fizjologiczny roztwór co to znaczy
FUMIGANTY co znaczy FOLIKULARNE KOMÓRKI krzyżówka FOLIKULARNA FAZA co to jest FAGOCYTOZA słownik.

Medycyna F

 • Co to jest Roztwór Fizjologiczny Co znaczy jakie występuje w komórkach i tkankach. Najprostszym f.r. jest → sól fizjologiczna, a więc roztwór
 • Co to jest Fsh Krzyżówka wydzielany poprzez → przysadkę mózgową. U samic pobudza przyrost i dojrzewanie pęcherzyków
 • Co to jest Pośrednie Filamenty Co to jest polipeptydowe wchodzące w skład → cytoszkieletu, występujące w szczególności w częściach komórki
 • Co to jest Frakcjonowanie Słownik gęstością (poprzez wirowanie), zdolnością do adsorpcji na powierzchni różnych substancji (→
 • Co to jest Florystyka Czym jest dział botaniki zajmujący się opisywaniem flory poszczególnych obszarów albo środowisk
 • Co to jest Ferment Co oznacza dawne ustalenie → enzymu
 • Co to jest Fungicydy Tłumaczenie choroby roślin, zwierząt, rozkład materiałów. Raczej związki organiczne siarki albo miedzi
 • Co to jest Fukoksantyna Przykłady w plastydach u okrzemek i brunatnic: brązowy → karotenoid towarzyszący → chlorofilowi
 • Co to jest Fotosyntetyczna Fosforylacja Definicja uwalniana jest stopniowo, gdy elektron wybity z chlorofilu przechodzi poprzez szereg przenośników o
 • Co to jest Fotobiologia Encyklopedia między innymi zjawiskami → fotosyntezy, → fototaksji, → bioluminescencji
 • Co to jest Fermentacja Jak działa zachodząca w cytoplazmie komórki; cukier jest donorem elektronów, akceptorem jest inny związek
 • Co to jest Fizjografia Czy jest występujących na danych obszarach, na tle warunków klimatycznych, geograficznych i geologicznych
 • Co to jest Fosfatazy Pojęcie Na przykład f. alkaliczna uwalniająca z różnych związków chemicznych nieorganiczny fosforan i
 • Co to jest Fragmoplast Wyjaśnienie zobacz wrzeciono cytokinetyczne, cytokineza
 • Co to jest Fagosom Opis zobacz wodniczka trawienna
 • Co to jest Fanerofity Informacje zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest FAGOCYTARNE KOMÓRKI GWIA¬DZISTE Znaczenie niezależnie od parzystych komórki olbrzymich, pełniących funkcje osmoregulacyjne
 • Co to jest Fosforoliza Co znaczy dołączaniem reszt fosforanowych do produktów tego rozpadu
 • Co to jest Fitoftora Krzyżówka liści ziemniaka - zarazę ziemniaczaną. Zakażenie następuje przez aparaty szparkowe; grzybnia
 • Co to jest Fitogeografia Co to jest zobacz geografia roślin
 • Co to jest Ferredoksyna Słownik z chlorofilu (p700) na NADP+ w jasnej fazie fotosyntezy. Może również brać udział w przenoszeniu
 • Co to jest Freon Czym jest zobacz chlorofluorowęglowce
 • Co to jest Teoria Filembriogenezy Co oznacza osobniczym (ontogenezą) i rozwojem rodowym (filogenezą). Przebieg ontogenezy jest w przybliżeniu
 • Co to jest Fotorespiracja Tłumaczenie zobacz fotooddychanie
 • Co to jest Fimbrie Przykłady liczbie od kilkunastu do kilku tys.; szczególnym rodzajem są f. płciowe, jedna albo dwie na komórkę
 • Co to jest Barwniki Flawonowe Definicja innym częściom roślin. Występują w soku komórkowym. Cukrowcową częścią cząsteczki jest zawsze
 • Co to jest Fototaksja Encyklopedia kierunku źródła światła (f. dodatnia) albo przeciwnym (f. ujemna
 • Co to jest Felloderma Jak działa powstająca z powodu podziałów fellogenu. F. jest odkładana w kierunku wnętrza łodygi albo korzenia
 • Co to jest Florigen Czy jest wegetatywnego wierzchołka pędu w merystem zawiązków kwiatowych. F. ma powstawać pod wpływem bodźca
 • Co to jest Fagi Pojęcie zobacz bakteriofagi
 • Co to jest Fenotyp Wyjaśnienie czynników środowiska. Odmienne warunki środowiskowe mogą powodować znaczne różnice fenotypowe nawet
 • Co to jest Fen Opis suchy. Zimą regularnie skutkuje gwałtowne topnienie śniegów. W Polsce do tego typu wiatrów należy
 • Co to jest Filotaksja Informacje skrętoległa), gdy w węźle łodygi osadzony jest jeden liść, okółkowa, gdy w węźle osadzonych jest
 • Co to jest Fosfokreatyna Znaczenie mięśniach (a również innych tkankach) kręgowców. Przy aktywnej pracy mięśnia f. uzupełnia poziom
 • Co to jest Fosfoarginina Co znaczy mięśni (odpowiednik funkcjonalny fosfokreatyny
 • Co to jest F₁ (PIERWSZE POKOLENIE POTOMNE) Krzyżówka w genetyce: pierwsze pokolenie mieszańców, będące rezultatem krzyżowania osobników wyjściowych
 • Co to jest Fitosocjologia Co to jest stref geograficznych, historii, prawidłowościach współoddziaływania zbiorowisk z ich siedliskiem
 • Co to jest Substratowa Fosforylacja Słownik związaniu fosforanu z substratem poprzez wiązanie wysokoenergetyczne, z kolejnym przeniesieniem
 • Co to jest Hormon Folikulotropowy Czym jest hormon pęcherzykowy) - zobacz FSH
 • Co to jest Fibroblasty Co oznacza gwiaździstym. Wytwarzają substancję międzykomórkową bezpostaciową i włókna (kolagenowe, elastynowe
 • Co to jest Filarie Tłumaczenie oddechowym u czworonogów; przenoszone poprzez komary. Choroby (filariozy) objawiają się gorączką
 • Co to jest Funikulus Przykłady innymi tkankę przewodzącą, przez który → zalążek jest przyrośnięty do ściany → zalążni
 • Co to jest Fitocenoza Definicja o charakterze zbiorowisk zwierzęcych
 • Co to jest Filochinon Encyklopedia symptomami niedoboru są krwawienia i zaburzenia w krzepnięciu krwi. ¬ródłami f. są na przykład
 • Co to jest Fylloidy Jak działa morza: spłaszczone fragmenty plechy przypominające liście roślin lądowych. Mogą być zróżnicowane na
 • Co to jest Filogeneza Czy jest rodziny, rzędu i tak dalej) od momentu pojawienia się na Ziemi do tej pory (albo do momentu
 • Co to jest Fakultatywny Pojęcie mogące przybierać rozmaitą postać w zależności od stanu środowiska; ((na przykład mechanizm
 • Co to jest Fiszbin Wyjaśnienie mechanizm rogowych płytek podniebiennych, służących do odfiltrowywania pokarmu z wody morskiej
 • Co to jest Mlekowa Fermentacja Opis pirogronian, ulega redukcji do kwasu mlekowego. F.m. prowadzona jest poprzez pałeczki
 • Co to jest Fotosystem Informacje absorbujący kwanty światła. W obrębie f. znajduje się centrum reakcji, a więc cząsteczki chlorofilu
 • Co to jest Fibryna Znaczenie oddziaływania → trombiny na rozpuszczony w osoczu → fibrynogen
 • Co to jest Floem Co znaczy zobacz łyko
 • Co to jest Feromony Krzyżówka którym dzieje się porozumiewanie chemiczne międzyosobnicze, wewnątrzgatunkowe. F. mogą być
 • Co to jest Fitohormony Co to jest fizjologiczne w roślinach; należą tu substancje pobudzające: → auksyny, → gibereliny, → cytokininy
 • Co to jest Teoria Bocznych Fałdów Słownik kręgowców z bocznych fałdów skórnych. Fałdy te miały być początkowo nieruchome, zbudowane z
 • Co to jest Roślinna Formacja Czym jest na przykład bór, las liściasty, łąka, step, tundra i tak dalej Definicja f.r. nie odnosi się do
 • Co to jest Fitoplankton Co oznacza wodzie glony, raczej jednokomórkowe, i sinice i bakterie. W morzach f. tworzą szczególnie →
 • Co to jest Futro Tłumaczenie zobacz włos
 • Co to jest F₂ (DRUGIE POKOLENIE POTOMNE) Przykłady albo ich samozapłodnienia (samozapylenia
 • Co to jest Fizjologia Definicja narządów i całych organizmów. Zwłaszcza ustala systemy rządzące procesami zachodzącymi w żywej
 • Co to jest Alkoholowa Fermentacja Encyklopedia pirogronian, ulega dekarboksylacji do aldehydu octowego, a następnie redukcji do alkoholu etylowego
 • Co to jest Formalina Jak działa ostrym, charakterystycznym zapachu. W cytologii i histologii stosowana jako utrwalacz, gdyż
 • Co to jest Flora Czy jest obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), lub okresu geologicznego
 • Co to jest Fellogen Pojęcie zaliczana do merystemów bocznych, a więc związanych z przyrostem pędu albo korzenia na grubość (→
 • Co to jest Fotoperiodyzm Wyjaśnienie organizmu zależy od długości dnia. Dotyczy sezonowości kwitnienia roślin, jak i sezonowości rozrodu
 • Co to jest Równanie Fotosyntezy Opis i roślin równanie jest analogiczne do równania utleniania biologicznego, ale o odwrotnym kierunku
 • Co to jest Fenyloketonuria Informacje Objawia się między innymi niedorozwojem umysłowym, ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi
 • Co to jest Fluorescencja Znaczenie ultrafioletowego. Używana w cytologii do lokalizacji substancji, na przykład przeciwciał
 • Co to jest Fikoerytryna Co znaczy krasnorostów. Pochłania energię świetlną i przekazuje ją na chlorofil a
 • Co to jest Fellem Krzyżówka zobacz korek
 • Co to jest Fibryle Co to jest włókienkowate, kurczliwe białka cytoplazmy, 3. najcieńsze przedmioty kurczliwe mięśnia (miofibryle
 • Co to jest Filament Słownik struktura o pokroju nici, na przykład f. aktynowe albo f. miozynowe w komórce
 • Co to jest Fosfageny Czym jest F. są trwalsze i mają większą energię wiązań niż ATP, na przykład → fosfoarginina, → fosfokreatyna
 • Co to jest Fauna Co oznacza obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), albo okresu geologicznego
 • Co to jest C4444 Typ Fotosynteza Tłumaczenie zobacz C4444 - typ fotosyntezy
 • Co to jest Obieg Fosforu Przykłady krąży pomiędzy organizmami jako składnik związków organicznych, część z kolei, pochodząca ze
 • Co to jest Masłowa Fermentacja Definicja ulega skomplikowanym przemianom prowadzącym do stworzenia kwasu masłowego. F.m. prowadzona jest
 • Co to jest C₃ Typ Fotosynteza Encyklopedia zobacz C₃ - typ fotosyntezy
 • Co to jest Fruktoza Jak działa jako składnik → sacharozy i → inuliny, z kolei w wolnej postaci na przykład w miodzie, sokach
 • Co to jest Fikobiliny Czy jest względem chemicznym ich część niebiałkowa przypomina bilirubinę, barwnik żółci; występują u sinic i
 • Co to jest Fitotron Pojęcie kontrolowanych warunkach natężenia oświetlenia, fotoperiodu, temperatury i wilgotności
 • Co to jest Fibrynogen Wyjaśnienie krzepnięcia krwi; u kręgowców jest jedynym białkiem ulegającym krzepnięciu
 • Co to jest Fitopatologia Opis chorobowego, lecz również pokonywanie chorób i zapobieganie im
 • Co to jest Oksydacyjna Fosforylacja Informacje mitochondriach, sprzężony z transportem wodoru na tlen w łańcuchu oddechowym. System f.o. jest
 • Co to jest Fitochrom Znaczenie istotnym regulatorem metabolizmu, a również substancją regulującą aktywność genów. F. jest aktywny
 • Co to jest Fotosynteza Co znaczy związki organiczne, przy użyciu promieni słonecznych jako źródła energii i prostych związków
 • Co to jest Fotooddychanie Krzyżówka oświetlenia: zużywanie tlenu i wydzielanie dwutlenku węgla. Przebiega w chloroplastach
 • Co to jest Fosfolipidy Co to jest albo sfingeniny) zawierają również grupę fosforanową. Wchodzą w skład błony komórkowej i innych
 • Co to jest Fagocyty Słownik makrofag albo → granulocyt obojętnochłonny, mające umiejętność pochłaniania i trawienia
 • Co to jest Fotoautotrof Czym jest wszystkie rośliny, glony, prawie wszystkie sinice i wybrane bakterie
 • Co to jest Fotoreceptory Co oznacza wyspecjalizowane w odbieraniu bodźców świetlnych. Większość kręgowców i sporo bezkręgowców jest
 • Co to jest Przejściowe Formy Tłumaczenie dwóch różnych form systematycznych (na przykład archeopteryks - pomiędzy gadami i ptakami
 • Co to jest Fragmentacja Przykłady wegetatywnego polegająca na rozdzieleniu organizmu na drobne fragmenty, z których rozwiną się
 • Co to jest Fertylizyna Definicja specyficzna gatunkowo; powiększa aktywność plemników (→ chemotaksja). Rozpoznawanie się komórek
 • Co to jest Wody Fotoliza Encyklopedia pod wpływem światła; uwolnione w jej wyniku protony i elektrony są używane do syntezy cukru w
 • Co to jest Fosylizacja Jak działa geologicznych, a również za śladów ich działalnosci. F. polega na rozkładzie tkanek miękkich i
 • Co to jest Filtratory Czy jest organicznymi zawieszonymi w wodzie. Stanowią istotne ogniwo w oczyszczaniu wód z nadmiaru materii
 • Co to jest Fenokopia Pojęcie różnych genotypach; jest niedziedziczną zmianą fenotypu wywołaną czynnikami środowiska, ale
 • Co to jest Fmn Wyjaśnienie koenzymem różnych → oksydoreduktaz, przenoszącym dwa protony i dwa elektrony
 • Co to jest Fluor Opis sprzyja próchnicy zębów. Działanie f. polega na regulowaniu aktywności enzymów z grupy fosfataz
 • Co to jest Bóle Fantomowe Informacje odczucie bólu nie istniejących części ciała, na przykład amputowanej kończyny
 • Co to jest Fenologia Znaczenie podstawie równoczesnych obserwacji prowadzonych dla większego obszaru, na przykład pory rozwoju
 • Co to jest Fotonastie Co znaczy zmianami w intensywności światła. Dotyczą najczęściej otwierania kwiatów na świetle i zamykania w
 • Co to jest Fikocyjanina Krzyżówka zabarwienie sinicom. Występuje również w chloroplastach u krasnorostów. Pochłania energię świetlną
 • Co to jest Reakcja Fehlinga Co to jest Odczynnik Fehlinga I zawiera siarczan miedziowy z dodatkiem kwasu siarkowego, odczynnik Fehlinga
 • Co to jest Roślin Życiowe Formy Słownik w naszym klimacie - okresu zimowego). Wyróżnia się zwykle 5 f.ż.r.: jawnopączkowe (fanerofity
 • Co to jest Fitoncydy Czym jest poprzez rośliny kwiatowe, na przykład u cebuli, jałowca, bylicy
 • Co to jest Roku Pory Fenologiczne Co oznacza przyrodzie danego terenu. Czas trwania f.p.r. jest zmienny i zależy zarówno od roku, jak i od
 • Co to jest Fototropizm Tłumaczenie kierunku źródła światła (łodyga i liście - f. nieujemny) albo w kierunku przeciwnym (korzeń - f
 • Co to jest Fenyloalanina Przykłady zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Fagocytoza Definicja mikroorganizmów, obcych ciał albo innych komórek organizmu; komórka fagocytująca pochłania mniejszy
 • Co to jest Faza Folikularna Encyklopedia etap pęcherzykowa) - zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Komórki Folikularne Jak działa Odżywiają komórkę jajową, wydzielają progesteron i estrogeny, a po owulacji wchodzą w skład ciałka
 • Co to jest Fumiganty Czy jest zwalczania grzybów, roztoczy i tak dalej w księgozbiorach, archiwach, zielnikach. służące są w

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne FUMIGANTY co znaczy FOLIKULARNE KOMÓRKI krzyżówka FOLIKULARNA FAZA co to jest FAGOCYTOZA słownik FENYLOALANINA czym jest FOTOTROPIZM co oznacza FENOLOGICZNE. leczenie.

Medycyna FIZJOLOGICZNY ROZTWÓR co znaczy FSH krzyżówka FILAMENTY POŚREDNIE co lekarz.