przezmianki plastydy co to znaczy
PTERYDOLOGIA co znaczy PERYKARION krzyżówka PORÓD co to jest POLIDAKTYLIA słownik PASOŻYTY.

Medycyna P

 • Co to jest Przezmianki Co znaczy wykorzystywane do odbioru wrażeń grawitacyjnych. Są homologiczne drugiej parze skrzydeł
 • Co to jest Plastydy Krzyżówka cytoplazmy. Mają własny DNA, rybosomy i kwasy rybonukleinowe. Cykl podziałowy p. jest częściowo
 • Co to jest Placentacja Co to jest zalążni kwiatu, na której osadzone są zalążki, jak i do narządu umożliwiającego rozwój zarodka u
 • Co to jest Chromosom Politeniczny Słownik zobacz chromosom politeniczny
 • Co to jest P Czym jest w genetyce: znak oznaczający pokolenie osobników użytych do krzyżowania (pokolenie rodzicielskie
 • Co to jest Pierwouste Co oznacza gębowy. Jeżeli występuje wtórna jama ciała, to rozwija się w inny sposób niż enteroceliczny (→
 • Co to jest Pseudojamowce Tłumaczenie w ciele pomiędzy narządami) wypełnia płyn, podobnie jak u → wtórnojamowców, ale to jest jama
 • Co to jest Pot Przykłady względem krwi. Jest roztworem wodnym chlorków sodu i potasu i mocznika i substancji zapachowych
 • Co to jest Subkomórkowe Przedziały Definicja zobacz kompartmenty
 • Co to jest Masy Przepływ Encyklopedia zobacz łańcuch pokarmowy
 • Co to jest Pendynka Jak działa leiszmanię (Leischmania tropica); roznoszona poprzez moskity
 • Co to jest Pelagra Czy jest skóry prowadzącym do owrzodzeń
 • Co to jest Spoczynkowy Potencjał Pojęcie elektrycznie spolaryzowana i nie oddziałują na nią bodźce. Zewnętrzna powierzchnia błony jest
 • Co to jest Prokariont Wyjaśnienie komórkowego w formie oddzielnego → kompartmentu, ale mają kolisty odpowiednik chromosomu, zwany
 • Co to jest Preadaptacja Opis umożliwiająca jej pełnienie nowej, odmiennej funkcji; definicja p. wprowadzono dla wytłumaczenia
 • Co to jest Próchnica Informacje bezpostaciową mieszaniną rozmaitych substancji; ma właściwości koloidalne. Zawiera sporo węgla
 • Co to jest Pinocytoza Znaczenie płynu razem z rozpuszczonymi substancjami albo koloidu razem z frakcją rozproszoną, poprzez
 • Co to jest Wtórne Rdzeniowe Promienie Co znaczy miękiszowej przebiegające poziomo, w kierunku promienistym, przez → kambium, z którego się
 • Co to jest Kwas Pirogronowy Krzyżówka metabolitów pośrednich we wszystkich typach komórek; powstaje z powodu rozkładu cukrów (→ glikoliza
 • Co to jest Energii Przepływ Co to jest zobacz łańcuch pokarmowy
 • Co to jest Placenta Słownik zobacz łożysko
 • Co to jest Pelagial Czym jest strefy powierzchniowej do granicy przenikania światła, jest to w oceanach do 1000-1700 m a w
 • Co to jest Prognatyzm Co oznacza i szczęki ku przodowi; charakterystyczne dla form przedludzkich i kopalnych przedstawicieli rodzaju
 • Co to jest Podstawczaki Tłumaczenie charakterystycznych tworach nazywanych → podstawkami. Grzybnia zbudowana z wielokomórkowych
 • Co to jest Pˇk Przykłady wierzchołkowy i zawiązki organów (liści, kwiatów, pędów bocznych), zwykle osłonięty łuskami
 • Co to jest Położenie Proksymalne Definicja ustalenie dolnej części zawiązka liściowego lub fragmentu chromosomu przylegającego do centromeru
 • Co to jest Polipeptydy Encyklopedia zobacz peptydy
 • Co to jest Psammon Jak działa brzegu jeziora, rzeki albo morza. Organizmy psammonowe charakteryzują się mniejszymi wymiarami
 • Co to jest Parzydełkowce Czy jest krążkopławy i koralowce. P. mają promienistą symetrię ciała, zbudowane są jedynie z dwóch listków
 • Co to jest Pnˇcza Pojęcie zobacz liany
 • Co to jest Puromycyna Wyjaśnienie łańcucha peptydowego i uniemożliwiając w ten sposób dalsze jego wydłużanie
 • Co to jest Podwzgórze Opis autonomicznego układu nerwowego; poszczególne okolice p. kontrolują temperaturę ciała, ciśnienie
 • Co to jest Przeżuwacze Informacje występuje czterokomorowy żołądek (→ żołądek przeżuwaczy). P. nie posiadają enzymów rozkładających
 • Co to jest Pedogeneza Znaczenie umiejętność niektórych larw owadów do rozmnażania partenogenetycznego. Zobacz neotenia
 • Co to jest Potasowa Sodowo Pompa Co znaczy roślin; zlokalizowany w błonie komórkowej system aktywnego przemieszczania jonów sodu na zewnątrz
 • Co to jest Pepsyna Krzyżówka hydrolizowanie niektórych wiązań wewnątrz łańcucha polipeptydowego; działa w środowisku silnie
 • Co to jest Populacji Genowa Pula Co to jest danej populacji. Definicja to stosowane jest w odniesieniu do populacji rozmnażających się płciowo
 • Co to jest Pobudliwości Próg Słownik zobacz potencjał czynnościowy
 • Co to jest Moczowy Pęcherz Czym jest jednym z każdej nerki) i gdzie zbiera się mocz ostateczny, zanim zostanie wydalony na zewnątrz
 • Co to jest Homogametyczna Płeć Co oznacza większości gatunków płeć żeńska). Zobacz determinacja płci genotypowa
 • Co to jest Pływik Tłumaczenie czworo oczu i nie segmentowane ciało
 • Co to jest Graafa Pęcherzyk Przykłady oocyt. Po → owulacji i → zapłodnieniu przekształca się w → ciałko żółte. Zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Narodowe Parki Definicja przyrodniczymi, wskutek których poddane są ustawowej ochronie. Służą badaniom naukowym, a również
 • Co to jest Poliembrionia Encyklopedia komórki jajowej, z powodu rozdzielania się blastomerów, powstają liczne zarodki (od dwóch do wielu
 • Co to jest Przegroda Jak działa z klas podstawczaków i workowców; 2. w sercu u czworonogów: fałd dzielący komorę albo przedsionek
 • Co to jest Henlego Pętla Czy jest zobacz nefron, zanercze
 • Co to jest Ptaki Pojęcie jajorodne zwierzęta), → urykotelicznych (→ urykoteliczne zwierzęta) → owodniowców, o ciele pokrytym
 • Co to jest Pestycydy Wyjaśnienie albo sproszkowaną; ich zadaniem jest specyficzne dla poszczególnych gatunków, niekorzystne
 • Co to jest Przejściowce Opis zobacz ganoidy kostne
 • Co to jest Proplastyd Informacje zawierająca substancji zapasowych ani barwników. P. powstają poprzez podział bądź poprzez
 • Co to jest Puls Znaczenie zobacz tętno
 • Co to jest Ego Hardy Prawo Co znaczy WEINBERGA - zobacz Hardy´ego?Weinberga prawo
 • Co to jest Kręg Proceliczny Krzyżówka bezogonowych i większości gadów
 • Co to jest Penis Co to jest zobacz prącie
 • Co to jest Polimerazy Słownik łańcuchów polinukleotydowych w procesach syntezy kwasów nukleinowych - → transkrypcji i →
 • Co to jest Heterogametyczna Płeć Czym jest obecnością pojedynczego chromosomu płci (u większości gatunków płeć męska). Zobacz determinacja
 • Co to jest Kręg Przodowklęsły Co oznacza zobacz proceliczny kręg
 • Co to jest Plemnia Tłumaczenie anterydium) - u roślin i grzybów: organ, gdzie powstają → gamety męskie. Zobacz gametangium
 • Co to jest Plerocerkoid Przykłady bruzdogłowca szerokiego. Przypomina → wągier, ale ma kształt robakowaty, a nie pęcherzykowaty. Pod
 • Co to jest Patogen Definicja pasożytów należących do wirusów, bakterii, pierwotniaków albo grzybów
 • Co to jest Położenie Pachwinowe Encyklopedia odgałęzienia pędu (u roślin) lub kończyny (u zwierząt); zawsze od strony przyosiowej, a nie
 • Co to jest Partenokarpia Jak działa Naturalna p. zachodzi u bananów i ananasów. Oprócz tego beznasienne owoce otrzymuje się poprzez
 • Co to jest Państwo Paleotropikalne Czy jest Afrykę na płd. od Sahary (z wyjątkiem niewielkiego obszaru na płd. wybrzeżach kontynentu (→
 • Co to jest Penetrant Pojęcie zobacz parzydełka
 • Co to jest Plazmocyt Wyjaśnienie immunologiczną swoistą. P. powstają ze zaktywowanych limfocytów B; mają silnie rozbudowane →
 • Co to jest Roślinne Państwo Opis oparciu o skład flory i wg kryterium geograficznego. Zwykle wyróżnia się 6 krajów: holarktyczne
 • Co to jest POTENCJAŁ WODY W KOMÓRCE Informacje wartość liczbową równą → sile ssącej, ale przeciwny symbol
 • Co to jest Człowieka Pochodzenie Znaczenie zobacz antropogeneza
 • Co to jest Hissa Pęczek Co znaczy zobacz automatyzm serca
 • Co to jest Synaptyczne Przewodzenie Krzyżówka synapsę. Opiera się na zamianie sygnału elektrycznego (potencjału czynnościowego) w bodziec
 • Co to jest Polirybosom Co to jest retikulum endoplazmatycznego. Synteza łańcucha białkowego w cytoplazmie (→ translacja) zachodzi z
 • Co to jest Mendla Prawa Słownik zobacz Mendla prawa
 • Co to jest Prowitaminy Czym jest przekształcane w właściwe witaminy, na przykład karoteny przekształcane w retinol, a więc witaminę
 • Co to jest Ruch Perystaltyczny Co oznacza skurczach mięśni okrężnych (zbudowanych z tkanki mięśniowej gładkiej) ścianki jelita; fala skurczów
 • Co to jest Pachyten Tłumaczenie zobacz mejoza
 • Co to jest Poliploidyzacja Przykłady powodu nieprawidłowego przebiegu cyklu komórkowego (zwielokrotnienie liczby chromosomów bez
 • Co to jest Płuc Życiowa Pojemność Definicja zobacz objętość życiowa płuc
 • Co to jest Przedrośle Encyklopedia plechowatym, najczęściej zielonym, samodzielnym organizmem (wyjątek - widłaki, u których p. żyje w
 • Co to jest Prostaglandyny Jak działa komórek ciała. Zaliczane są do hormonów tkankowych. Mają szeroki zakres oddziaływania: pobudzanie
 • Co to jest Paprotniki Czy jest wywodzące się prawdopodobnie z psylofitów: paprociowe, skrzypowe, widłakowe i psylotowe
 • Co to jest Palcochodność Pojęcie pionizacją kończyn i podciągnięciem ich pod tułów, a w rezultacie przeniesieniem ciężaru ciała z
 • Co to jest Procerkoid Wyjaśnienie pierwszego żywiciela pośredniego. Ma wydłużony kształt. Najczęściej przekształca się w →
 • Co to jest Żółta Plamka Opis rozdzielczości widzenia; żółtą barwę nadają ziarnistości zawarte w → czopkach. W obrębie p.ż
 • Co to jest Pleuston Informacje wodach słodkich to są rośliny, na przykład rzęsa wodna, włosienicznik, salwinia; w morzach - glony
 • Co to jest Państwo Przylˇdkowe Znaczenie umiarkowany z suchym latem i zimową porą deszczową; twardolistne zarośla i obszary krzewinkowe
 • Co to jest Osmotyczny Potencjał Co znaczy roztworu hipotonicznego do hipertonicznego. Wartość p.o. jest liczbowo równa → ciśnieniu
 • Co to jest Kręgowców Układ Pokarmowy Krzyżówka Zaczyna się jamą gębową, zaopatrzoną w pomocnicze narządy wykorzystywane do pobierania pokarmu - u
 • Co to jest Pazury Co to jest powierzchnię ostatnich członów palców; zbudowane z twardej substancji ściennej i miękkiej
 • Co to jest Przystosowanie Słownik ułatwiające przeżycie w danych warunkach; p. fenotypowe dotyczy zmian nabytych w życiu osobnika i
 • Co to jest Oddechowa Powierzchnia Czym jest pomiędzy organizmem i środowiskiem. Jest ona zwykle silnie pofałdowana i cienka, co umożliwia
 • Co to jest Paratenia Co oznacza zjawisko polegające na tym, iż przeobrażenie larwy w dorosłą postać pasożyta może nastąpić jedynie
 • Co to jest Ego Caspary Pasemka Tłumaczenie zobacz Caspary´ego pasemka
 • Co to jest Planula Przykłady ciała odpowiadająca → gastruli. P. jamochłonów po przytwierdzeniu się do podłoża przekształca się w
 • Co to jest Rdzeniowy Mózgowo Płyn Definicja mózgowie i rdzeń kręgowy, a więc przestrzenie pomiędzy oponami: twardą, pajęczą i miękką. Pełni
 • Co to jest Płucne Pęcherzyki Encyklopedia powietrzem oddechowym a krwią. Występują w groniastych skupieniach, rozwijają się jako końcowe
 • Co to jest Pokarm Jak działa funkcji życiowych. Mogą to być związki organiczne, nieorganiczne albo pierwiastki chemiczne. P
 • Co to jest Mejoza Pregamiczna Czy jest służące w opisie cykli rozwojowych pierwotniaków i glonów jednokomórkowych; występuje u gatunków
 • Co to jest Pleśnie Pojęcie substratu stałego albo płynnego grzybnią tworzącą makroskopowe naloty. Należą tu liczni
 • Co to jest Jajo Polilecytalne Wyjaśnienie rozwijał się będzie w obrębie osłon jajowych, odizolowany od otoczenia i niezdolny do pobrania
 • Co to jest Krwiobieg Pojedynczy Opis zobacz krwionośny układ kręgowców
 • Co to jest Glebowy Profil Informacje p.g. można wyróżnić: ściółkę, poziom próchniczy, podglebie złożone z minerałów powstających z
 • Co to jest Przedprˇtność Znaczenie wcześniejszego dojrzewania pręcików niż słupków; zapobiega samozapyleniu; na przykład u bodziszków
 • Co to jest Okrężnicy Pałeczka Co znaczy klasyczny przedmiot badań biologicznych. Sekwencja DNA zawarta w jej genoforze została kompletnie
 • Co to jest Pandemia Krzyżówka masowe zachorowanie, obejmujące populację ludzką całego kontynentu albo kilku kontynentów
 • Co to jest Populacja Co to jest Osobniki danej p. nie mogą się krzyżować z osobnikami innych gatunków zamieszkujących ten sam teren
 • Co to jest Protozoologia Słownik dział zoologii zajmujący się badaniem → pierwotniaków
 • Co to jest Pragęba Czym jest zobacz blastopor
 • Co to jest Puszka Co oznacza owocu suchego (odmiana → torebki); powstaje ze zrośnięcia dwóch albo więcej słupków; nasiona
 • Co to jest Odcinek Pyloryczny Tłumaczenie wyrostkami filtracyjnymi; następuje tam zatrzymywanie tej części pokarmu, która nie została jeszcze
 • Co to jest Metafazowa Płytka Przykłady zespół chromosomów ułożonych w → płaszczyźnie równikowej komórki w metafazie mitozy albo mejozy
 • Co to jest Nerwowy Układ Przywspółczulny Definicja stosunku do → współczulnego układu nerwowego; ośrodki p.u.n. mieszczą się w pniu mózgu i w
 • Co to jest Płaszcz Encyklopedia umiejętność wydzielania węglanu wapnia, który odkładając się na zewnątrz tworzy muszlę
 • Co to jest Pajęczynówka Jak działa i oponą twardą. Zobacz opony mózgowo?rdzeniowe
 • Co to jest Gruczoły Potowe Czy jest postać długich, nierozgałęzionych cewek uchodzących wprost na powierzchnię skóry albo do mieszków
 • Co to jest Potomstwo Pojęcie nowe osobniki powstające z powodu rozmnażania
 • Co to jest Podniebienie Wyjaśnienie występuje p. wtórne, które oddziela jamę nosową od j. ustnej i, poprzez przesunięcie → nozdrzy
 • Co to jest Ogonowa Płetwa Opis o. jest ustawiona pionowo i może mieć różną budowę. P.o. dificerkiczna jest symetryczna zarówno w
 • Co to jest Paznokcie Informacje ostatnich członów palców
 • Co to jest Pośpiechowatość Znaczenie przed zakwitaniem. Występuje u roślin zwanych rozetowymi, tzn. takich, u których w fazie
 • Co to jest Plektenchyma Co znaczy strzępek grzybni i zlepieniu ich poprzez substancję międzykomórkową; może formować → owocniki, →
 • Co to jest Komórkowa Ściana Pierwotna Krzyżówka Jeżeli po zakończeniu wzrostu w dalszym ciągu tworzona jest ściana (wtórna ściana komórkowa), to p
 • Co to jest Komórki Podział Co to jest są jednakowej wielkości, albo mieć postać pączkowania, gdy powstające komórki wyraźnie różnią się
 • Co to jest Synaptyczny Pęcherzyk Słownik przekazującą pobudzenie następnej komórce. W sensie cytologicznym p.s. jest pęcherzykiem aparatu
 • Co to jest Pirydoksyna Czym jest pirydoksal, wit. B₆) - zobacz adermina
 • Co to jest Peptyzacja Co oznacza przechodzenie żelu w zol; definicją przeciwstawnym jest → koagulacja
 • Co to jest Plastron Tłumaczenie u żółwi: brzuszna część pancerza, zbudowana z kostnych płytek pokrytych warstwą rogową
 • Co to jest Korony Płatki Przykłady tworzą wewnętrzny okółek → okwiatu. U roślin owadopylnych p.k. są najczęściej duże i jaskrawo
 • Co to jest Peroksysomy Definicja organelle zawierające liczne enzymy katalizujące utlenianie różnych substratów przez przeniesienie
 • Co to jest Geny Polimeryczne Encyklopedia zobacz poligeny
 • Co to jest Gatunków Powstawanie Jak działa zobacz specjacja, ewolucja filetyczna
 • Co to jest Gamet Czystości Prawo Czy jest zobacz Mendla prawa
 • Co to jest Ciała Jama Pierwotna Pojęcie zastąpiona poprzez → mezogleę, u płazińców zarośnięta poprzez parenchymę. U obleńców i
 • Co to jest Izoelektryczny Punkt Wyjaśnienie zdysocjowanych grup funkcyjnych wynosi 0; zależy raczej od pH. W razie białek i aminokwasów to jest
 • Co to jest Pseudopodia Opis zobacz nibynóżki
 • Co to jest Paleontologia Informacje geologicznych; dzieli się na paleobotanikę, paleozoologię, mikropaleontologię (badanie wymarłych
 • Co to jest Parathormon Znaczenie płynach tkankowych. Pod jego wpływem wapń jest uwalniany z kości do krwi, a również przyspieszeniu
 • Co to jest PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN Co znaczy i diploidalnego (sporofitu). W zarodniach sporofitu zachodzi mejoza, z powodu której powstają
 • Co to jest Pęd Krzyżówka jest z osi, a więc łodygi, i organów bocznych (liści). Wzrost p. na długość ( wzrost pierwotny
 • Co to jest Drewna Przyrostu Pierścienie Co to jest pnia albo korzenia. Najmłodsze, a więc ostatnio odkładane pierścienie są położone w najwyższym
 • Co to jest Bodziec Progowy Słownik wywołania pierwszych objawów reakcji, tzn. → potencjału czynnościowego komórki. Zobacz podprogowy
 • Co to jest Przetchlinka Czym jest funkcję przewietrzającą. W przeciwieństwie od pozostałej części tkanki, w obrębie p. występują
 • Co to jest Pellikula Co oznacza w przeciwieństwie od ściany komórkowej jest zbudowana raczej z białek, zawiera receptory i
 • Co to jest Pasteryzacja Tłumaczenie podgrzewaniu do temperatury ponad 60°C (lecz poniżej 100°C). Z powodu p. zabite zostają
 • Co to jest Pręcik Przykłady mikrosporofilowi (u nagonasiennych) albo parze mikrosporofili (u okrytonasiennych); u
 • Co to jest Nasienne Paprocie Definicja nasiona; wykazywały wzrost wtórny. Żyły od górnego dewonu po jurę; w karbonie stanowiły istotny
 • Co to jest Pneumatofory Encyklopedia korzenie oddechowe, wystające ponad powierzchnię podłoża i w ten sposób pomagające w oddychaniu
 • Co to jest Pyłek Jak działa roślin okrytonasiennych i nagonasiennych. Produkowany jest w męskiej części → kwiatu. Rozwój pyłku
 • Co to jest Ranviera Przewężenie Czy jest komórki nerwowej. P.R. występują tylko we włóknach białych (rdzennych, a więc mielinowych); są
 • Co to jest Pasożytnictwo Pojęcie przynosi korzyść jednemu organizmowi (pasożytowi) i szkodę drugiemu (żywicielowi). Mogą występować
 • Co to jest Płciowy Popęd Wyjaśnienie Kształtuje się pod wpływem hormonów gonadotropowych → przysadki mózgowej i hormonów sterydowych
 • Co to jest Peryblem Opis na wierzchołku wzrostu korzenia albo pędu dająca początek korze pierwotnej
 • Co to jest Paciorkowce Informacje podziałach w postać łańcuszka. Przeważnie saprofityczne; wchodzą w skład normalnej flory jelitowej
 • Co to jest Oczna Plamka Znaczenie pierwotniaków, zarówno cudzożywnych, jak i samożywnych
 • Co to jest Przednercze Co znaczy Zachowuje się u dorosłych → kręgoustych i niektórych ryb kostnoszkieletowych. Zbudowane jest z
 • Co to jest Prˇcie Krzyżówka wprowadzenie plemników do dróg rodnych samicy. U ssaków p. złożona jest z cewki moczowej, ciał
 • Co to jest Wodne Płuca Co to jest biegnących po obu bokach przewodu pokarmowego i uchodzących do kloaki. Są gęsto oplecione
 • Co to jest Psylofity Słownik rośliny naczyniowe; żyły od górnego syluru do dewonu; ciało zróżnicowane było na nadziemne pędy
 • Co to jest Polip Czym jest cylindryczne, z otworem gębowym skierowanym do góry i otoczonym wieńcem ramion. Jama chłonąco
 • Co to jest Pajęczaki Co oznacza głowotułowia i odwłoka, czasem z tendencją do zlania się w jedną całość (→ roztocze) albo
 • Co to jest Promienice Tłumaczenie szkielet w formie krzemionkowej siateczki. Spomiędzy oczek siateczki na zewnątrz wystają
 • Co to jest Plejotropizm Przykłady ze sobą. P. najwyraźniej widoczny jest w razie chorób dziedzicznych wywoływanych poprzez mutacje
 • Co to jest Bodziec Podprogowy Definicja niego niewielką depolaryzacją błony, która szybko zanika. Pojedynczy p.b. nie wywołuje → potencjału
 • Co to jest PRAWO NIEZALEŻNEJ SEGREGACJI CECH Encyklopedia zobacz Mendla prawa
 • Co to jest Pantofelek Jak działa niewielkich zbiornikach wody słodkiej
 • Co to jest Produktywności Piramida Czy jest poziomy troficzne biocenozy. Przekazywaniu energii na następne poziomy troficzne zawsze towarzyszy
 • Co to jest Pirymidyny Pojęcie kwasów nukleinowych. W DNA występują cytozyna (C) i tymina (T), a w RNA cytozyna (C) i uracyl (U
 • Co to jest Pierścienice Wyjaśnienie symetrycznym ciele, pokrytym worem skórno?mięśniowym i zaopatrzonym w → parapodia wykorzystywane do
 • Co to jest Przeobrażenie Opis zobacz metamorfoza
 • Co to jest Komórkowego Jˇdra Podział Informacje zobacz kariokineza
 • Co to jest Przywry Znaczenie wyjątkowo zewnętrzne, o skomplikowanych cyklach życiowych, związanych ze zmianami żywicieli
 • Co to jest Cuviera Przewód Co znaczy zbierające krew z żył głównych: przedniej i tylnej do → zatoki żylnej
 • Co to jest Wewnętrzne Pasożyty Krzyżówka tasiemce, przywry i tak dalej Prawie zawsze są organizmami o skomplikowanych cyklach rozwojowych
 • Co to jest Płuca Co to jest naczynia krwionośne, zawartych w klatce piersiowej. Są miejscem wymiany gazowej pomiędzy powietrzem
 • Co to jest Pochwa Słownik zewnątrz. Przyjmuje prącie w momencie kopulacji; jest kanałem wyjściowym dla rodzącego się płodu
 • Co to jest Parenchyma Czym jest niewiele wyspecjalizowanych komórek. Komórki p. są zwykle silnie zwakuolizowane, mają dobrze
 • Co to jest Organizmy Pionierskie Co oznacza nie zasiedlonym. Odznaczają się sporą odpornością na skrajnie niesprzyjające warunki siedliska i
 • Co to jest Plechowce Tłumaczenie odnosi się do poziomu organizacji form wielokomórkowych (albo komórczakowych), których ciało nie
 • Co to jest Wolffa Przewód Przykłady przednercza. U dorosłych samic → bezowodniowców pełni rolę moczowodu, a u samców - jednocześnie
 • Co to jest Pajˇki Definicja występują 4 pary odnóży krocznych; na odwłoku kądziołki przędne, będące szczątkowymi odnóżami
 • Co to jest Parazytozy Encyklopedia ustalenie tj. służące do chorób wywoływanych poprzez organizmy inne niż bakterie albo pierwotniaki
 • Co to jest Oddychanie Podwójne Jak działa zobacz oddechowy układ kręgowców
 • Co to jest Korzeniowe Parcie Czy jest wody w tkankach kory pierwotnej, przyczyniające się do unoszenia słupa wody w naczyniach
 • Co to jest Prostownik Pojęcie mięsień szkieletowy, który kurcząc się odpycha dwie kości od siebie. Zobacz antagonizm mięśniowy
 • Co to jest Prostata Wyjaśnienie otaczający cewkę moczową w miejscu ujścia do niej nasieniowodów. Wydzielina p. stanowi znaczną
 • Co to jest Przetrwalniki Opis przetrwania warunków nie sprzyjających życiowej aktywności. P. charakteryzują się sporą odpornością
 • Co to jest Przędziorki Informacje roślinach; potocznie nazywane czerwonymi pajączkami. Uszkadzają liście przez wysysanie zawartości
 • Co to jest Producenci Znaczenie chemosyntetyzujące. Stanowią najniższy poziom troficzny. P. są organizmami umożliwiającymi
 • Co to jest Preformacja Co znaczy zminiaturyzowanego, ale już w pełni ukształtowanego organizmu, ukrytego w jaju albo plemniku. Był
 • Co to jest Pygostyl Krzyżówka kość ogonowa u ptaków
 • Co to jest Pterygiofory Co to jest u ryb: promienie rogowe, chrzęstne albo kostne, na których rozpięte są płetwy
 • Co to jest Pierwotny Przyrost Słownik pogrubianie; zachodzi dzięki podziałom komórek merystematycznych, w szczególności położonych na
 • Co to jest Precypitacja Czym jest wytrącenie, na przykład kompleksu antygen?przeciwciało
 • Co to jest Protonefrydium Co oznacza bezkręgowców (trochofora): prymitywny narząd wydalniczy związany z pierwotną jamą ciała. P. są
 • Co to jest Barwniki Pirolowe Tłumaczenie przykład → hemoglobina, → mioglobina, → hemocyjanina, → chlorofil, → bilirubina
 • Co to jest Korzeniowy System Palowy Przykłady gdzie występuje jedna kluczowa oś - korzeń kluczowy, od którego odchodzą boczne odgałęzienia
 • Co to jest Płetwa Definicja się, utrzymywania równowagi bądź sterowania. P. występują u kręgoustych, ryb, waleni i syren. P
 • Co to jest Profag Encyklopedia w chromosom bakteryjny i podlegający replikacji wraz z nim
 • Co to jest Barkowy Pas Jak działa zobacz barkowy pas
 • Co to jest Pratchawce Czy jest aktualnie zwierzęta lądowe, w ściółce lasów tropikalnych; roślinożerne. Ciało robakowate, do 15 cm
 • Co to jest Prapłetwiec Pojęcie zobacz dwudyszne ryby
 • Co to jest Policzkowa Pompa Wyjaśnienie ruchów okryw skrzelowych) systemu pompowania wody bogatej w tlen poprzez skrzela. Mięśnie
 • Co to jest Polaryzacja Opis drgania przebiegają w jednej płaszczyźnie; p. światła znalazła wykorzystanie w mikroskopii
 • Co to jest Komórki Purkiniego Informacje porozgałęzianych dendrytach. Pełnią funkcje pośredniczące (kojarzeniowe
 • Co to jest Chlorkowe Przesunięcie Znaczenie polegające na przechodzeniu jonów chlorkowych z osocza do wnętrza krwinki; dlatego równoważony jest
 • Co to jest Płynożercy Co znaczy innych zwierząt. Mają odpowiednio przystosowane aparaty gębowe, na przykład w formie rurki służącej
 • Co to jest Progesteron Krzyżówka ciąży poprzez → łożysko. Przygotowuje błonę śluzową macicy do zagnieżdżenia; jest kluczowym
 • Co to jest Prion Co to jest poprzez ten czynnik jest nazywana chorobą wściekłych krów , z kolei u ludzi - chorobą Jacoba
 • Co to jest Produktywność Słownik troficznym albo w całej biocenozie. P. wyrażana jest zwykle w kaloriach ( albo dżulach) na
 • Co to jest Pijawki Czym jest wewnętrzną; ciało zaopatrzone w jedną albo dwie przyssawki; brak → parapodiów i szczecinek
 • Co to jest Równikowa Płaszczyzna Co oznacza cytoplazmy (→ cytokineza): płaszczyzna położona w połowie odległości między biegunami → wrzeciona
 • Co to jest Iglicowy Potencjał Tłumaczenie zobacz potencjał czynnościowy
 • Co to jest Polienergida Przykłady zobacz komórczak
 • Co to jest Partenogeneza Definicja następnie dorosłego osobnika z niezapłodnionej komórki jajowej. Jest szczególną metodą rozmnażania
 • Co to jest Proteiny Encyklopedia z aminokwasów; na przykład albuminy, większość hormonów białkowych ( na przykład insulina), enzymy
 • Co to jest Proliferacja Jak działa rozrastanie się osobników w kolonii po uprzednim odpączkowaniu
 • Co to jest Ślepa Plamka Czy jest przechodzą poprzez siatkówkę. Na obszarze p.ś. nie występują pręciki ani czopki, dlatego nie
 • Co to jest Pierścień Pojęcie na ścianie zarodni. Po dojrzeniu komórki p. wysychają i kurczą się, co prowadzi do rozerwania
 • Co to jest Komórki Płomykowe Wyjaśnienie zobacz protonefrydium
 • Co to jest PRZEMIANA POKOLEŃ U ZWIERZˇT Opis występuje na przemian z pokoleniem o rozmnażaniu bezpłciowym. Spotykana u pierwotniaków o
 • Co to jest Pałeczki Informacje ujemnych, jak i Gram?dodatnich. Do p. należą na przykład saprofityczna p. okrężnicy Escherichia
 • Co to jest Pierwotna Przegroda Znaczenie cytokinetycznego (fragmoplastu): najwcześniejsza przegroda rozdzielająca dwie komórki potomne
 • Co to jest Plemnik Co znaczy roślin (z wyjątkiem okrytozalążkowych i części nagozalążkowych), pierwotniaków i niektórych grzybów
 • Co to jest Zwierzęce Państwo Krzyżówka Wyróżniana raczej na podstawie grup ptaków i ssaków; wyróżnia się Arktogeę, Notogeę i Neogeę. W
 • Co to jest Podstawka Co to jest mejozy; jądra komórkowe powstałe z powodu mejozy ustawiają się przy powierzchni podstawki i
 • Co to jest Krwi Płytki Słownik powstające w czerwonym szpiku kostnym, hamujące krwawienie przez zlepianie brzegów rany, uwalnianie
 • Co to jest Kręg Platyceliczny Czym jest budują kręgosłup u wszystkich ssaków
 • Co to jest Protocel Co oznacza zobacz pseudoceloma
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Tłumaczenie najczęściej stosunkowo różnicowania tkanek stałych z merystemów. Funkcjonują raczej jako przedmiot
 • Co to jest Płodność Przykłady umiejętność do wydawania potomstwa drogą rozrodu płciowego
 • Co to jest Paleolit Definicja p.n.e. Obejmuje pierwszy faza kultury, gdy ludzie trudnili się myślistwem i zbieractwem, a używali
 • Co to jest Płazińce Encyklopedia acelomatycznych (→ acelomatyczne zwierzęta), o ciele dwubocznie symetrycznym i spłaszczonym
 • Co to jest Perycykl Jak działa pokład) komórek na granicy → kory pierwotnej i walca osiowego; szczególnie wyraźnie widoczny w
 • Co to jest Przeponowce Czy jest jamą brzuszną; jedyną gromadą są ssaki
 • Co to jest Pinosom Pojęcie zobacz pinocytoza
 • Co to jest Krwi Plazma Wyjaśnienie zobacz osocze
 • Co to jest Pigment Opis zobacz melanina
 • Co to jest Wtórny Przyrost Informacje merystemy boczne - kambium, a więc miazgę, odkładające drewno (ku środkowi organu) i łyko (na
 • Co to jest Biały Pleśniak Znaczenie białych pleśni na produktach spożywczych. Haploidalny; diploidalna jest tylko zygota
 • Co to jest Krwiobieg Podwójny Co znaczy zobacz krwionośny układ kręgowców
 • Co to jest Pektyny Krzyżówka soku komórkowym, a w formie soli wapniowo?magnezowej - w ścianach komórkowych, w szczególności w
 • Co to jest Prajelito Co to jest kontaktująca się ze środowiskiem zewnętrznym poprzez otwór nazywany blastoporem (pragębą). U
 • Co to jest Peptydazy Słownik peptydowe wiązanie. Obejmuje → egzopeptydazy i → endopeptydazy
 • Co to jest Pyrogen Czym jest infekcyjnych albo zapalnych; skutkuje podwyższenie temperatury ciała przez wpływ na termoreceptory
 • Co to jest Wiˇzanie Peptydowe Co oznacza grupa aminowa jednego aminokwasu i grupa karboksylowa drugiego
 • Co to jest Parkinsonizm Tłumaczenie neuronów znajdującego się pod korą mózgową, nazywanego gałką bladą. Symptomami są: ogólna sztywność
 • Co to jest Islandzka Płucnica Przykłady istotny składnik leków w wielu chorobach płucnych
 • Co to jest Pazurnice Definicja zobacz pratchawce
 • Co to jest Protoplast Encyklopedia komórkowej, cytoplazmy razem z zawartością i jądra (u eukariontów) albo nukleoidu (u prokariontów
 • Co to jest Palinologia Jak działa nauka o budowie ziarn pyłku i zarodników i o sposobie ich rozprzestrzeniania się
 • Co to jest Przedsłupność Czy jest wcześniejszego dojrzewania słupków niż pręcików; zapobiega samozapyleniu; na przykład u zimowitu
 • Co to jest Paleobotanika Pojęcie kopalnych. Ma duże znaczenie w badaniach nad ewolucją roślin i dla stratygrafii starych osadów
 • Co to jest Proglotyd Wyjaśnienie gatunku, całkowicie ukształtowane narządy, w tym wydalnicze i płciowe, a nie odcinki układów
 • Co to jest PRAWO WSZYSTKO ALBO NIC Opis metody: lub w ogóle nie ma odpowiedzi (a więc → potencjału czynnościowego), lub jest - i wówczas
 • Co to jest Polisacharydy Informacje zobacz węglowodany
 • Co to jest Pełzakowica Znaczenie Entamoeba histolytica, pasożytującego w jelicie grubym. Występuje najczęściej w klimacie
 • Co to jest Nasienne Pęcherzyki Co znaczy Wydzielina p.n. rozcieńcza spermę i pobudza ruch plemników; 2. uwypuklenia ścian nasieniowodów u
 • Co to jest Podstawowa Przemiana Krzyżówka pozwalająca na przeżycie zwierzęcia. Mierzona jest, gdy zwierzę odpoczywa, ale nie śpi i pozostaje
 • Co to jest Motoryczna Płytka Co to jest porcjami z zakończenia aksonu dociera do p.m. i pobudza znajdujące się w niej receptory, co
 • Co to jest Immunologiczna Pamięć Słownik którym miał styczność w przeszłości; z tym zjawiskiem związana jest odporność na ponowne zakażenie
 • Co to jest Kręg Płaski Czym jest zobacz platyceliczny kręg
 • Co to jest Plastochron Co oznacza rozwoju dwóch następnych zawiązków liści na wierzchołku wzrostu
 • Co to jest Polimer Tłumaczenie typu, zwanych monomerami; na przykład białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy
 • Co to jest Plazmogamia Przykłady poprzedza → kariogamię. U grzybów wyższych z powodu p. powstaje grzybnia dwujądrzasta (→
 • Co to jest Przywodziciel Definicja u kręgowców: mięsień, który kurcząc się zbliża do ciała (przywodzi) kość kończyny
 • Co to jest Ptyalina Encyklopedia rozkład wielocukrów do oligosacharydów i dwucukrów. Zobacz pokarmowy przewód kręgowców
 • Co to jest Polispermia Jak działa Jest rzadkim zjawiskiem; nadliczbowe plemniki mają za zadanie wspomagać ten plemnik, który wchodzi
 • Co to jest Plazmoliza Czy jest od ściany komórkowej. Jest spowodowane utratą wody, spowodowaną na przykład umieszczeniem komórki
 • Co to jest Przepona Pojęcie brzusznej. Poprzez całe życie wykonuje rytmiczne skurcze powodujące przyrost pojemności klatki
 • Co to jest Dyfuzyjny Przesˇcz Wyjaśnienie zobacz mocz
 • Co to jest Mózgowe Półkule Opis zobacz mózg, nerwowy układ kręgowców
 • Co to jest Prolaktyna Informacje PRL) - zobacz luteotropowy hormon
 • Co to jest Pareczniki Znaczenie ciała p. występuje jedna para odnóży; para odnóży I segmentu zaopatrzona jest w gruczoły jadowe
 • Co to jest Peroksydazy Co znaczy protonów i dwóch elektronów z utlenianego substratu na nadtlenek wodoru. Występują zarówno u roślin
 • Co to jest Symetrii Typ Promienisty Krzyżówka naczyniowych i zwierząt osiadłych, rzadko u zwierząt aktywnych. Polega na tym, iż ciało jest
 • Co to jest Bezkręgowców Układ Pokarmowy Co to jest początkowych odcinkach układu pokarmowego odczyn jego zawartości jest kwaśny, w dalszych - zasadowy
 • Co to jest Serca Przedsionek Słownik jest do komory. Zobacz krwionośny układ kręgowców
 • Co to jest Plazmodesma Czym jest połączenie cytoplazmatyczne pomiędzy sąsiednimi komórkami. Pojedyncza p. jest niewidoczna w
 • Co to jest Pierwojamowce Co oznacza wtórna jama ciała (celoma): jamochłony, płazińce, obleńce, wstężnice, kielichowate
 • Co to jest Protonowe Pompy Tłumaczenie błony plazmatycznej wymagające obecności ATP. Z powodu działania p.p. wytwarza się gradient
 • Co to jest Era Paleozoiczna Przykłady paleozoik) - zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Pasożyt Definicja gospodarzem albo żywicielem, czyniąc mu szkodę. P. są wszystkie wirusy, liczne bakterie, grzyby
 • Co to jest Przedtrzonowce Encyklopedia zobacz zębowy wzór
 • Co to jest Płucodyszne Jak działa p. są wybrane lądowe ślimaki (u tych ostatnich jako płuco funkcjonuje wnęka ponadgrzbietowa
 • Co to jest Pierwotna Produkcja Czy jest producentów dzięki → fotosyntezie i → chemosyntezie, w określonej jednostce czasu i na określonym
 • Co to jest Pranercze Pojęcie płazów. Zbudowane jest z → nefronów ustawionych szeregowo w tułowiowej części ciała zarodka. U
 • Co to jest Müllera Przewód Wyjaśnienie z → przewodu Wolffa albo fałdu otrzewnej; u dorosłych samców nie występuje
 • Co to jest Krwi Przywra Opis dorosła pasożytuje w żyłach jelit i pęcherza moczowego człowieka. Rozpowszechniona raczej w Afryce
 • Co to jest Huntingtona Plˇsawica Informacje mózgu (podkorowego skupiska substancji szarej), odpowiadającego za regulację napięcia mięśniowego i
 • Co to jest Półstrunowce Znaczenie podzielonym na tułów, kołnierz i mięsisty ryjek. Wyróżnia się gromady: jelitodyszne, pióroskrzelne
 • Co to jest Placebo Co znaczy podawana jako lek (na przykład w formie zastrzyku, tabletki); celem jest porównanie działania
 • Co to jest Pokładełko Krzyżówka owadów (ważek, pasikoników, błonkoskrzydłych, pluskwiaków) i pajęczaków (kosarze, roztocze). U
 • Co to jest Teoria Panspermii Co to jest metodą materii, starszą niż nasz układ planetarny, występującą w wielu miejscach w kosmosie
 • Co to jest Mikroskopowy Preparat Słownik stosowana do badań z użyciem mikroskopu, dla obserwacji w świetle przechodzącym. W celu uzyskania
 • Co to jest Protrombina Czym jest przekształca się w trombinę pod wpływem związków uwalnianych poprzez uszkodzone płytki krwi i
 • Co to jest Paprocie Co oznacza jednakozarodnikowe, prawie wyłącznie lądowe. Sporofit z podziemnym kłączem i korzeniami
 • Co to jest Przyrody Pomnik Tłumaczenie przyrodnicze, estetyczne bądź jako pamiątka historyczna. P.p. może być na przykład stare drzewo
 • Co to jest Miednicowy Pas Przykłady zobacz miednicowy pas
 • Co to jest Peptydy Definicja kilkudziesięciu cząsteczek aminokwasów wiązaniami peptydowymi; jeżeli liczba cząsteczek aminokwasów
 • Co to jest Prl Encyklopedia zobacz luteotropowy hormon
 • Co to jest Protogynia Jak działa zobacz przedsłupność
 • Co to jest Podpuszczka Czy jest zobacz renina
 • Co to jest Pentozy Pojęcie należą na przykład ryboza i dezoksyryboza (składniki kwasów nukleinowych) i ksyloza i arabinoza
 • Co to jest PIRAMIDOWE KOMÓRKI KORY MÓZGOWEJ Wyjaśnienie zwany drogi piramidowe, kontynuowane w rdzeniu kręgowym i prowadzące do mięśni szkieletowych
 • Co to jest Polifiletyzm Opis jednej, ale kilku linii wyjściowych; na przykład niektórzy botanicy uważają, iż rośliny
 • Co to jest Pepton Informacje stosowany jako składnik pożywek w hodowlach bakterii
 • Co to jest Gruczoł Protorakalny Znaczenie a więc hormon powodujący przeobrażenie. P.g. pozostaje pod kontrolą komórek neurosekrecyjnych mózgu
 • Co to jest Troficzny Poziom Co znaczy dzielących go od → producentów. Najwyższy p.t. tworzą duże drapieżniki. Przy przechodzeniu na
 • Co to jest Plecha Krzyżówka zróżnicowane na organy. P. może mieć różną postać - nitkowatą, płaską albo trójwymiarową. Większość
 • Co to jest Parapodia Co to jest szczecinki. Przyjmuje się, iż pierwotną funkcją p. była wymiana gazowa. Członowane odnóża kroczne
 • Co to jest Ploidalność Słownik diploidalność, poliploidalność
 • Co to jest Palearktyka Czym jest Środkową i Płn. i Afrykę Płn. Niewiele jest kręgowców charakterystycznych tylko dla tej krainy
 • Co to jest PROTEKCJONISTYCZNE ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY POPULACJA Co oznacza traci. Zobacz mutualizm, protokooperacja, komensalizm
 • Co to jest Potasowa Pompa Tłumaczenie niebieskiego światła jony potasu K+ są pompowane w poprzek błony komórkowej z komórek epidermy do
 • Co to jest Plumula Przykłady zaczątkowa postać właściwego pędu (→ epikotylu), zawiera wierzchołek pędu i zawiązki liści
 • Co to jest Pióro Definicja przedmiot okrycia ciała; rogowy produkt naskórka homologiczny łusce gadziej; stanowią izolację
 • Co to jest Płucotchawki Encyklopedia otwierających się na zewnątrz przetchlinkami (podobnie jak → tchawki); wewnątrz komory znajdują się
 • Co to jest Pleurodontyzm Jak działa żuchwy i szczęki; u większości współczesnych gadów (lecz nie u krokodyli); z tego typu uzębienia
 • Co to jest Plastochinon Czy jest elektronów i protonów zlokalizowany w błonach → tylakoidów. Przejściu elektronów z p. na cytochrom
 • Co to jest Promotor Pojęcie polimeraza RNA zapoczątkowując transkrypcję. Zobacz operon
 • Co to jest Peryderma Wyjaśnienie miazgę korkotwórczą). Złożona jest z pokładu martwych komórek korka, warstwy fellogenu i w
 • Co to jest Poczwarka Opis stadium nieruchliwym albo niewiele ruchliwym, przekształcającym się w dorosłego owada (imago); nie
 • Co to jest Plazmidy Informacje i drożdży. Są zdolne do samodzielnej replikacji. Nie są niezbędne do życia komórki, jednak
 • Co to jest Półpasożyt Znaczenie ale przytwierdzona do rośliny?żywiciela, od której pobiera wodę i sole mineralne. Korzenie p
 • Co to jest Mózgowa Przysadka Co znaczy rozwija się z → międzymózgowia (część nerwowa p.m.) i ektodermalnego nabłonka (część gruczołowa p
 • Co to jest Pęcznienie Krzyżówka wiązanie wody poprzez cząsteczki koloidu (→ koloidowy układ
 • Co to jest Profaza Co to jest zobacz kariokineza
 • Co to jest Profundal Słownik Brak roślin (producentów), występują jedynie konsumenci, zależni pokarmowo od organizmów →
 • Co to jest Czynnościowy Potencjał Czym jest komórkowej, będący odpowiedzią na → bodziec. Czas trwania p.c. wynosi od kilku do kilkudziesięciu
 • Co to jest Cykl Paraseksualny Co oznacza genów przy całkowitym pominięciu mejozy. Polega na zrośnięciu się dwóch genetycznie różnych
 • Co to jest Piasek Tłumaczenie wysokiej zawartości p. łatwo ulegają przesiąkaniu poprzez wodę, są ubogie w próchnicę i substancje
 • Co to jest Wieczkowa Pompa Przykłady pompowania wody poprzez skrzela. Po wciągnięciu wody do gardzieli i zamknięciu otworu gębowego
 • Co to jest Pierwotniaki Definicja królestwa zwierząt wskutek umiejętności do holozoicznego (zwierzęcego) odżywiania. P. miały rangę
 • Co to jest Hormon Pęcherzykowy Encyklopedia zobacz FSH
 • Co to jest Przytarczyce Jak działa się z kieszonek skrzelowych zarodka. U ssaków topograficznie związany z tarczycą, z kolei u
 • Co to jest Pajęczyna Czy jest kądziołki przędne. Służy jako pułapka do chwytania owadów
 • Co to jest Polimorfizm Pojęcie występowanie w populacji danego gatunku dwóch albo więcej form różniących się morfologicznie
 • Co to jest Pierwotne Rdzeniowe Promienie Wyjaśnienie rdzeń z → perycyklem; w budowie wtórnej p.r.p. są zachowane i biegną od rdzenia przez cały pokład
 • Co to jest Pre Opis bezpośrednio z powodu transkrypcji; zawiera zarówno → egzony, jak i → introny; właściwości
 • Co to jest Ptth Informacje wydzielany poprzez mózg. Gdy larwa osiąga odpowiednią rozmiar, następuje zwiększanie wydzielania
 • Co to jest Praptak Znaczenie zobacz archeopteryks
 • Co to jest Jˇdrowych Faz Przemiana Co znaczy haploidalnych i diploidalnych w cyklu życiowym danego gatunku organizmów. P.f.j. jest konsekwencją
 • Co to jest Pławny Pęcherz Krzyżówka płucami, pełniący funkcję hydrostatyczną. Położony jest w grzbietowej części tułowia i wypełniony
 • Co to jest Sekwencje Palindromowe Co to jest zobacz restryktazy
 • Co to jest Płód Słownik posiada wszystkie cechy budowy dorosłego ssaka pozwalające ustalić przynależność gatunkową. U
 • Co to jest Zapłodnienie Podwójne Czym jest wprowadzone do woreczka zalążkowego biorą udział w zapłodnieniu; jedno zapładnia komórkę jajową
 • Co to jest Starszy Pliniusz Co oznacza przyrodniczej swoich czasów
 • Co to jest PIRAMIDA WIEKU W POPULACJI Tłumaczenie zaznacza się klasy wieku, z kolei na osi odciętych - liczebność osobników w poszczególnych klasach
 • Co to jest Wtórna Produkcja Przykłady wszystkich poziomach troficznych z wyjątkiem producentów. Na następnych poziomach troficznych
 • Co to jest Protenoidy Definicja zobacz mikrosfery
 • Co to jest Pręciki Encyklopedia światło rozproszone o szerokim zakresie długości fal, zdolne również do odbioru zjawisk ruchu
 • Co to jest Pobudliwość Jak działa na nie. P. jest uwarunkowana występowaniem → potencjału spoczynkowego w błonie komórkowej i
 • Co to jest Pokwitanie Czy jest polega na podjęciu poprzez gruczoły płciowe ich zasadniczych funkcji i pojawieniu się popędu
 • Co to jest Porosty Pojęcie podstawczak) i nitkowatych albo jednokomórkowych glonów (zielenica, rzadziej sinica). Fotoautotrofy
 • Co to jest Pamięć Wyjaśnienie doświadczenia czuciowe. Wyróżnia się trzy etapy pamięci: odebranie informacji, zaszyfrowanie jej w
 • Co to jest Pˇczkowanie Opis fragmentu organizmu macierzystego, z którego rozwija się organizm potomny. Jest częstym zjawiskiem
 • Co to jest Plerom Informacje wierzchołku wzrostu korzenia albo pędu dająca początek walcowi osiowemu (perycyklowi, tkankom
 • Co to jest Pełzak Znaczenie zobacz ameba
 • Co to jest Ph Co znaczy wodnym. Wartości pH mieszczą się w przedziale od 1 do 14. Przy pH = 7 mówi się o odczynie obojętnym
 • Co to jest Dolla Prawo Krzyżówka zobacz Dolla prawo
 • Co to jest Plazmodium Co to jest podziały jąder komórkowych bez → cytokinez
 • Co to jest Pampasy Słownik w miejscu wypalonych lasów; charakteryzuje się bujną roślinnością trawiastą i bardzo żyznymi
 • Co to jest Pepsynogen Czym jest śluzówki do światła żołądka; dopiero pod wpływem kwasu solnego wydzielanego poprzez komórki
 • Co to jest Promieniowce Co oznacza ekologicznym podobne do grzybów; wytwarzają nitkowate plechy wielokomórkowe i zarodniki. Mają spory
 • Co to jest Powieki Tłumaczenie p. występują u kręgowców lądowych i niektórych ryb; u nielicznych ryb kostnoszkieletowych
 • Co to jest Mejoza Postgamiczna Przykłady opisach cykli rozwojowych pierwotniaków i jednokomórkowych glonów. Występuje u tych organizmów
 • Co to jest Biotyczny Potencjał Definicja populacji, tzn. gdy liczebność potomstwa jest ograniczona jedynie możliwościami fizjologicznymi
 • Co to jest Pankreozymina Encyklopedia powodujący wydzielanie soków trawiennych poprzez trzustkę. Zobacz cholecystokinina
 • Co to jest Genów Przepływ Jak działa duże znaczenie dla zmienności w populacjach. Zobacz izolacja geograficzna
 • Co to jest Pseudoceloma Czy jest pseudocel) - zobacz pseudojamowce
 • Co to jest Zwierzęta Poikilotermiczne Pojęcie zobacz zmiennocieplne zwierzęta
 • Co to jest Pylenie Wyjaśnienie pospolitych gatunków roślin jest powodem dolegliwości u osób podatnych na alergie. Alergizujące
 • Co to jest Grupa Prostetyczna Opis apoenzymem); na przykład grupa hemowa lub jony metali bezpośrednio powiązane z białkiem. Zobacz
 • Co to jest Perystom Informacje u → orzęsków: urzęsione zagłębienie powierzchni ciała otaczające → cytostom
 • Co to jest Parzydełka Znaczenie polipów: jednokomórkowe twory naskórka występujące na ramionach i w pobliżu otworu gębowego; pod
 • Co to jest Plankton Co znaczy unoszone w toni wodnej. Kierunek ich przemieszczania się wynika z kierunku przepływu wody. Zobacz
 • Co to jest Protokooperacja Krzyżówka pomiędzy organizmami z dwóch różnych populacji), przynoszący obopólną korzyść, ale nie będący
 • Co to jest Komórki Przyszparkowe Co to jest tych samych komórek inicjalnych co komórki szparkowe. Fizjologicznie różnią się od zwykłych komórek
 • Co to jest Poliploidalność Słownik chromosomów przypadających na jedno jądro komórkowe
 • Co to jest Por Czym jest niewielkie zagłębienie w powierzchni
 • Co to jest Paliczki Co oznacza u wszystkich czworonogów: kości palców kończyn przednich i tylnych; palec złożona jest z 2-3 p
 • Co to jest Mózgowa Puszka Tłumaczenie pierwowzór czaszki; chrzęstno?błoniasta osłona mózgu bezszczękowców (kręgoustych i śluzic
 • Co to jest Pestkowiec Przykłady poprzez zrośnięcie wewnętrznego pokładu owocni (endokarpu) z łupiną nasienną. Pozostała część
 • Co to jest Plazmalemma Definicja zobacz błona komórkowa
 • Co to jest Pangea Encyklopedia Pod koniec permu ( około 225 mln lat temu) P. rozdzieliła się na część płn. - Laurazję i płd
 • Co to jest Protandria Jak działa zobacz przedprątność
 • Co to jest Mas Piramida Czy jest troficznych w → biocenozie. Gdyż liczba biomasy na następnych poziomach troficznych jest zwykle
 • Co to jest Poligeny Pojęcie warunkujące tę samą cechę. Efekty ich działania sumują się. Dlatego p. odpowiadają za cechy
 • Co to jest Jonowe Pompy Wyjaśnienie malejącemu gradientowi stężeń. Funkcjonowanie wszystkich p.j. jest możliwe dzięki specyficznym
 • Co to jest Żółciowy Przewód Opis przewód, poprzez który żółć wypływa z wątroby do dwunastnicy
 • Co to jest Polocyt Informacje zobacz ciałko kierunkowe
 • Co to jest Parazytologia Znaczenie weterynarią i rolnictwem. Z uwagi na specyfikę warsztatu badawczego, pasożytnicze bakterie i wirusy
 • Co to jest Paramylon Co znaczy zarówno od skrobi, jak i glikogenu; obecność p. u euglenin jest interpretowana jako dowód ich
 • Co to jest Proteidy Krzyżówka niebiałkowej: fosfoproteiny - zawierające reszty kwasu fosforowego (na przykład → kazeina
 • Co to jest Pirenoid Co to jest bezpostaciowej substancji białkowej i wnikających w nią zakończeń → tylakoidów
 • Co to jest Prˇtki Słownik Mycobacteriae) - zobacz pałeczki
 • Co to jest Puch Czym jest stanowi niezłą izolację cieplną. O miękkości p. decyduje brak połączeń między poszczególnymi
 • Co to jest Puryny Co oznacza kwasów nukleinowych. W DNA i RNA występują adenina (A) i guanina (G). W tRNA występują dodatkowo
 • Co to jest Pływka Tłumaczenie grup glonów i u grzybów wodnych. Najczęściej powstają z powodu mitozy, lecz u niektórych gatunków z
 • Co to jest Przeciwciała Przykłady zobacz immunoglobuliny
 • Co to jest Przyssawki Definicja najczęściej u form pasożytniczych; o różnym pochodzeniu, na przykład u przywr p. wywodzą się z
 • Co to jest Protoplazma Encyklopedia cytoplazmę i jądro komórkowe; 2. dawna nazwa cytoplazmy razem z jej organellami (lecz poza jądrem
 • Co to jest Przełyk Jak działa gębowym; u bezkręgowców zwykle nie umięśniony, u kręgowców zaopatrzony w mięśniówkę gładką i
 • Co to jest Polifag Czy jest wszystkożerne (na przykład człowiek), a również spożywające określony rodzaj pokarmu, ale z
 • Co to jest Płazy Pojęcie zapłodnienie zewnętrzne; błony płodowe nie występują. Powiązane z wodami słodkimi; w morzach nie
 • Co to jest Zewnętrzne Pasożyty Wyjaśnienie na przykład kleszcze, wszy, wybrane rośliny - kanianka, a również grzyby. P.z. zwykle zaopatrzone
 • Co to jest Polidaktylia Opis u czworonogów: wada rozwojowa polegająca na występowaniu większej niż normalnie liczby palców
 • Co to jest Poród Informacje rytmicznych skurczów mięśni, stymulowany poprzez hormony. U ssaków łożyskowych p. prowadzi do
 • Co to jest Perykarion Znaczenie charakterystycznymi ziarnistościami zasadochłonnymi (tigroidem
 • Co to jest Pterydologia Co znaczy nauka o paprociach

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne PTERYDOLOGIA co znaczy PERYKARION krzyżówka PORÓD co to jest POLIDAKTYLIA słownik PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE czym jest PŁAZY co oznacza POLIFAG tłumaczenie PRZEŁYK. leczenie.

Medycyna PRZEZMIANKI co znaczy PLASTYDY krzyżówka PLACENTACJA co to jest lekarz.