytozalążkowe). W niektórych opracowaniach termin r.k. odnoszony jest (niepoprawnie) jedynie do
 • Co to jest ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE Definicja zobacz zasięg
 • Co to jest RÓŻNICOWANIE Definicja niewyspecjalizowanych komórek w tkanki i narządy pełniące określone funkcje. R. jest w zasadzie
 • Co to jest ROZTOCZE Definicja segmentacją ciała i niewielkimi rozmiarami (rzadko więcej niż 1 mm). W większości zwierzęta lądowe
 • Co to jest ROZRODCZOŚĆ Definicja rzeczywistych warunkach, w związku z oddziaływaniem doboru naturalnego, r. stanowi zwykle niewielki
 • Co to jest RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ Definicja zobacz heterostylia
 • Co to jest RÓŻNOLISTNOŚĆ Definicja zobacz heterofilia
 • Co to jest RYTMY BIOLOGICZNE Definicja zachodzące u wszystkich organizmów żywych. R.b. są słowem przystosowania organizmu do cyklicznych
 • Co to jest ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE Definicja powstają osobniki identyczne genetycznie jak osobnik rodzicielski. Najczęściej wyróżniane formy r.b
 • Co to jest ROZMNAŻANIE Definicja zapewniona jest ciągłość istnienia gatunku
 • Co to jest rRNA Definicja funkcjonalny rybosomu; współdecyduje o rozpoznawaniu się → kodonów mRNA z → antykodonami tRNA
 • Co to jest RUDERALNE ROŚLINY Definicja azot, na przykład na śmietniskach, przydrożach, gdzie formują zbiorowiska ruderalne; większość r.r
 • Co to jest RURKI SITOWE Definicja substancje odżywcze z liści do korzeni. Każda r.s. jest utworzona poprzez pionowy szereg komórek, a
 • Co to jest RUJA Definicja gdzie zachodzi owulacja i do krwi wydzielana jest spora liczba → estrogenów. W tym czasie samica
 • Co to jest RÓŻYCZKA Definicja może wywołać zaburzenia w rozwoju płodu i wady wrodzone
 • Co to jest RUNO LEŚNE Definicja krzewinki; do r.l. zalicza się również mszaki, grzyby i naziemne porosty
 • Co to jest RZĘSKOWY MIĘSIEŃ Definicja odpowiedzialny za akomodację oka. Stanowi część ciała rzęskowego. Skurcz mięśnia skutkuje, iż
 • Co to jest RYBULOZO-1,5-DWUFOSFORAN Definicja sinic i roślin łączy się z cząsteczką dwutlenku węgla, po czym rozpada na dwie cząsteczki
 • Co to jest RYZOMORFY Definicja wielometrowej długości; służą do rozprzestrzeniania się grzybom pasożytom roślin (na przykład
 • Co to jest RZEŻˇCZKA Definicja gonorrhoeae, przenoszona przez kontakt seksualny. Symptomy u mężczyzn: ropne wycieki z cewki
 • Co to jest RZˇD Definicja zwierzęta); złożona jest z → rodzin (niekiedy tylko z jednej rodziny
 • Co to jest REPOLARYZACJA Definicja czynnościowym (depolaryzacji); powodem r. jest uruchomienie pomp jonowych (→ refrakcja). Jeżeli na
 • Co to jest RENATURYZACJA RZEK Definicja naturalnego charakteru, ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Od lat osiemdziesiątych
 • Co to jest RZĘSISTEK POCHWOWY Definicja chorobę rzęsistkowicę. Przenoszony drogą płciową
 • Co to jest ROZŁOGI Definicja zmodyfikowanymi pędami; mogą płożyć się po podłożu (na przykład u poziomki) lub być podziemne (((na
 • Co to jest ROŚLINA DWULETNIA Definicja kiełkowania nasion do śmierci osobnika, w ciągu dwóch lat. W pierwszym roku życia produkowane są
 • Co to jest RYBIKI Definicja przeobrażenia. Mają wydłużone ciało i 3 długie szczecinki na końcu odwłoka. Żyją raczej w
 • Co to jest REDIA Definicja żywicielu pośrednim (najczęściej mięczaku) i nie opuszcza go. Ma wydłużony kształt, układ pokarmowy
 • Co to jest RASY LUDZKIE Definicja człowiek. Ukształtowały się wskutek małej liczebności człowieka pierwotnego i izolacji i doboru
 • Co to jest RZODKIEWNIK POSPOLITY Definicja stanowiąca modelowy przedmiot badań w genetyce i biologii molekularnej; pod tym względem stanowi
 • Co to jest RZĘSKI Definicja typów komórek. Zawierają przedmioty kurczliwe (włókienka aktynowe). Ruch r. jest zsynchronizowany
 • Co to jest RYBOZA Definicja składnikiem kwasów rybonukleinowych (→ RNA), a również różnych wolnych nukleotydów, na przykład →
 • Co to jest RIKETSJE Definicja wewnętrzne, przeważnie u stawonogów. Wybrane r. są chorobotwórcze dla człowieka, przenoszone z
 • Co to jest ROPA NAFTOWA Definicja skałami nieprzepuszczalnymi; jest lżejsza od wody. R.n. powstawała w erze paleozoicznej i
 • Co to jest ROŚLINY OKRYTOZALˇŻKOWE Definicja współczesnej florze wszystkich kontynentów. Zalążki (później nasiona) rozwijają się w zalążni
 • Co to jest REDUKTAZY Definicja elektronów na daną substancję, prowadzące do obniżenia stopnia utlenienia, na przykład r. azotanowa
 • Co to jest ROPA Definicja zawiera ogromne ilości leukocytów, fragmenty pozostałe po rozpadzie tkanek, płyny tkankowe i
 • Co to jest RÓŻNOPLECHOWOŚĆ Definicja iż haploidalne plechy (+) i (-) tworzące gametangia i uzupełniające się pod względem płciowym
 • Co to jest RYBOFLAWINA Definicja glukozy i aminokwasów; jest składnikiem FAD i FMN; pobudza przyrost i ogólną odporność organizmu
 • Co to jest ROZMNÓŻKI Definicja oddzielające się od ciała organizmu macierzystego; u glonów i mszaków to są pojedyncze komórki albo
 • Co to jest REGENERACJA Definicja tkanek albo komórek. Rośliny mają ogromne umiejętności regeneracyjne, z kolei u zwierząt
 • Co to jest RAK Definicja podłożu (na przykład sukces oddziaływania promieni X, substancji chemicznych zawartych w dymie
 • Co to jest RDZEŃ PRZEDŁUŻONY Definicja ośrodki przywspółczulnej części układu nerwowego autonomicznego, kontrolujące pracę wszystkich
 • Co to jest REPLIKACJA DNA Definicja identycznych z cząsteczką macierzystą. Dzieje się przy udziale kompleksu enzymatycznego zwanego
 • Co to jest RNA Definicja nukleinowych. RNA są zbudowane z → nukleotydów zawierających → rybozę (w DNA występuje
 • Co to jest RETENCJA Definicja specyficzne uwarunkowania terenowe, na przykład istnienie torfowisk, zakoli rzek, dużych i małych
 • Co to jest RENINA Definicja niedokrwienia albo obniżenia ciśnienia krwi. Skutkuje przemianę osoczowego białka
 • Co to jest REGULACYJNE BRUZDKOWANIE Definicja blastomerów nie jest ściśle zdeterminowany. Uszkodzenie niektórych blastomerów we wczesnych
 • Co to jest RYZODERMA Definicja nadziemnych tym, iż jest typową tkanką absorpcyjną, a nie izolującą. Ma cienkie ściany komórkowe
 • Co to jest RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA Definicja samoregulacja). Obrazuje ogólną cecha substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego
 • Co to jest RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ Definicja z których powstają gametofity żeńskie) i mniejszych → mikrospor (z których powstają gametofity
 • Co to jest RADIACJA ADAPTATYWNA Definicja których każdy jest przystosowany do odrębnych warunków życia. Klasycznym odpowiednikiem są → zięby
 • Co to jest ROŚLINY NACZYNIOWE Definicja wykształcił organy i wiązki przewodzące w związku z opanowywaniem siedlisk lądowych; nie to jest
 • Co to jest RUCHY ROŚLIN Definicja glonów względnie zarodników pływkowych albo gamet. Mogą być powiązane z kierunkowym oddziaływaniem
 • Co to jest RENATURACJA Definicja polegająca na stopniowym powrocie do pierwotnej, normalnej konfiguracji w przestrzeni. Klasycznym
 • Co to jest RECYKLING Definicja jak papier, wybrane metale, szkło) w taki sposób, iż mogą zostać użyte powtórnie. Pozwala to
 • Co to jest RAFA KORALOWA Definicja szkieletów korali, przede wszystkim korali madreporowych. Tylko górna część r.k. zbudowana jest z
 • Co to jest REOFILE Definicja szczególności w potokach górskich; ryby - pstrągi, głowacze, strzebla potokowa, głowacica
 • Co to jest Rh Definicja być homozygotą Rh+Rh+ albo heterozygotą Rh+Rh-; w obu sytuacjach w otoczkach erytrocytów występuje
 • Co to jest ROŚLINY NAGOZALˇŻKOWE Definicja później nasiona rozwijają się na wolnych owocolistkach, najczęściej formujących szyszkę (strobil
 • Co to jest RYBY Definicja powstały w sylurze, najliczniej występowały w dewonie. Zmiennocieplne, rozdzielnopłciowe zwierzęta
 • Co to jest RZEMIENIEC Definicja wewnętrzna występuje); długość do około 1m. Żywicielem ostatecznym są ptaki rybożerne; z kałem
 • Co to jest RELIKT Definicja rozpatrywać w aspekcie geograficznym (r. geograficzne) albo systematycznym (r. systematyczne). R
 • Co to jest REZERWAT PRZYRODY Definicja krajobrazowych, naukowych. R. są przeważnie mniejsze od parków narodowych. R. ścisły jest
 • Co to jest RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE Definicja układ kanalików, cystern i pęcherzyków, zbudowany z błon elementarnych; wypełnia cytoplazmę
 • Co to jest ROŚLINA ROCZNA Definicja życiowy, od kiełkowania nasion do śmierci osobnika, w ciągu jednego sezonu. To są rośliny zielne
 • Co to jest RDZEŃ KRĘGOWY Definicja stanowiącej jego wewnętrzną część, i z substancji białej; substancja szara zawiera ciała komórek
 • Co to jest ROŚLINY Definicja otoczonych ścianą zawierającą celulozę. ¬ródłem węgla jest CO₂ przyswajany w procesie → fotosyntezy
 • Co to jest ROZMIESZCZENIE OSOBNIKÓW W POPULACJI Definicja rozmieszczenia: skupiskowe - na przykład trawy rosnącej kępkami, kolonijnych małży przytwierdzonych
 • Co to jest ROZMNAŻANIE PŁCIOWE Definicja genetycznie od osobników wyjściowych. R.p. u zwierząt i roślin tkankowych najczęściej powiązane
 • Co to jest RECEPTOR Definicja bólowy) lub oddzielna komórka połączona z komórką nerwową (((na przykład receptor czucia głębokiego
 • Co to jest RESTRYKTAZY Definicja miejscach, ściśle wyznaczonych poprzez sekwencję zasad; są elementem mechanizmu obrony bakterii
 • Co to jest RAMIENICE Definicja na węzły i międzywęźla; przytwierdzone do podłoża chwytnikami; zaliczane do → zielenic, przeważnie
 • Co to jest RYBOSOM Definicja około 23 nm (w jądrze komórkowym i w cytoplazmie u eukariontów) albo kilkunastu nm (u prokariontów
 • Co to jest RURY MLECZNE Definicja albo utworzone z komórek wielojądrzastych, zawierające lateks, a więc roztwór koloidalny (alkaloidy

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Rury Mleczne, Rybosom, Ramienice, Restryktazy, Receptor, Rozmnażanie Płciowe, Rozmieszczenie Osobników W Populacji, Rośliny, Rdzeń Kręgowy, Roślina Roczna leczenie.

Medycyna Rury Mleczne, Rybosom, Ramienice, Restryktazy, Receptor lekarz.