rośliny kwiatowe rozrodczy co to znaczy
RESTRYKCJA co znaczy REFRAKCJA krzyżówka REPRODUKCJA co to jest RENATURYZACJA RZEK słownik ROŚLINY.

Medycyna R

 • Co to jest Kwiatowe Rośliny Co znaczy okrytozalążkowe). W niektórych opracowaniach termin r.k. odnoszony jest (niepoprawnie) jedynie do
 • Co to jest Układ Rozrodczy Krzyżówka jamochłonów i wszystkich typów → trójwarstwowców. Zasadniczym elementem r.u. są → gonady: jajniki i
 • Co to jest Rzeżˇczka Co to jest gonorrhoeae, przenoszona przez kontakt seksualny. Symptomy u mężczyzn: ropne wycieki z cewki
 • Co to jest Repolaryzacja Słownik czynnościowym (depolaryzacji); powodem r. jest uruchomienie pomp jonowych (→ refrakcja). Jeżeli na
 • Co to jest Recykling Czym jest jak papier, wybrane metale, szkło) w taki sposób, iż mogą zostać użyte powtórnie. Pozwala to
 • Co to jest Retencja Co oznacza specyficzne uwarunkowania terenowe, na przykład istnienie torfowisk, zakoli rzek, dużych i małych
 • Co to jest Mleczne Rury Tłumaczenie albo utworzone z komórek wielojądrzastych, zawierające lateks, a więc roztwór koloidalny (alkaloidy
 • Co to jest Resorpcja Przykłady pierwotnego (przefiltrowanego w kłębuszkach nerkowych) poprzez komórki kanalików nerkowych i
 • Co to jest Replikon Definicja cząsteczki DNA. Również w procesie → transkrypcji kontrolą objęta jest synteza mRNA nie tyle
 • Co to jest Różnoplechowość Encyklopedia iż haploidalne plechy (+) i (-) tworzące gametangia i uzupełniające się pod względem płciowym
 • Co to jest Rna Jak działa nukleinowych. RNA są zbudowane z → nukleotydów zawierających → rybozę (w DNA występuje
 • Co to jest Adaptatywna Radiacja Czy jest których każdy jest przystosowany do odrębnych warunków życia. Klasycznym odpowiednikiem są → zięby
 • Co to jest Riketsje Pojęcie wewnętrzne, przeważnie u stawonogów. Wybrane r. są chorobotwórcze dla człowieka, przenoszone z
 • Co to jest Redukcjonizm Wyjaśnienie poprzez sprowadzenie ich do mechanizmów prostszych i praw nimi rządzących. W biologii skrajny r
 • Co to jest REDUKCYJNY PODZIAŁ JˇDRA KOMÓRKOWEGO Opis zobacz mejoza
 • Co to jest Kwasowe Rośliny Informacje zobacz sukulenty
 • Co to jest Rodzaj Znaczenie wyraźnie odrębna od innych takich jednostek, na przykład brzoza (w Polsce 4 gatunki, na świecie
 • Co to jest RYBULOZO-1,5-DWUFOSFORAN Co znaczy sinic i roślin łączy się z cząsteczką dwutlenku węgla, po czym rozpada na dwie cząsteczki
 • Co to jest Rośliny Krzyżówka otoczonych ścianą zawierającą celulozę. ¬ródłem węgla jest CO₂ przyswajany w procesie → fotosyntezy
 • Co to jest Racice Co to jest zobacz kopyta
 • Co to jest Represor Słownik genu poprzez uniemożliwienie rozpoczęcia jego transkrypcji. Zobacz induktor, operon
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Reksygeniczne Czym jest zobacz przestwory międzykomórkowe
 • Co to jest Respiracja Co oznacza zobacz oddychanie
 • Co to jest Osłonka Rdzenna Tłumaczenie zobacz mielinowa osłonka
 • Co to jest Bruzdkowanie Regulacyjne Przykłady blastomerów nie jest ściśle zdeterminowany. Uszkodzenie niektórych blastomerów we wczesnych
 • Co to jest Rozmnażanie Definicja zapewniona jest ciągłość istnienia gatunku
 • Co to jest Kwasy Rybonukleinowe Encyklopedia zobacz RNA
 • Co to jest Dwuletnia Roślina Jak działa kiełkowania nasion do śmierci osobnika, w ciągu dwóch lat. W pierwszym roku życia produkowane są
 • Co to jest Różnosłupkowość Czy jest zobacz heterostylia
 • Co to jest Allel Recesywny Pojęcie sukces działania którego może się ujawnić jedynie w stanie homozygotycznym, jest to w homozygocie
 • Co to jest Rekapitulacja Wyjaśnienie przypomina dojrzałe osobniki prawdopodobnych przodków. Wg XIX?wiecznej teorii rekapitulacji (a więc
 • Co to jest Rozłupnia Opis jednonasienne rozłupki; na przykład u baldaszkowatych, malw, klonów, naparstnicy
 • Co to jest Roztocza Informacje zobacz saprofity
 • Co to jest Wzrostu Regulatory Znaczenie zobacz fitohormony, retardanty
 • Co to jest Rybiki Co znaczy przeobrażenia. Mają wydłużone ciało i 3 długie szczecinki na końcu odwłoka. Żyją raczej w
 • Co to jest Różnolistność Krzyżówka zobacz heterofilia
 • Co to jest Restryktazy Co to jest miejscach, ściśle wyznaczonych poprzez sekwencję zasad; są elementem mechanizmu obrony bakterii
 • Co to jest Endoplazmatyczne Retikulum Słownik układ kanalików, cystern i pęcherzyków, zbudowany z błon elementarnych; wypełnia cytoplazmę
 • Co to jest Drzewiaste Rośliny Czym jest zimujące pąki zwykle okryte są łuskami. Wyróżnia się drzewa, krzewy i krzewinki. Drzewa mają
 • Co to jest Regeneracja Co oznacza tkanek albo komórek. Rośliny mają ogromne umiejętności regeneracyjne, z kolei u zwierząt
 • Co to jest Repelenty Tłumaczenie owadami; 2. środki chemiczne i fizyczne działające odstraszająco na zwierzęta; służące do ochrony
 • Co to jest Populacji Wiekowy Rozkład Przykłady zobacz piramida wieku
 • Co to jest Regiel Definicja mniej więcej od 550 m n.p.m. do 1450 m n.p.m. Wyróżnia się naturalne piętra r. dolnego i górnego
 • Co to jest Ryby Encyklopedia powstały w sylurze, najliczniej występowały w dewonie. Zmiennocieplne, rozdzielnopłciowe zwierzęta
 • Co to jest Ropalium Jak działa ustawionych promieniście na brzegach tarczy meduzy; r. są narządami wzroku, węchu, a zarazem
 • Co to jest Płaskie Robaki Czy jest zobacz płazińce
 • Co to jest Rabdity Pojęcie substancji stałej; wyrzucane na zewnątrz pęcznieją i sklejają się; służą do obrony i zaklejania ran
 • Co to jest Nagozalˇżkowe Rośliny Wyjaśnienie później nasiona rozwijają się na wolnych owocolistkach, najczęściej formujących szyszkę (strobil
 • Co to jest Rozwarstwienie Opis zobacz delaminacja
 • Co to jest Przewężenie Ranviera Informacje zobacz przewężenie Ranviera
 • Co to jest Ruja Znaczenie gdzie zachodzi owulacja i do krwi wydzielana jest spora liczba → estrogenów. W tym czasie samica
 • Co to jest Rogówka Co znaczy przedłużeniem → twardówki oka. Jest kluczowym elementem ogniskującym → oka - promienie przechodzące
 • Co to jest Relikt Krzyżówka rozpatrywać w aspekcie geograficznym (r. geograficzne) albo systematycznym (r. systematyczne). R
 • Co to jest Geny Regulatorowe Co to jest geny kodujące białka, będące → aktywatorami albo → represorami transkrypcji. Zobacz operon
 • Co to jest Ramiona Słownik zakończone przyssawkami. R. występują w liczbie 8 albo 10, są osadzone na nodze zrośniętej w całość
 • Co to jest Redia Czym jest żywicielu pośrednim (najczęściej mięczaku) i nie opuszcza go. Ma wydłużony kształt, układ pokarmowy
 • Co to jest Rybosom Co oznacza około 23 nm (w jądrze komórkowym i w cytoplazmie u eukariontów) albo kilkunastu nm (u prokariontów
 • Co to jest Restytucja Tłumaczenie ten kiedyś występował. Na przykład r. żubra w Puszczy Białowieskiej, łosia i bobra - na znacznych
 • Co to jest Rak Przykłady podłożu (na przykład sukces oddziaływania promieni X, substancji chemicznych zawartych w dymie
 • Co to jest Reduktazy Definicja elektronów na daną substancję, prowadzące do obniżenia stopnia utlenienia, na przykład r. azotanowa
 • Co to jest Rodzina Encyklopedia systematyce - u roślin, zwierząt i grzybów: jednostka grupująca wszystkie spokrewnione ze sobą
 • Co to jest Rzemieniec Jak działa wewnętrzna występuje); długość do około 1m. Żywicielem ostatecznym są ptaki rybożerne; z kałem
 • Co to jest Genetyczna Rekombinacja Czy jest wyższych r.g. jest konsekwencją rozmnażania płciowego i pochodzi z dwóch mechanizmów zachodzących w
 • Co to jest Obłe Robaki Pojęcie zobacz obleńce
 • Co to jest Roztocze Wyjaśnienie segmentacją ciała i niewielkimi rozmiarami (rzadko więcej niż 1 mm). W większości zwierzęta lądowe
 • Co to jest Wieloletnia Roślina Opis sporofit żyje dłużej niż 2 sezony wegetacyjne; r. w. to drzewa, krzewy, krzewinki i → byliny
 • Co to jest Rzęski Informacje typów komórek. Zawierają przedmioty kurczliwe (włókienka aktynowe). Ruch r. jest zsynchronizowany
 • Co to jest Rrna Znaczenie funkcjonalny rybosomu; współdecyduje o rozpoznawaniu się → kodonów mRNA z → antykodonami tRNA
 • Co to jest REGUŁA HARDY´EGO?WEINBERGA Co znaczy zobacz Hardy´ego?Weinberga reguła
 • Co to jest Ryzomorfy Krzyżówka wielometrowej długości; służą do rozprzestrzeniania się grzybom pasożytom roślin (na przykład
 • Co to jest Rośliny Ruderalne Co to jest azot, na przykład na śmietniskach, przydrożach, gdzie formują zbiorowiska ruderalne; większość r.r
 • Co to jest Receptor Słownik bólowy) lub oddzielna komórka połączona z komórką nerwową (((na przykład receptor czucia głębokiego
 • Co to jest Reakcje Redox Czym jest jest utleniana, a druga redukowana; polegają na przeniesieniu jednego albo większej liczby
 • Co to jest Rafidy Co oznacza kryształy szczawianu wapnia, mające postać igieł, stanowiące wydalinę - toksyczny kwas szczawiowy
 • Co to jest Różnozarodnikowość Tłumaczenie z których powstają gametofity żeńskie) i mniejszych → mikrospor (z których powstają gametofity
 • Co to jest Rh Przykłady być homozygotą Rh+Rh+ albo heterozygotą Rh+Rh-; w obu sytuacjach w otoczkach erytrocytów występuje
 • Co to jest Rewitalizacja Definicja rozwojowi organizmów na terenach zniszczonych poprzez człowieka i wprowadzanie organizmów na te
 • Co to jest Rasa Encyklopedia populacji. Charakteryzuje się określoną częstością → alleli lub cechami budowy chromosomów, które
 • Co to jest Jajnika Funkcji Regulacja Jak działa zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Leśne Runo Czy jest krzewinki; do r.l. zalicza się również mszaki, grzyby i naziemne porosty
 • Co to jest Naczyniowe Rośliny Pojęcie wykształcił organy i wiązki przewodzące w związku z opanowywaniem siedlisk lądowych; nie to jest
 • Co to jest Radula Wyjaśnienie zobacz tarka
 • Co to jest Renaturacja Opis polegająca na stopniowym powrocie do pierwotnej, normalnej konfiguracji w przestrzeni. Klasycznym
 • Co to jest Rekultywacja Informacje zmienionym ukształtowaniu powierzchni, na przykład obszarów odkrywkowej eksploatacji kopalin
 • Co to jest Rhizobium Znaczenie zobacz bakterie azotowe, azotu atmosferycznego wiązanie
 • Co to jest Rafinoza Co znaczy fruktozy; składnik między innymi melasy
 • Co to jest Rodowód Krzyżówka medycynie badanie r. pomaga oszacować ryzyko wystąpienia chorób dziedzicznych w poszczególnych
 • Co to jest Biologiczne Rytmy Co to jest zachodzące u wszystkich organizmów żywych. R.b. są słowem przystosowania organizmu do cyklicznych
 • Co to jest Różnicowanie Słownik niewyspecjalizowanych komórek w tkanki i narządy pełniące określone funkcje. R. jest w zasadzie
 • Co to jest Radialny Czym jest zobacz promienisty typ symetrii
 • Co to jest Ryboza Co oznacza składnikiem kwasów rybonukleinowych (→ RNA), a również różnych wolnych nukleotydów, na przykład →
 • Co to jest Kręgowy Rdzeń Tłumaczenie stanowiącej jego wewnętrzną część, i z substancji białej; substancja szara zawiera ciała komórek
 • Co to jest Represja Przykłady sprzężenia zwrotnego, na przykład hamowanie syntezy tryptofanu poprzez pałeczkę okrężnicy, gdy do
 • Co to jest Osobniczy Rozwój Definicja zobacz ontogeneza
 • Co to jest Roślinożercy Encyklopedia przystosowania dotyczą metody trawienia twardego materiału roślinnego (obecność odpowiednich
 • Co to jest Przedłużony Rdzeń Jak działa ośrodki przywspółczulnej części układu nerwowego autonomicznego, kontrolujące pracę wszystkich
 • Co to jest Redukcja Czy jest substancji (poprzez podłączenie elektronu albo atomu wodoru
 • Co to jest Roślin Ruchy Pojęcie glonów względnie zarodników pływkowych albo gamet. Mogą być powiązane z kierunkowym oddziaływaniem
 • Co to jest Przyrody Rezerwat Wyjaśnienie krajobrazowych, naukowych. R. są przeważnie mniejsze od parków narodowych. R. ścisły jest
 • Co to jest Retardanty Opis stosunku do → giberelin; powodują zahamowanie wydłużeniowego wzrostu łodygi bez deformacji
 • Co to jest Reofile Informacje szczególności w potokach górskich; ryby - pstrągi, głowacze, strzebla potokowa, głowacica
 • Co to jest Ropa Znaczenie zawiera ogromne ilości leukocytów, fragmenty pozostałe po rozpadzie tkanek, płyny tkankowe i
 • Co to jest Koralowa Rafa Co znaczy szkieletów korali, przede wszystkim korali madreporowych. Tylko górna część r.k. zbudowana jest z
 • Co to jest Roczna Roślina Krzyżówka życiowy, od kiełkowania nasion do śmierci osobnika, w ciągu jednego sezonu. To są rośliny zielne
 • Co to jest Sarkoplazmatyczne Retikulum Co to jest jest uczestniczenie w procesie przekazywania pobudzenia z błony komórkowej na włókienka mięśniowe
 • Co to jest Mięsień Rzęskowy Słownik odpowiedzialny za akomodację oka. Stanowi część ciała rzęskowego. Skurcz mięśnia skutkuje, iż
 • Co to jest Okrytozalˇżkowe Rośliny Czym jest współczesnej florze wszystkich kontynentów. Zalążki (później nasiona) rozwijają się w zalążni
 • Co to jest Rzˇd Co oznacza zwierzęta); złożona jest z → rodzin (niekiedy tylko z jednej rodziny
 • Co to jest Geograficzne Rozmieszczenie Tłumaczenie zobacz zasięg
 • Co to jest Metabolizmu Regulacja Przykłady zobacz homeostaza
 • Co to jest Rozdzielnopłciowość Definicja żeńskich (u zwierząt - samców i samic). Zobacz dwupienność
 • Co to jest Rozród Encyklopedia zjawiska powiązane z rozmnażaniem, na przykład zaloty, opiekę nad potomstwem
 • Co to jest Respirometr Jak działa Zasada działania r. jest oparta na pomiarach objętości pobieranych i wydzielanych gazów i na
 • Co to jest Krótkiego Dnia Rośliny Czy jest zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest Bezpłciowe Rozmnażanie Pojęcie powstają osobniki identyczne genetycznie jak osobnik rodzicielski. Najczęściej wyróżniane formy r.b
 • Co to jest Rdzeń Wyjaśnienie większości roślin nasiennych i łodyg u wielu paproci, zbudowana z dużych, cienkościennych komórek
 • Co to jest Rozrodczość Opis rzeczywistych warunkach, w związku z oddziaływaniem doboru naturalnego, r. stanowi zwykle niewielki
 • Co to jest Renina Informacje niedokrwienia albo obniżenia ciśnienia krwi. Skutkuje przemianę osoczowego białka
 • Co to jest Receptosom Znaczenie pęcherzyk powstający po przyłączeniu się substancji?agonisty do receptora błonowego
 • Co to jest Dna Replikacja Co znaczy identycznych z cząsteczką macierzystą. Dzieje się przy udziale kompleksu enzymatycznego zwanego
 • Co to jest Rozłogi Krzyżówka zmodyfikowanymi pędami; mogą płożyć się po podłożu (na przykład u poziomki) lub być podziemne (((na
 • Co to jest Okrytonasienne Rośliny Co to jest zobacz rośliny okrytozalążkowe
 • Co to jest Retardacja Słownik środków chemicznych (→ retardanty), mogące prowadzić do wywołania karłowatości; 2. w embriologii
 • Co to jest Obojętne Fotoperiodycznie Rośliny Czym jest czasu trwania dnia i nocy (fotoperiodu); na przykład groch, pomidor. Zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest Pochwowy Rzęsistek Co oznacza chorobę rzęsistkowicę. Przenoszony drogą płciową
 • Co to jest Szpilkowe Rośliny Tłumaczenie nagozalążkowe). Prócz charakterystycznego kształtu liści wyróżniają się znacznym przyrostem wtórnym
 • Co to jest ROZMIESZCZENIE OSOBNIKÓW W POPULACJI Przykłady rozmieszczenia: skupiskowe - na przykład trawy rosnącej kępkami, kolonijnych małży przytwierdzonych
 • Co to jest Rodopsyna Definicja powiązane kowalencyjnie (atomowo) z retinolem (wit. A); warunkuje widzenie pręcikowe, jest to
 • Co to jest Ludzkie Rasy Encyklopedia człowiek. Ukształtowały się wskutek małej liczebności człowieka pierwotnego i izolacji i doboru
 • Co to jest Błowa D Rdza Jak działa pszenicy). Zarodniki podstawkowe (→ bazydiospory), roznoszone na wiosnę poprzez wiatr, zarażają
 • Co to jest Rektalne Czy jest struktury powiązane z końcowym odcinkiem jelita
 • Co to jest Biologiczna Równowaga Pojęcie samoregulacja). Obrazuje ogólną cecha substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego
 • Co to jest Rozgwiazdy Wyjaśnienie przypominającym pokrojem gwiazdę, zbudowanym z centralnej tarczy i odchodzących od niej pięciu
 • Co to jest Naftowa Ropa Opis skałami nieprzepuszczalnymi; jest lżejsza od wody. R.n. powstawała w erze paleozoicznej i
 • Co to jest Reducenci Informacje rozkładu związków organicznych do prostych związków nieorganicznych (→ mineralizacja); raczej
 • Co to jest Rodnia Znaczenie nagozalążkowych; wewnątrz r. znajduje się → komórka jajowa
 • Co to jest Sitowe Rurki Co znaczy substancje odżywcze z liści do korzeni. Każda r.s. jest utworzona poprzez pionowy szereg komórek, a
 • Co to jest Ryzoidy Krzyżówka zobacz chwytniki
 • Co to jest Retinol Co to jest zobacz akseroftol
 • Co to jest Długiego Dnia Rośliny Słownik zobacz fotoperiodyzm
 • Co to jest Pospolity Rzodkiewnik Czym jest stanowiąca modelowy przedmiot badań w genetyce i biologii molekularnej; pod tym względem stanowi
 • Co to jest Ramienice Co oznacza na węzły i międzywęźla; przytwierdzone do podłoża chwytnikami; zaliczane do → zielenic, przeważnie
 • Co to jest Reakcja Tłumaczenie bodziec, na przykład cofnięcie ręki pod wpływem ukłucia; 2. w chemii: przekształcenie jednej
 • Co to jest Różyczka Przykłady może wywołać zaburzenia w rozwoju płodu i wady wrodzone
 • Co to jest Radykula Definicja merystematyczny. U większości roślin nasiennych daje początek systemowi korzeniowemu; wyjątek
 • Co to jest Rozmnóżki Encyklopedia oddzielające się od ciała organizmu macierzystego; u glonów i mszaków to są pojedyncze komórki albo
 • Co to jest Płyn Ringera Jak działa fizjologicznych, nie tylko izotoniczny w stosunku do tkanek, lecz również izojoniczny, tzn
 • Co to jest Relaksyna Czy jest ciążowym. Rozluźnia więzadła macicy i spojenia łonowego; w ten sposób umożliwia poród; ponadto
 • Co to jest Nasienne Rośliny Pojęcie paprociowych. Wspólne cechy wszystkich r.n. to: posiadanie kwiatów będących przekształconymi
 • Co to jest Ryboflawina Wyjaśnienie glukozy i aminokwasów; jest składnikiem FAD i FMN; pobudza przyrost i ogólną odporność organizmu
 • Co to jest Wyrostek Robaczkowy Opis u człowieka: niewielki uchyłek jelita ślepego, będący organem szczątkowym o nieznanej funkcji
 • Co to jest Normalny Rozkład Informacje zobacz krzywa Gaussa
 • Co to jest Ryzoderma Znaczenie nadziemnych tym, iż jest typową tkanką absorpcyjną, a nie izolującą. Ma cienkie ściany komórkowe
 • Co to jest Płciowe Rozmnażanie Co znaczy genetycznie od osobników wyjściowych. R.p. u zwierząt i roślin tkankowych najczęściej powiązane
 • Co to jest Ruch Robaczkowy Krzyżówka zobacz perystaltyczny ruch
 • Co to jest Reobaza Co to jest potencjału czynnościowego. Zobacz chronaksja
 • Co to jest Zarodnikowe Rośliny Słownik nie wytwarzają kwiatów i nasion, a rozmnażają się poprzez zarodniki. ustalenie to pochodzi z czasów
 • Co to jest Rzek Renaturyzacja Czym jest naturalnego charakteru, ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Od lat osiemdziesiątych
 • Co to jest Reprodukcja Co oznacza zobacz rozmnażanie
 • Co to jest Refrakcja Tłumaczenie potencjału czynnościowego albo mięśnia tuż po skurczu; trwa zwykle od niecałej milisekundy do
 • Co to jest Restrykcja Przykłady enzymy restrykcyjne (→ restryktazy); własny DNA bakterii jest chroniony przed działaniem restryktaz

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne RESTRYKCJA co znaczy REFRAKCJA krzyżówka REPRODUKCJA co to jest RENATURYZACJA RZEK słownik ROŚLINY ZARODNIKOWE czym jest REOBAZA co oznacza ROBACZKOWY RUCH. leczenie.

Medycyna ROŚLINY KWIATOWE co znaczy ROZRODCZY UKŁAD krzyżówka RZEŻˇCZKA co to lekarz.