peptydy przemiana materii co to znaczy
Peptydy, Przemiana Materii, Pinocytoza, Prowitaminy, Przekaźniki, Pasteryzacja, Placebo.

Substancje definicje, pojęcia i składniki na P

 • Co to jest Pentozy pięciowęglowe cukry proste; najważniejszy to ryboza i dezoksyryboza skutki
 • Co to jest Pelagra rumień lombardzki - przewlekła choroba wywołana brakiem witamin z grupy B (w szczególności niacyny skutki
 • Co to jest Patogen czynnik chorobotwórczy (na przykład chemiczny, fizyczny, biologiczny - ((na przykład wirusy, bakterie, grzyby skutki
 • Co to jest Peptydazy enzymy z klasy hydrolaz, rozkładają wiązania peptydowe w białkach skutki
 • Co to jest Lipidów Peroksydacja podłączenie tlenu do tłuszczów (utlenienie tłuszczów), co determinuje uszkodzeniem cząsteczek tłuszczów skutki
 • Co to jest Perystaltyka ruchy robaczkowe, rodzaj ruchu jelitowego skutki
 • Co to jest Pepsyna enzym trawienny rozkładający białka; wydzielany poprzez błonę śluzową żołądka w formie nieczynnego proenzymu skutki
 • Co to jest Żółta Plamka miejsce na siatkówce oka, w obrębie tylnego bieguna gałki ocznej; jest miejscem w najwyższym stopniu ostrego i skutki
 • Co to jest Przeciwciała niweczniki, białka typu immunoglobulin, produkowane prze komórki plazmatyczne (śledziony, węzłów chłonnych, szpiku skutki
 • Co to jest Proteoglikany związki cukrów i białek skutki
 • Co to jest Polimery specjalny rodzaj stanu materii. Polimery są makrocząsteczkami, gdzie powtarza się pewna określona grupa atomów zwana skutki
 • Co to jest Puryna zasada organiczna, której pochodnymi są adenina i guanina; końcowym wytworem metabolizmu puryny jest kwas moczowy skutki
 • Co to jest Porfiryny barwniki pirolowe, zasady organiczne mające wbudowany atom metalu: żelaza - hem, magnezu - chlorofil, kobaltu skutki
 • Co to jest Podpuszczka rennina (zobacz dalej skutki
 • Co to jest Polisacharydy wielocukry (poliozy, glikany) - rodzaj węglowodanów skutki
 • Co to jest Jonowa Pompa system czynnego transportowania jonów poprzez błonę komórkową (pompy: jodowa, sodowo-potasowa, wapniowa skutki
 • Co to jest Proteiny białka skutki
 • Co to jest Proteoliza rozkład białek pod wpływem enzymów proteolitycznych (proteaz) na peptydy i aminokwasy; proteoliza zachodzi w każdej skutki
 • Co to jest Peroksydazy enzymy z klasy oksyreduktaz; razem z katalazą chronią organizm przed nagromadzeniem się nadtlenku wodoru H2O2 (trucizny skutki
 • Co to jest Prostaglandyny hormony tkankowe, pochodne nienasyconych kwasów tłuszczowych skutki
 • Co to jest Placebo środek pozbawiony działania leczniczego, o postaci identycznej z lekiem; stosowany przy badaniu działania klinicznego skutki
 • Co to jest Pasteryzacja rodzaj dezynfekcji płynów: niszczenie żywotnych form drodnoustrojów chorobotwórczych poprzez krótkotrwałe ogrzewanie skutki
 • Co to jest Przekaźniki mediatory, biologicznie czynne substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia w synapsie; należą do nich skutki
 • Co to jest Prowitaminy związki, z których w organizmie powstają witaminy; organizm nie potrafi syntetyzować prowitamin i musi otrzymywać je w skutki
 • Co to jest Pinocytoza mechanizm wchłaniania poprzez komórki rozpuszczonych w wodzie substancji prze wpuklenie błony komórkowej do wnętrza skutki
 • Co to jest Materii Przemiana metabolizm - wszystkie mechanizmy syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm) odbywające się w żywym ustroju skutki
 • Co to jest Peptydy związki powstające z powodu połączenia ze sobą kilku albo nawt kilkudziesięciu aminokwasów charakterystycznymi skutki

Definicje składników chemicznych

Składniki, efekty uboczne, działanie w leczeniu. Przyczyny i skutki, objawy.

Definicja Peptydy, Przemiana Materii, Pinocytoza, Prowitaminy, Przekaźniki, Pasteryzacja, Placebo, Prostaglandyny, Peroksydazy, Proteoliza, Proteiny, Pompa Jonowa słownik.

Znaczenie Peptydy, Przemiana Materii, Pinocytoza, Prowitaminy leczenie.