adaptogen androgeny krzyżówka co to znaczy
Antybiotyki co znaczy Acetylocholina krzyżówka Autoliza co to jest Anoksja słownik Antygeny czym.

Substancje definicje, pojęcia i składniki na A

 • Co to jest Adaptogen Co znaczy substancja wytwarzająca odporność na stres poprzez wzmocnienie układu odpornościowego, nerwowego, układu wydzielania skutki
 • Co to jest Androgeny Krzyżówka męskie hormony płciowe (testosteron, androsteron, dehydroandrosteron skutki
 • Co to jest Autyzm Co to jest zaburzenie rozwojowe objawiające się przede wszystkim kłopotami w obszarze rozumowania, kontaktów socjalnych i skutki
 • Co to jest Antyoksydacyjne Słownik działanie - umiejętność unieszkodliwiania wolnych rodników skutki
 • Co to jest Albuminy Czym jest białka proste, kluczowy ilościowo składnik osocza krwi skutki
 • Co to jest Anestezja Co oznacza znieczulenie skutki
 • Co to jest Antocyjany Tłumaczenie czerwone i i niebieskie barwniki kwiatów i owoców, substancje czynne o własnościach leczniczych skutki
 • Co to jest Aneuryna Przykłady witamina B1 skutki
 • Co to jest Atp Definicja kwas adenozynotrójfosforowy, podstawowe źródło energii komórki, nukleotyd uczestniczący w syntezie kwasów nukleinowych skutki
 • Co to jest Autoimmunizacyjna Autoimmunologiczna Encyklopedia choroba - choroba spowodowana niepoprawną (nadmierną) reakcją układu odpornościowego na zagrożenie i zaatakowaniem skutki
 • Co to jest Alkaloza Jak działa zasadowica skutki
 • Co to jest Aminokwasy Czy jest związki organiczne z grupą karboksylową i aminową w cząsteczce; reagując ze sobą tworzą peptydy, a następne skutki
 • Co to jest Aeroby Pojęcie tlenowce skutki
 • Co to jest Anemia Wyjaśnienie niedokrwistość skutki
 • Co to jest Apoptoza Opis zaprogramowana śmierć komórki po wykonaniu jej zadań skutki
 • Co to jest Adenina Informacje jeden z najważniejszych związków purynowych, składnik kwasów nukleinowych skutki
 • Co to jest Albuminuria Znaczenie białkomocz skutki
 • Co to jest Astma Co znaczy dychawica oskrzelowa skutki
 • Co to jest Pectoris Angina Krzyżówka dusznica bolesna skutki
 • Co to jest Azuleny Co to jest barwniki roślinne należące do grupy seskwiterpenów; są intensywnie barwne (niebieskie do fioletowych skutki
 • Co to jest Aktyna Słownik białko kurczliwe mięśni skutki
 • Co to jest Alanina Czym jest aminokwas występujący w przyrodzie w odmianach α i β (β-alanina jest jedynym β-aminokwasem występującym w organizmie skutki
 • Co to jest Agar Co oznacza wielocukier (polisacharyd), węglowodan otrzymywany z wodorostów morskich skutki
 • Co to jest Antidotum Tłumaczenie odtrutka skutki
 • Co to jest Agranulocyty Przykłady leukocyty, krwinki białe skutki
 • Co to jest Aso Antystreptolizyny Definicja przeciwciała przeciwko toksynie paciorkowcowej zwanej streptolizyną skutki
 • Co to jest Alergia Encyklopedia nadwrażliwość, uczulenie skutki
 • Co to jest Anabolizm Jak działa część przemiany materii w organizmie prowadząca do biosyntezy jego własnych, wielkocząsteczkowych składników - białek skutki
 • Co to jest Alergeny Czy jest substancje uczulające organizm skutki
 • Co to jest Aleukemia Pojęcie postać białaczki skutki
 • Co to jest Amylazy Wyjaśnienie diastazy) - enzymy katalizujące przemianę skrobi i glikogenu na maltozę skutki
 • Co to jest Agrypnia Opis bezsenność skutki
 • Co to jest Agranulocytoza Informacje ostra choroba o ciężkim przebiegu, charakteryzująca się zmniejszeniem ilości krwinek białych (leukocytów) i całkowitym skutki
 • Co to jest Angiochirurgia Znaczenie dział chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i limfatycznych skutki
 • Co to jest Anaeroby Co znaczy beztlenowce skutki
 • Co to jest Adrenalina Krzyżówka podstawowy hormon rdzenia nadnerczy; b. szerokie spektrum działania - regulacja ciśnienia krwi, kurczenie obwodowych skutki
 • Co to jest Aglutyniny Co to jest przeciwciała mające między innymiumiejętność zlepiania (aglutynacji) komórek skutki
 • Co to jest Awitaminozy Słownik choroby wywołane niedoborem witamin w diecie skutki
 • Co to jest Aldosteron Czym jest hormon sterydowy kory nadnerczy skutki
 • Co to jest Akseroftol Co oznacza witamina A skutki
 • Co to jest Alkaloidy Tłumaczenie zawierające azot produkty przemiany materii niektórych roślin zielnych (bardzo istotne substancje czynne skutki
 • Co to jest Antygeny Przykłady czynniki natury ożywionej (na przykład bakterie) i nieożywionej, które po wniknięciu do organizmu kręgowców pobudzają skutki
 • Co to jest Anoksja Definicja niedotlenienie skutki
 • Co to jest Autoliza Encyklopedia mechanizm enzymatyczny rozpuszczania (trawienia) komórek i tkanek obcych dla ustroju pod wpływem ciał odpornościowych skutki
 • Co to jest Acetylocholina Jak działa neurohormon pełniący rolę przekaźnika pobudzającego tak zwany receptory cholinergiczne; obniża ciśnienie krwi skutki
 • Co to jest Antybiotyki Czy jest substancje produkowane poprzez mikroorganizmy, hamujące w niskich stężeniach przyrost mikroorganizmów chorobowych skutki

Definicje składników chemicznych

Składniki, efekty uboczne, działanie w leczeniu. Przyczyny i skutki, objawy.

Definicja Antybiotyki co znaczy Acetylocholina krzyżówka Autoliza co to jest Anoksja słownik Antygeny czym jest Alkaloidy co oznacza Akseroftol tłumaczenie Aldosteron. słownik.

Znaczenie Adaptogen co znaczy Androgeny krzyżówka Autyzm co to jest leczenie.