ewolucji dowody etiopska co to znaczy
Ewolucji Dowody, Etiopska Kraina, Eksplantat, Erytrocyty, Elektryczne Narzˇdy, Euryhydryczne.

Medycyna E

 • Co to jest Ekg Definicja zobacz elektrokardiografia
 • Co to jest Endopoliploid Definicja zobacz endomitoza
 • Co to jest Entomologia Definicja dział zoologii zajmujący się owadami
 • Co to jest Estradiol Definicja zobacz estrogeny
 • Co to jest Ektopasożyty Definicja zobacz pasożyty zewnętrzne
 • Co to jest Ektohormony Definicja zobacz feromony
 • Co to jest Embrion Definicja zwyczajowo określa się jako e. stadium rozwoju zarodka występujące poprzez 2 pierwsze miesiące
 • Co to jest Emulsja Definicja etap rozproszona są cieczami; powstawanie e. jest nazywane emulgacją
 • Co to jest Episomy Definicja zobacz plazmidy
 • Co to jest Elajoplasty Definicja u roślin: bezbarwne → plastydy wyspecjalizowane w syntezie i magazynowaniu tłuszczów
 • Co to jest Allosteryczny Enzym Definicja zobacz allosteryczny enzym
 • Co to jest Estron Definicja zobacz estrogeny
 • Co to jest Estriol Definicja zobacz estrogeny
 • Co to jest Etologia Definicja nauka o obyczajach zwierząt, zajmuje się zachowaniami wrodzonymi
 • Co to jest Elajosom Definicja niewielki produkt zewnętrznych tkanek, bogaty w substancje odżywcze (białka albo tłuszcze); jest
 • Co to jest Elastyna Definicja podjednostek e. tworzą przestrzenną sieć; e. jest kluczowym, rozciągliwym składnikiem włókien
 • Co to jest Elefantiaza Definicja zobacz słoniowatość
 • Co to jest Epifity Definicja przytwierdzone do innych roślin będących dla nich podporą
 • Co to jest Epikotyl Definicja Rozwija się zwykle dopiero po kiełkowaniu nasienia, jednakże u niektórych roślin e. razem z
 • Co to jest Wole Endemiczne Definicja niedoborem jodu w pożywieniu; na przykład w górach
 • Co to jest Bohra Efekt Definicja dwutlenku węgla w osoczu. E.B. jest jednym z czynników odpowiedzialnych za lawinowe uwalnianie
 • Co to jest Embrioblast Definicja właściwemu zarodkowi ssaka. Zobacz trofoblast
 • Co to jest Nisza Ekologiczna Definicja zobacz nisza ekologiczna
 • Co to jest Endogeniczny Definicja endogenny) - wewnątrzustrojowy, powstający wewnątrz organizmu lub w efekcie czynników wewnętrznych
 • Co to jest Embriogeneza Definicja zobacz zarodkowy rozwój
 • Co to jest Efyra Definicja wewnętrzną formy dorosłe
 • Co to jest Eferentny Definicja narządu, na przykład włókien nerwowych przewodzących bodźce od ośrodka do → efektora albo na
 • Co to jest Reakcja Egzoergiczna Definicja ilości ciepła zużytego dla zapoczątkowania tej reakcji. Reakcja taka może przebiegać samorzutnie
 • Co to jest Efektor Definicja odpowiedzi na bodziec. E. są mięśnie, gruczoły, komórki barwnikowe, rzęski. Zobacz łuk odruchowy
 • Co to jest Echinokok Definicja zobacz tasiemiec bąblowcowy
 • Co to jest Egzoderma Definicja zewnętrzna warstwa komórek kory pierwotnej. W starszej części korzenia ściany komórkowe e. ulegają
 • Co to jest Egzocytoza Definicja pęcherzyka wydzielniczego do błony komórkowej; wiąże się zarówno z usuwaniem zbędnych substancji
 • Co to jest Edafon Definicja wpływających na jej żyzność, skład chemiczny i strukturę; do e. należą grzyby, bakterie
 • Co to jest Egzon Definicja matrycowego RNA przepisany z tego regionu. Zobacz gen podzielony
 • Co to jest Czynniki Edaficzne Definicja jej struktura, temperatura, wilgotność, skład chemiczny i mineralogiczny i zespół organizmów (→
 • Co to jest Ektoderma Definicja gastruli i neuruli zajmuje zewnętrzne położenie; z e. powstają naskórek i jego wytwory, mechanizm
 • Co to jest Genu Ekspresja Definicja morfologicznych, jak także biochemicznych i fizjologicznych. E.g. jest uwarunkowana ich
 • Co to jest Ejakulacja Definicja mechaniczne drażnienie prącia w trakcie kopulacji
 • Co to jest Egzopodit Definicja gałąź dwuczłonowego odnóża (→ parapodium). Zobacz endopodit
 • Co to jest Ekologia Definicja zarówno nieożywionym, jak i innymi organizmami. Przedmiotem zainteresowań e. może być pojedynczy
 • Co to jest Ekstrakt Definicja określonego rozpuszczalnika; najważniejszą rolę w procesie powstawania e., a więc ekstrakcji
 • Co to jest Epimeryzacja Definicja węgla: zmiana konfiguracji przy asymetrycznym atomie węgla; nie skutkuje zmiany sumarycznego wzoru
 • Co to jest Epimorfoza Definicja u zwierząt: umiejętność do → regeneracji utraconych części ciała
 • Co to jest Ekskrecja Definicja przeciwieństwo → wydalania w odniesieniu do zwierząt. U roślin i mikroorganizmów autotroficznych
 • Co to jest Ekdyzon Definicja gruczoł protorakalny (→ protorakalny gruczoł); indukuje → metamorfozę, a więc przejście poczwarki
 • Co to jest Egzopeptydaza Definicja działają przez rozerwanie wiązania peptydowego w łańcuchu białkowym, na przykład aminopeptydazy
 • Co to jest Endosperm Definicja zobacz bielmo
 • Co to jest Epikarp Definicja zewnętrzna część → owocni, powstająca z zewnętrznej epidermy zalążni słupka
 • Co to jest Endocytoza Definicja wpuklenia błony komórkowej, które się odcina, stając się pęcherzykiem cytoplazmatycznym (wodniczką
 • Co to jest Endomitoza Definicja komórkowego, bez zaniku błony jądrowej i bez udziału wrzeciona kariokinetycznego. Prowadzi do
 • Co to jest Endemit Definicja ograniczonym w naturalny sposób (na przykład góry, wyspa). Wyróżnia się neoendemity - gatunki
 • Co to jest Endokarp Definicja kontynuacją wewnętrznej skórki zalążni słupka. Może trwale zrastać się z łupiną nasienną (na
 • Co to jest Elongacja Definicja wydłużeniowy przyrost organu (na przykład pędu u roślin) albo komórki
 • Co to jest Endoderma Definicja 1. zobacz śródskórnia; 2. zobacz entoderma
 • Co to jest Embolia Definicja zobacz gastrulacja
 • Co to jest Endorfiny Definicja trzewiowych, o mocnym działaniu przeciwbólowym
 • Co to jest Endospora Definicja tworzący się wewnątrz komórki macierzystej
 • Co to jest Endostyl Definicja przełyku; drobne cząsteczki pokarmu zostają w e. zlepione śluzem i przesuwane do dalszej części
 • Co to jest Elektroreceptory Definicja elektrycznego spowodowane poprzez obiekty o przewodnictwie elektrycznym innym niż otaczająca woda
 • Co to jest Endometrium Definicja błona śluzowa macicy, wewnętrzna warstwa macicy u samic ssaków
 • Co to jest Epibolia Definicja zobacz gastrulacja
 • Co to jest Eozynofilia Definicja chorobowy przyrost zawartości granulocytów kwasochłonnych w krwi
 • Co to jest Epidemia Definicja obejmujące znaczną część populacji. Powodem e. jest między innymi brak naturalnej odporności
 • Co to jest Eocen Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest Enterobioza Definicja w rejonie odbytu, niepokój) związanych z zakażeniem poprzez → owsiki
 • Co to jest Swobodna Energia Definicja zobacz bioenergetyka
 • Co to jest Eozynofil Definicja używanego do barwienia ziarnistości cytoplazmy
 • Co to jest Enzymologia Definicja dział → biochemii zajmujący się strukturą, właściwościami i biosyntezą enzymów
 • Co to jest Organizm Endotermiczny Definicja utrzymywana dzięki wewnętrznym mechanizmom regulacyjnym; energia cieplna ma pochodzenie
 • Co to jest Entropia Definicja W procesach samorzutnych e. wzrasta, z kolei całokształt mechanizmów zachodzących wewnątrz
 • Co to jest Epifitoza Definicja Czynnikiem sprawczym jest najczęściej pasożytniczy grzyb albo bakteria. Zobacz rdza źdźbłowa
 • Co to jest Restrykcyjne Enzymy Definicja zobacz restryktazy
 • Co to jest Epiblema Definicja zobacz ryzoderma
 • Co to jest Engram Definicja poprzez bodźce zewnętrzne bądź wewnętrzne, pozostająca poprzez dłuższy czas i możliwa do odczytania
 • Co to jest Enterogastron Definicja tłuszczu zawartego w papce pokarmowej; hamuje wydzielanie soku żołądkowego. Wydzielanie e. jest
 • Co to jest Entoderma Definicja powstający w procesie gastrulacji jako drugi po → ektodermie; daje początek układowi pokarmowemu i
 • Co to jest Entomofagi Definicja mrówkojady), ptaki ( na przykład muchołówki, jaskółki), różne bezkręgowce (( na przykład pająki
 • Co to jest Ergosterol Definicja również składnikiem tłustej wydzieliny gruczołu kuprowego u ptaków. Bierze udział w regulacji
 • Co to jest Erytroblast Definicja niewielkich ilościach w krwi obwodowej. Przekształcenie e. w czerwone ciałka krwi polega na
 • Co to jest Etiolacja Definicja silnie wydłużone są międzywęźla, słabo rozwinięte tkanki mechaniczne, liście niewielkie; mało
 • Co to jest Esterazy Definicja w alkohol i kwas. Do e. należą między innymi → lipazy, → fosfatazy, a również esteraza cholinowa
 • Co to jest Estywacja Definicja fizjologicznych zachodzące w lecie, podobne do snu zimowego; powiązane z przetrwaniem okresu suszy
 • Co to jest Estrogeny Definicja różnicowanie się żeńskich narządów rozrodczych, regulują → cykl płciowy i zachowania seksualne
 • Co to jest Etioplast Definicja systemie tylakoidów i o niewielkiej zawartości chlorofilu. E. rozwijają się z proplastydów, w
 • Co to jest Estry Definicja e. są na przykład nukleotydy, tłuszcze, fosfolipidy, acetylocholina i inne
 • Co to jest Erytrokruoryna Definicja zobacz barwniki krwi
 • Co to jest Erytropoetyna Definicja krwinek (→ erytropoezę). E. jest uwalniana w nerkach z osoczowych a-globulin, gdy ciśnienie
 • Co to jest Epizoocja Definicja dotyczyć zarówno zwierząt hodowlanych, jak i dziko żyjących. Regularnie zdarza się u gryzoni i
 • Co to jest Organizmy Euryfotyczne Definicja przykład sporo grzybów i heterotroficznych bakterii
 • Co to jest Organizmy Eurytermiczne Definicja sporo z nich to gatunki kilku stref klimatycznych (na przykład tygrys, puma, jesion
 • Co to jest Chemiczna Ewolucja Definicja Ziemi. Wg współczesnej teorii → biogenezy, e.ch. możliwa była dzięki redukującym właściwościom
 • Co to jest Filetyczna Ewolucja Definicja całej populacji, bez jej rozdzielania. Nie wszyscy ewolucjoniści uznają istnienie e.f
 • Co to jest Życia Strefa Eufotyczna Definicja wystarczającej ilości, aby utrzymać mechanizm fotosyntezy; jej grubość zależy od przejrzystości
 • Co to jest Przewód Eustachiusza Definicja gardzieli. E.p. zapewnia równowagę ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. Występuje u
 • Co to jest Eurybionty Definicja zobacz eurytopowe organizmy
 • Co to jest Jezioro Eutroficzne Definicja szczególności azotany i fosforany) rozpuszczone w wodzie. E.j. powstają w naszym klimacie z jezior
 • Co to jest Euchromatyna Definicja międzypodziałowym całkowitemu rozluźnieniu; to jest powiązane z dostępnością dla → transkrypcji
 • Co to jest Euploid Definicja jednego zespołu chromosomów (garnituru chromosomowego), na przykład haploid (n chromosomów
 • Co to jest Organizmy Euryhaliczne Definicja przykład wybrane okrzemki, ryby dwuśrodowiskowe itd
 • Co to jest Eza Definicja drobnoustrojów, na przykład z powierzchni zawiesiny zawierającej drobnoustroje na pożywkę stałą
 • Co to jest Ewolucjonizm Definicja jednak aż do połowy XIX w. panował → kreacjonizm jako doktryna naukowa i światopoglądowa. Pierwsza
 • Co to jest Erozja Definicja wietrzenia skał) poprzez wiatr, spływającą wodę, lód i tak dalej Mechanizmy e. występują
 • Co to jest Eukariont Definicja komórkowe; e. dzieli się zwykle na 4 królestwa: rośliny, zwierzęta, grzyby i pierwotniaki. Zobacz
 • Co to jest Roślin Embriologia Definicja związanych. Na przykład u roślin kwiatowych zainteresowania embriologów koncentrują się raczej na
 • Co to jest Ekosystem Definicja obszaru (→ biocenozę) i ogół czynników nieożywionych środowiska (→ biotop). E. charakteryzuje się
 • Co to jest Endemia Definicja ogniskowe występowanie choroby w geograficznie izolowanych populacjach
 • Co to jest Elektroforeza Definicja elektrolitu. Badany roztwór umieszcza się w polu elektrycznym; zależnie od ładunku i jego wielkości
 • Co to jest Cieplarniany Efekt Definicja atmosferze, z powodu działalności człowieka, gazów zatrzymujących ciepło słoneczne. Tak zwany
 • Co to jest Epiblast Definicja zewnętrzna warstwa komórek → dyskoblastuli; zawiera materiał na naskórek i na mechanizm nerwowy
 • Co to jest Endokrynologia Definicja wewnętrznym, nad gruczołami, hormonami. Przedmiotem zainteresowań e. jest między innymi badanie
 • Co to jest Endopodit Definicja gałąź dwuczłonowego odnóża (→ parapodium). Zobacz egzopodit
 • Co to jest Samoregulacja Ekologiczna Definicja polegająca na istnieniu systemów pozwalających utrzymywać stan dynamicznej równowagi pomiędzy
 • Co to jest Eozynopenia Definicja chorobowy spadek zawartości granulocytów kwasochłonnych w krwi
 • Co to jest Teoria Epigenezy Definicja której wszystkie tkanki i narządy organizmu rozwijają się, przez stopniowe przekształcenia, z
 • Co to jest Etiologia Definicja określa się stwierdzone powody stworzenia choroby i związek pomiędzy czynnikami chorobotwórczymi a
 • Co to jest Egzyna Definicja charakterystycznym dla gatunku urzeźbieniu; zbudowany raczej ze sporopolleniny, bardzo twardej i
 • Co to jest Echolokacja Definicja odbite od ciał stałych - wracają do zwierzęcia i informują je o odległości od przeszkody i jej
 • Co to jest Geologiczne Ery Definicja a więc archaiczną) od około 3500 do 1500 mln lat temu, proterozoiczną od 1500 do 570 mln lat temu
 • Co to jest Enterocel Definicja tych mezoderma zakłada się enterocelicznie, a więc w formie bocznych uchyłków prajelita
 • Co to jest Ekoton Definicja brzeg lasu, linia brzegowa jeziora i tak dalej Charakteryzuje się mniejszą szerokością niż każda z
 • Co to jest Eutrofizacja Definicja pokarmowe, zachodzące w sposób naturalny albo, częściej, powodowane poprzez zanieczyszczanie
 • Co to jest Elektrokardiografia Definicja przytkniętych do odpowiednich miejsc na powierzchni ciała. Przyrząd rejestrujący czynność serca i
 • Co to jest Enterokinaza Definicja aktywacji trypsyny (jest to w przemianie nieaktywnego trypsynogenu w trypsynę katalizującą rozkład
 • Co to jest Eugleniny Definicja do pierwotniaków; zaopatrzone w wić i otoczone pellikulą będącą produktem błony komórkowej; brak
 • Co to jest Zwierzˇt Embriologia Definicja zarodkowym zwierząt, od rozwoju komórek rozrodczych przez mechanizm zapłodnienia i dalszy rozwój aż
 • Co to jest Aktywacji Energia Definicja Substancje określane potocznie jako trwałe chemicznie (w danych warunkach) to substancje, dla
 • Co to jest Organizmy Eurytopowe Definicja środowiskowych, mające szeroki zakres tolerancji na przykład w odniesieniu zarówno do na przykład
 • Co to jest Teoria Endosymbiontów Definicja hipotetycznej komórki praeukariotycznej z organizmami prokariotycznymi bytującymi w jej wnętrzu. Za
 • Co to jest Hipoteza Mitochondrialnej Ewy Definicja przodka, który żył ok. 200 tys. lat temu w Afryce; oparte na porównaniu sekwencji mitochondrialnego
 • Co to jest Etylen Definicja naczyniowych jest jednym z regulatorów wzrostu (→ fitohormony), przyśpieszającym dojrzewanie owoców
 • Co to jest Efemeryda Definicja cyklu życiowym, kwitnące i owocujące najwyżej kilka tygodni po skiełkowaniu; raczej rośliny stepowe
 • Co to jest Założyciela Efekt Definicja przykład wysp oceanicznych. Kolonizatorzy wyposażeni są w niewielką, losową próbę alleli
 • Co to jest Epistaza Definicja na przykład gen → bielactwa (w stanie homozygotycznym) uniemożliwia ujawnienie się wszystkich
 • Co to jest Organizm Ektotermiczny Definicja ciała zależy od temperatury otoczenia; wszystkie współczesne zwierzęta ektotermiczne są zarazem
 • Co to jest Organizmy Eurybatyczne Definicja rozmaitych głębokościach. Na przykład koralowce, wybrane strzykwy (jeden z gatunków, Elpidia
 • Co to jest Biologiczna Ewolucja Definicja stworzenia życia na Ziemi do dziś, zachodzący dzięki → mutacjom, → rekombinacji i działaniu →
 • Co to jest Emalia Definicja soli wapniowych. Pokrywa korony zębów u kręgowców
 • Co to jest Entalpia Definicja jest energia wewnętrzna układu, p - ciśnienie, z kolei V - objętość. Przy stałym ciśnieniu zmiana
 • Co to jest Reakcja Endoergiczna Definicja samorzutnie. W organizmie e.r. są między innymi wszystkie mechanizmy redukcji związków węgla
 • Co to jest Ekotyp Definicja przystosowana genetycznie do danego, specyficznego siedliska
 • Co to jest Endopeptydaza Definicja rozbijają wiązania peptydowe wewnątrz łańcucha białkowego pomiędzy określonymi aminokwasami
 • Co to jest Enzym Definicja obniżenia energii aktywacji potrzebnej do zapoczątkowania tej reakcji. Zasadniczym etapem reakcji
 • Co to jest Erytropoeza Definicja kostnym pod kontrolą hormonu → erytropoetyny, trwający ok. 120 dni. W trakcie e. zachodzi synteza
 • Co to jest Turgorowe Ruchy Eksplozyjne Definicja na przykład pękanie owoców niecierpka przy dotknięciu) albo zarodników (((na przykład pękanie
 • Co to jest Organizmy Euryhydryczne Definicja przykład borówka brusznica, sosna pospolita, mogące żyć zarówno na bardzo suchych piaskach, jak i
 • Co to jest Narzˇdy Elektryczne Definicja skórne, wytwarzające prąd elektryczny. Mogą służyć do ataku albo obrony; u niektórych gatunków
 • Co to jest Erytrocyty Definicja oddechowy → hemoglobinę. E. u większości kręgowców są owalne; u kręgoustych i niektórych ssaków
 • Co to jest Eksplantat Definicja pozaustrojowo, na pożywce; może służyć do celów diagnostycznych (na przykład rozpoznawanie zmian
 • Co to jest Kraina Etiopska Definicja od Sahary i Madagaskar; sporo endemicznych grup, w tym rzędy ssaków: góralki i mrówniki; sporo
 • Co to jest Dowody Ewolucji Definicja jedynie przy założeniu, iż zachodzi ewolucja. Przykłady z anatomii porównawczej: narządy

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Ewolucji Dowody, Etiopska Kraina, Eksplantat, Erytrocyty, Elektryczne Narzˇdy, Euryhydryczne Organizmy, Eksplozyjne Ruchy Turgorowe, Erytropoeza, Enzym leczenie.

Medycyna Ewolucji Dowody, Etiopska Kraina, Eksplantat, Erytrocyty lekarz.