alergeny albuminuria co to znaczy
Adenina co znaczy Antidotum krzyżówka Antygeny co to jest Apoptoza słownik Antystreptolizyny (ASO.

Substancje definicje, pojęcia i składniki na A

 • Co to jest Alergeny Co znaczy substancje uczulające organizm skutki
 • Co to jest Albuminuria Krzyżówka białkomocz skutki
 • Co to jest Azuleny Co to jest barwniki roślinne należące do grupy seskwiterpenów; są intensywnie barwne (niebieskie do fioletowych skutki
 • Co to jest Aleukemia Słownik postać białaczki skutki
 • Co to jest Awitaminozy Czym jest choroby wywołane niedoborem witamin w diecie skutki
 • Co to jest Angiochirurgia Co oznacza dział chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i limfatycznych skutki
 • Co to jest Autyzm Tłumaczenie zaburzenie rozwojowe objawiające się przede wszystkim kłopotami w obszarze rozumowania, kontaktów socjalnych i skutki
 • Co to jest Anestezja Przykłady znieczulenie skutki
 • Co to jest Adrenalina Definicja podstawowy hormon rdzenia nadnerczy; b. szerokie spektrum działania - regulacja ciśnienia krwi, kurczenie obwodowych skutki
 • Co to jest Adaptogen Encyklopedia substancja wytwarzająca odporność na stres poprzez wzmocnienie układu odpornościowego, nerwowego, układu wydzielania skutki
 • Co to jest Pectoris Angina Jak działa dusznica bolesna skutki
 • Co to jest Agar Czy jest wielocukier (polisacharyd), węglowodan otrzymywany z wodorostów morskich skutki
 • Co to jest Antybiotyki Pojęcie substancje produkowane poprzez mikroorganizmy, hamujące w niskich stężeniach przyrost mikroorganizmów chorobowych skutki
 • Co to jest Agrypnia Wyjaśnienie bezsenność skutki
 • Co to jest Aeroby Opis tlenowce skutki
 • Co to jest Alkaloza Informacje zasadowica skutki
 • Co to jest Aneuryna Znaczenie witamina B1 skutki
 • Co to jest Alanina Co znaczy aminokwas występujący w przyrodzie w odmianach α i β (β-alanina jest jedynym β-aminokwasem występującym w organizmie skutki
 • Co to jest Alergia Krzyżówka nadwrażliwość, uczulenie skutki
 • Co to jest Autoliza Co to jest mechanizm enzymatyczny rozpuszczania (trawienia) komórek i tkanek obcych dla ustroju pod wpływem ciał odpornościowych skutki
 • Co to jest Androgeny Słownik męskie hormony płciowe (testosteron, androsteron, dehydroandrosteron skutki
 • Co to jest Aktyna Czym jest białko kurczliwe mięśni skutki
 • Co to jest Albuminy Co oznacza białka proste, kluczowy ilościowo składnik osocza krwi skutki
 • Co to jest Acetylocholina Tłumaczenie neurohormon pełniący rolę przekaźnika pobudzającego tak zwany receptory cholinergiczne; obniża ciśnienie krwi skutki
 • Co to jest Antocyjany Przykłady czerwone i i niebieskie barwniki kwiatów i owoców, substancje czynne o własnościach leczniczych skutki
 • Co to jest Agranulocytoza Definicja ostra choroba o ciężkim przebiegu, charakteryzująca się zmniejszeniem ilości krwinek białych (leukocytów) i całkowitym skutki
 • Co to jest Atp Encyklopedia kwas adenozynotrójfosforowy, podstawowe źródło energii komórki, nukleotyd uczestniczący w syntezie kwasów nukleinowych skutki
 • Co to jest Agranulocyty Jak działa leukocyty, krwinki białe skutki
 • Co to jest Akseroftol Czy jest witamina A skutki
 • Co to jest Autoimmunizacyjna Autoimmunologiczna Pojęcie choroba - choroba spowodowana niepoprawną (nadmierną) reakcją układu odpornościowego na zagrożenie i zaatakowaniem skutki
 • Co to jest Antyoksydacyjne Wyjaśnienie działanie - umiejętność unieszkodliwiania wolnych rodników skutki
 • Co to jest Anabolizm Opis część przemiany materii w organizmie prowadząca do biosyntezy jego własnych, wielkocząsteczkowych składników - białek skutki
 • Co to jest Alkaloidy Informacje zawierające azot produkty przemiany materii niektórych roślin zielnych (bardzo istotne substancje czynne skutki
 • Co to jest Aminokwasy Znaczenie związki organiczne z grupą karboksylową i aminową w cząsteczce; reagując ze sobą tworzą peptydy, a następne skutki
 • Co to jest Amylazy Co znaczy diastazy) - enzymy katalizujące przemianę skrobi i glikogenu na maltozę skutki
 • Co to jest Anaeroby Krzyżówka beztlenowce skutki
 • Co to jest Aglutyniny Co to jest przeciwciała mające między innymiumiejętność zlepiania (aglutynacji) komórek skutki
 • Co to jest Anemia Słownik niedokrwistość skutki
 • Co to jest Astma Czym jest dychawica oskrzelowa skutki
 • Co to jest Aldosteron Co oznacza hormon sterydowy kory nadnerczy skutki
 • Co to jest Anoksja Tłumaczenie niedotlenienie skutki
 • Co to jest Aso Antystreptolizyny Przykłady przeciwciała przeciwko toksynie paciorkowcowej zwanej streptolizyną skutki
 • Co to jest Apoptoza Definicja zaprogramowana śmierć komórki po wykonaniu jej zadań skutki
 • Co to jest Antygeny Encyklopedia czynniki natury ożywionej (na przykład bakterie) i nieożywionej, które po wniknięciu do organizmu kręgowców pobudzają skutki
 • Co to jest Antidotum Jak działa odtrutka skutki
 • Co to jest Adenina Czy jest jeden z najważniejszych związków purynowych, składnik kwasów nukleinowych skutki

Definicje składników chemicznych

Składniki, efekty uboczne, działanie w leczeniu. Przyczyny i skutki, objawy.

Definicja Adenina co znaczy Antidotum krzyżówka Antygeny co to jest Apoptoza słownik Antystreptolizyny (ASO) czym jest Anoksja co oznacza Aldosteron tłumaczenie Astma. słownik.

Znaczenie Alergeny co znaczy Albuminuria krzyżówka Azuleny co to jest Aleukemia leczenie.