proteoliza polacharydy co to znaczy
Prowitaminy co znaczy Pasteryzacja krzyżówka Placebo co to jest Pepsyna słownik Pinocytoza czym.

Substancje definicje, pojęcia i składniki na P

 • Co to jest Proteoliza Co znaczy rozkład białek pod wpływem enzymów proteolitycznych (proteaz) na peptydy i aminokwasy; proteoliza zachodzi w każdej skutki
 • Co to jest Polisacharydy Krzyżówka wielocukry (poliozy, glikany) - rodzaj węglowodanów skutki
 • Co to jest Pentozy Co to jest pięciowęglowe cukry proste; najważniejszy to ryboza i dezoksyryboza skutki
 • Co to jest Prostaglandyny Słownik hormony tkankowe, pochodne nienasyconych kwasów tłuszczowych skutki
 • Co to jest Pelagra Czym jest rumień lombardzki - przewlekła choroba wywołana brakiem witamin z grupy B (w szczególności niacyny skutki
 • Co to jest Puryna Co oznacza zasada organiczna, której pochodnymi są adenina i guanina; końcowym wytworem metabolizmu puryny jest kwas moczowy skutki
 • Co to jest Żółta Plamka Tłumaczenie miejsce na siatkówce oka, w obrębie tylnego bieguna gałki ocznej; jest miejscem w najwyższym stopniu ostrego i skutki
 • Co to jest Przeciwciała Przykłady niweczniki, białka typu immunoglobulin, produkowane prze komórki plazmatyczne (śledziony, węzłów chłonnych, szpiku skutki
 • Co to jest Patogen Definicja czynnik chorobotwórczy (na przykład chemiczny, fizyczny, biologiczny - ((na przykład wirusy, bakterie, grzyby skutki
 • Co to jest Perystaltyka Encyklopedia ruchy robaczkowe, rodzaj ruchu jelitowego skutki
 • Co to jest Jonowa Pompa Jak działa system czynnego transportowania jonów poprzez błonę komórkową (pompy: jodowa, sodowo-potasowa, wapniowa skutki
 • Co to jest Przekaźniki Czy jest mediatory, biologicznie czynne substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia w synapsie; należą do nich skutki
 • Co to jest Podpuszczka Pojęcie rennina (zobacz dalej skutki
 • Co to jest Peptydazy Wyjaśnienie enzymy z klasy hydrolaz, rozkładają wiązania peptydowe w białkach skutki
 • Co to jest Peroksydazy Opis enzymy z klasy oksyreduktaz; razem z katalazą chronią organizm przed nagromadzeniem się nadtlenku wodoru H2O2 (trucizny skutki
 • Co to jest Proteoglikany Informacje związki cukrów i białek skutki
 • Co to jest Porfiryny Znaczenie barwniki pirolowe, zasady organiczne mające wbudowany atom metalu: żelaza - hem, magnezu - chlorofil, kobaltu skutki
 • Co to jest Materii Przemiana Co znaczy metabolizm - wszystkie mechanizmy syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm) odbywające się w żywym ustroju skutki
 • Co to jest Peptydy Krzyżówka związki powstające z powodu połączenia ze sobą kilku albo nawt kilkudziesięciu aminokwasów charakterystycznymi skutki
 • Co to jest Polimery Co to jest specjalny rodzaj stanu materii. Polimery są makrocząsteczkami, gdzie powtarza się pewna określona grupa atomów zwana skutki
 • Co to jest Proteiny Słownik białka skutki
 • Co to jest Lipidów Peroksydacja Czym jest podłączenie tlenu do tłuszczów (utlenienie tłuszczów), co determinuje uszkodzeniem cząsteczek tłuszczów skutki
 • Co to jest Pinocytoza Co oznacza mechanizm wchłaniania poprzez komórki rozpuszczonych w wodzie substancji prze wpuklenie błony komórkowej do wnętrza skutki
 • Co to jest Pepsyna Tłumaczenie enzym trawienny rozkładający białka; wydzielany poprzez błonę śluzową żołądka w formie nieczynnego proenzymu skutki
 • Co to jest Placebo Przykłady środek pozbawiony działania leczniczego, o postaci identycznej z lekiem; stosowany przy badaniu działania klinicznego skutki
 • Co to jest Pasteryzacja Definicja rodzaj dezynfekcji płynów: niszczenie żywotnych form drodnoustrojów chorobotwórczych poprzez krótkotrwałe ogrzewanie skutki
 • Co to jest Prowitaminy Encyklopedia związki, z których w organizmie powstają witaminy; organizm nie potrafi syntetyzować prowitamin i musi otrzymywać je w skutki

Definicje składników chemicznych

Składniki, efekty uboczne, działanie w leczeniu. Przyczyny i skutki, objawy.

Definicja Prowitaminy co znaczy Pasteryzacja krzyżówka Placebo co to jest Pepsyna słownik Pinocytoza czym jest Peroksydacja lipidów co oznacza Proteiny tłumaczenie. słownik.

Znaczenie Proteoliza co znaczy Polisacharydy krzyżówka Pentozy co to jest leczenie.