fosforylacja fotosyntetyczna co to znaczy
Fosforylacja Fotosyntetyczna, Fotoliza Wody, Fitochrom, Fellogen, Fakultatywny, Fotosystem.

Medycyna F

 • Co to jest Fagi Definicja zobacz bakteriofagi
 • Co to jest Floem Definicja zobacz łyko
 • Co to jest Fenyloalanina Definicja zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Hormon Folikulotropowy Definicja hormon pęcherzykowy) - zobacz FSH
 • Co to jest Futro Definicja zobacz włos
 • Co to jest Filament Definicja struktura o pokroju nici, na przykład f. aktynowe albo f. miozynowe w komórce
 • Co to jest Fagosom Definicja zobacz wodniczka trawienna
 • Co to jest Fanerofity Definicja zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest Fitogeografia Definicja zobacz geografia roślin
 • Co to jest Fitoncydy Definicja poprzez rośliny kwiatowe, na przykład u cebuli, jałowca, bylicy
 • Co to jest Fluor Definicja sprzyja próchnicy zębów. Działanie f. polega na regulowaniu aktywności enzymów z grupy fosfataz
 • Co to jest Pośrednie Filamenty Definicja polipeptydowe wchodzące w skład → cytoszkieletu, występujące w szczególności w częściach komórki
 • Co to jest Flora Definicja obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), lub okresu geologicznego
 • Co to jest Fenokopia Definicja różnych genotypach; jest niedziedziczną zmianą fenotypu wywołaną czynnikami środowiska, ale
 • Co to jest Fikocyjanina Definicja zabarwienie sinicom. Występuje również w chloroplastach u krasnorostów. Pochłania energię świetlną
 • Co to jest F₂ (DRUGIE POKOLENIE POTOMNE) Definicja albo ich samozapłodnienia (samozapylenia
 • Co to jest Fikobiliny Definicja względem chemicznym ich część niebiałkowa przypomina bilirubinę, barwnik żółci; występują u sinic i
 • Co to jest FAGOCYTARNE KOMÓRKI GWIA¬DZISTE Definicja niezależnie od parzystych komórki olbrzymich, pełniących funkcje osmoregulacyjne
 • Co to jest F₁ (PIERWSZE POKOLENIE POTOMNE) Definicja w genetyce: pierwsze pokolenie mieszańców, będące rezultatem krzyżowania osobników wyjściowych
 • Co to jest Fen Definicja suchy. Zimą regularnie skutkuje gwałtowne topnienie śniegów. W Polsce do tego typu wiatrów należy
 • Co to jest Fenotyp Definicja czynników środowiska. Odmienne warunki środowiskowe mogą powodować znaczne różnice fenotypowe nawet
 • Co to jest Fagocytoza Definicja mikroorganizmów, obcych ciał albo innych komórek organizmu; komórka fagocytująca pochłania mniejszy
 • Co to jest Fagocyty Definicja makrofag albo → granulocyt obojętnochłonny, mające umiejętność pochłaniania i trawienia
 • Co to jest Fibrynogen Definicja krzepnięcia krwi; u kręgowców jest jedynym białkiem ulegającym krzepnięciu
 • Co to jest Fauna Definicja obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), albo okresu geologicznego
 • Co to jest Fellem Definicja zobacz korek
 • Co to jest Fertylizyna Definicja specyficzna gatunkowo; powiększa aktywność plemników (→ chemotaksja). Rozpoznawanie się komórek
 • Co to jest Fibryle Definicja włókienkowate, kurczliwe białka cytoplazmy, 3. najcieńsze przedmioty kurczliwe mięśnia (miofibryle
 • Co to jest Feromony Definicja którym dzieje się porozumiewanie chemiczne międzyosobnicze, wewnątrzgatunkowe. F. mogą być
 • Co to jest Fenologia Definicja podstawie równoczesnych obserwacji prowadzonych dla większego obszaru, na przykład pory rozwoju
 • Co to jest Fikoerytryna Definicja krasnorostów. Pochłania energię świetlną i przekazuje ją na chlorofil a
 • Co to jest Bóle Fantomowe Definicja odczucie bólu nie istniejących części ciała, na przykład amputowanej kończyny
 • Co to jest Fibryna Definicja oddziaływania → trombiny na rozpuszczony w osoczu → fibrynogen
 • Co to jest Ferment Definicja dawne ustalenie → enzymu
 • Co to jest Felloderma Definicja powstająca z powodu podziałów fellogenu. F. jest odkładana w kierunku wnętrza łodygi albo korzenia
 • Co to jest Fiszbin Definicja mechanizm rogowych płytek podniebiennych, służących do odfiltrowywania pokarmu z wody morskiej
 • Co to jest Fitoftora Definicja liści ziemniaka - zarazę ziemniaczaną. Zakażenie następuje przez aparaty szparkowe; grzybnia
 • Co to jest Fizjologia Definicja narządów i całych organizmów. Zwłaszcza ustala systemy rządzące procesami zachodzącymi w żywej
 • Co to jest Filochinon Definicja symptomami niedoboru są krwawienia i zaburzenia w krzepnięciu krwi. ¬ródłami f. są na przykład
 • Co to jest Fitopatologia Definicja chorobowego, lecz również pokonywanie chorób i zapobieganie im
 • Co to jest Fosfoarginina Definicja mięśni (odpowiednik funkcjonalny fosfokreatyny
 • Co to jest Teoria Filembriogenezy Definicja osobniczym (ontogenezą) i rozwojem rodowym (filogenezą). Przebieg ontogenezy jest w przybliżeniu
 • Co to jest Fitosocjologia Definicja stref geograficznych, historii, prawidłowościach współoddziaływania zbiorowisk z ich siedliskiem
 • Co to jest Filogeneza Definicja rodziny, rzędu i tak dalej) od momentu pojawienia się na Ziemi do tej pory (albo do momentu
 • Co to jest Fitocenoza Definicja o charakterze zbiorowisk zwierzęcych
 • Co to jest Fitohormony Definicja fizjologiczne w roślinach; należą tu substancje pobudzające: → auksyny, → gibereliny, → cytokininy
 • Co to jest Fizjografia Definicja występujących na danych obszarach, na tle warunków klimatycznych, geograficznych i geologicznych
 • Co to jest Florystyka Definicja dział botaniki zajmujący się opisywaniem flory poszczególnych obszarów albo środowisk
 • Co to jest Fmn Definicja koenzymem różnych → oksydoreduktaz, przenoszącym dwa protony i dwa elektrony
 • Co to jest Formalina Definicja ostrym, charakterystycznym zapachu. W cytologii i histologii stosowana jako utrwalacz, gdyż
 • Co to jest Faza Folikularna Definicja etap pęcherzykowa) - zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Fosfatazy Definicja Na przykład f. alkaliczna uwalniająca z różnych związków chemicznych nieorganiczny fosforan i
 • Co to jest Fosforoliza Definicja dołączaniem reszt fosforanowych do produktów tego rozpadu
 • Co to jest Florigen Definicja wegetatywnego wierzchołka pędu w merystem zawiązków kwiatowych. F. ma powstawać pod wpływem bodźca
 • Co to jest Freon Definicja zobacz chlorofluorowęglowce
 • Co to jest Fosfageny Definicja F. są trwalsze i mają większą energię wiązań niż ATP, na przykład → fosfoarginina, → fosfokreatyna
 • Co to jest Przejściowe Formy Definicja dwóch różnych form systematycznych (na przykład archeopteryks - pomiędzy gadami i ptakami
 • Co to jest Fosfokreatyna Definicja mięśniach (a również innych tkankach) kręgowców. Przy aktywnej pracy mięśnia f. uzupełnia poziom
 • Co to jest Fotoautotrof Definicja wszystkie rośliny, glony, prawie wszystkie sinice i wybrane bakterie
 • Co to jest Fotoreceptory Definicja wyspecjalizowane w odbieraniu bodźców świetlnych. Większość kręgowców i sporo bezkręgowców jest
 • Co to jest Fotooddychanie Definicja oświetlenia: zużywanie tlenu i wydzielanie dwutlenku węgla. Przebiega w chloroplastach
 • Co to jest Fotorespiracja Definicja zobacz fotooddychanie
 • Co to jest Fotonastie Definicja zmianami w intensywności światła. Dotyczą najczęściej otwierania kwiatów na świetle i zamykania w
 • Co to jest Fotobiologia Definicja między innymi zjawiskami → fotosyntezy, → fototaksji, → bioluminescencji
 • Co to jest Substratowa Fosforylacja Definicja związaniu fosforanu z substratem poprzez wiązanie wysokoenergetyczne, z kolejnym przeniesieniem
 • Co to jest Frakcjonowanie Definicja gęstością (poprzez wirowanie), zdolnością do adsorpcji na powierzchni różnych substancji (→
 • Co to jest Fungicydy Definicja choroby roślin, zwierząt, rozkład materiałów. Raczej związki organiczne siarki albo miedzi
 • Co to jest Fototaksja Definicja kierunku źródła światła (f. dodatnia) albo przeciwnym (f. ujemna
 • Co to jest Fragmoplast Definicja zobacz wrzeciono cytokinetyczne, cytokineza
 • Co to jest C₃ Typ Fotosynteza Definicja zobacz C₃ - typ fotosyntezy
 • Co to jest Fruktoza Definicja jako składnik → sacharozy i → inuliny, z kolei w wolnej postaci na przykład w miodzie, sokach
 • Co to jest Fsh Definicja wydzielany poprzez → przysadkę mózgową. U samic pobudza przyrost i dojrzewanie pęcherzyków
 • Co to jest Fumiganty Definicja zwalczania grzybów, roztoczy i tak dalej w księgozbiorach, archiwach, zielnikach. służące są w
 • Co to jest Funikulus Definicja innymi tkankę przewodzącą, przez który → zalążek jest przyrośnięty do ściany → zalążni
 • Co to jest C4444 Typ Fotosynteza Definicja zobacz C4444 - typ fotosyntezy
 • Co to jest Fragmentacja Definicja wegetatywnego polegająca na rozdzieleniu organizmu na drobne fragmenty, z których rozwiną się
 • Co to jest Masłowa Fermentacja Definicja ulega skomplikowanym przemianom prowadzącym do stworzenia kwasu masłowego. F.m. prowadzona jest
 • Co to jest Fimbrie Definicja liczbie od kilkunastu do kilku tys.; szczególnym rodzajem są f. płciowe, jedna albo dwie na komórkę
 • Co to jest Roztwór Fizjologiczny Definicja jakie występuje w komórkach i tkankach. Najprostszym f.r. jest → sól fizjologiczna, a więc roztwór
 • Co to jest Fermentacja Definicja zachodząca w cytoplazmie komórki; cukier jest donorem elektronów, akceptorem jest inny związek
 • Co to jest Fenyloketonuria Definicja Objawia się między innymi niedorozwojem umysłowym, ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi
 • Co to jest Fluorescencja Definicja ultrafioletowego. Używana w cytologii do lokalizacji substancji, na przykład przeciwciał
 • Co to jest Fosylizacja Definicja geologicznych, a również za śladów ich działalnosci. F. polega na rozkładzie tkanek miękkich i
 • Co to jest Mlekowa Fermentacja Definicja pirogronian, ulega redukcji do kwasu mlekowego. F.m. prowadzona jest poprzez pałeczki
 • Co to jest Komórki Folikularne Definicja Odżywiają komórkę jajową, wydzielają progesteron i estrogeny, a po owulacji wchodzą w skład ciałka
 • Co to jest Fitotron Definicja kontrolowanych warunkach natężenia oświetlenia, fotoperiodu, temperatury i wilgotności
 • Co to jest Fotoperiodyzm Definicja organizmu zależy od długości dnia. Dotyczy sezonowości kwitnienia roślin, jak i sezonowości rozrodu
 • Co to jest Równanie Fotosyntezy Definicja i roślin równanie jest analogiczne do równania utleniania biologicznego, ale o odwrotnym kierunku
 • Co to jest Oksydacyjna Fosforylacja Definicja mitochondriach, sprzężony z transportem wodoru na tlen w łańcuchu oddechowym. System f.o. jest
 • Co to jest Barwniki Flawonowe Definicja innym częściom roślin. Występują w soku komórkowym. Cukrowcową częścią cząsteczki jest zawsze
 • Co to jest Fosfolipidy Definicja albo sfingeniny) zawierają również grupę fosforanową. Wchodzą w skład błony komórkowej i innych
 • Co to jest Filotaksja Definicja skrętoległa), gdy w węźle łodygi osadzony jest jeden liść, okółkowa, gdy w węźle osadzonych jest
 • Co to jest Fukoksantyna Definicja w plastydach u okrzemek i brunatnic: brązowy → karotenoid towarzyszący → chlorofilowi
 • Co to jest Fototropizm Definicja kierunku źródła światła (łodyga i liście - f. nieujemny) albo w kierunku przeciwnym (korzeń - f
 • Co to jest Roku Pory Fenologiczne Definicja przyrodzie danego terenu. Czas trwania f.p.r. jest zmienny i zależy zarówno od roku, jak i od
 • Co to jest Ferredoksyna Definicja z chlorofilu (p700) na NADP+ w jasnej fazie fotosyntezy. Może również brać udział w przenoszeniu
 • Co to jest Fibroblasty Definicja gwiaździstym. Wytwarzają substancję międzykomórkową bezpostaciową i włókna (kolagenowe, elastynowe
 • Co to jest Obieg Fosforu Definicja krąży pomiędzy organizmami jako składnik związków organicznych, część z kolei, pochodząca ze
 • Co to jest Fotosynteza Definicja związki organiczne, przy użyciu promieni słonecznych jako źródła energii i prostych związków
 • Co to jest Reakcja Fehlinga Definicja Odczynnik Fehlinga I zawiera siarczan miedziowy z dodatkiem kwasu siarkowego, odczynnik Fehlinga
 • Co to jest Teoria Bocznych Fałdów Definicja kręgowców z bocznych fałdów skórnych. Fałdy te miały być początkowo nieruchome, zbudowane z
 • Co to jest Filarie Definicja oddechowym u czworonogów; przenoszone poprzez komary. Choroby (filariozy) objawiają się gorączką
 • Co to jest Fitoplankton Definicja wodzie glony, raczej jednokomórkowe, i sinice i bakterie. W morzach f. tworzą szczególnie →
 • Co to jest Roślinna Formacja Definicja na przykład bór, las liściasty, łąka, step, tundra i tak dalej Definicja f.r. nie odnosi się do
 • Co to jest Alkoholowa Fermentacja Definicja pirogronian, ulega dekarboksylacji do aldehydu octowego, a następnie redukcji do alkoholu etylowego
 • Co to jest Roślin Życiowe Formy Definicja w naszym klimacie - okresu zimowego). Wyróżnia się zwykle 5 f.ż.r.: jawnopączkowe (fanerofity
 • Co to jest Fylloidy Definicja morza: spłaszczone fragmenty plechy przypominające liście roślin lądowych. Mogą być zróżnicowane na
 • Co to jest Filtratory Definicja organicznymi zawieszonymi w wodzie. Stanowią istotne ogniwo w oczyszczaniu wód z nadmiaru materii
 • Co to jest Fotosystem Definicja absorbujący kwanty światła. W obrębie f. znajduje się centrum reakcji, a więc cząsteczki chlorofilu
 • Co to jest Fakultatywny Definicja mogące przybierać rozmaitą postać w zależności od stanu środowiska; ((na przykład mechanizm
 • Co to jest Fellogen Definicja zaliczana do merystemów bocznych, a więc związanych z przyrostem pędu albo korzenia na grubość (→
 • Co to jest Fitochrom Definicja istotnym regulatorem metabolizmu, a również substancją regulującą aktywność genów. F. jest aktywny
 • Co to jest Wody Fotoliza Definicja pod wpływem światła; uwolnione w jej wyniku protony i elektrony są używane do syntezy cukru w
 • Co to jest Fotosyntetyczna Fosforylacja Definicja uwalniana jest stopniowo, gdy elektron wybity z chlorofilu przechodzi poprzez szereg przenośników o

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Fosforylacja Fotosyntetyczna, Fotoliza Wody, Fitochrom, Fellogen, Fakultatywny, Fotosystem, Filtratory, Fylloidy, Formy Życiowe Roślin, Fermentacja Alkoholowa leczenie.

Medycyna Fosforylacja Fotosyntetyczna, Fotoliza Wody, Fitochrom lekarz.