filotaksja fellogen krzyżówka co to znaczy
FOLIKULOTROPOWY HORMON co znaczy FOTORESPIRACJA krzyżówka FITOGEOGRAFIA co to jest FAUNA słownik.

Medycyna F

 • Co to jest Filotaksja Co znaczy skrętoległa), gdy w węźle łodygi osadzony jest jeden liść, okółkowa, gdy w węźle osadzonych jest
 • Co to jest Fellogen Krzyżówka zaliczana do merystemów bocznych, a więc związanych z przyrostem pędu albo korzenia na grubość (→
 • Co to jest Filarie Co to jest oddechowym u czworonogów; przenoszone poprzez komary. Choroby (filariozy) objawiają się gorączką
 • Co to jest Fitoplankton Słownik wodzie glony, raczej jednokomórkowe, i sinice i bakterie. W morzach f. tworzą szczególnie →
 • Co to jest Florystyka Czym jest dział botaniki zajmujący się opisywaniem flory poszczególnych obszarów albo środowisk
 • Co to jest Fitohormony Co oznacza fizjologiczne w roślinach; należą tu substancje pobudzające: → auksyny, → gibereliny, → cytokininy
 • Co to jest Fibrynogen Tłumaczenie krzepnięcia krwi; u kręgowców jest jedynym białkiem ulegającym krzepnięciu
 • Co to jest Fitotron Przykłady kontrolowanych warunkach natężenia oświetlenia, fotoperiodu, temperatury i wilgotności
 • Co to jest Wody Fotoliza Definicja pod wpływem światła; uwolnione w jej wyniku protony i elektrony są używane do syntezy cukru w
 • Co to jest Fukoksantyna Encyklopedia w plastydach u okrzemek i brunatnic: brązowy → karotenoid towarzyszący → chlorofilowi
 • Co to jest Filogeneza Jak działa rodziny, rzędu i tak dalej) od momentu pojawienia się na Ziemi do tej pory (albo do momentu
 • Co to jest Fotoautotrof Czy jest wszystkie rośliny, glony, prawie wszystkie sinice i wybrane bakterie
 • Co to jest Pośrednie Filamenty Pojęcie polipeptydowe wchodzące w skład → cytoszkieletu, występujące w szczególności w częściach komórki
 • Co to jest Fosfoarginina Wyjaśnienie mięśni (odpowiednik funkcjonalny fosfokreatyny
 • Co to jest Reakcja Fehlinga Opis Odczynnik Fehlinga I zawiera siarczan miedziowy z dodatkiem kwasu siarkowego, odczynnik Fehlinga
 • Co to jest Fumiganty Informacje zwalczania grzybów, roztoczy i tak dalej w księgozbiorach, archiwach, zielnikach. służące są w
 • Co to jest Fitoncydy Znaczenie poprzez rośliny kwiatowe, na przykład u cebuli, jałowca, bylicy
 • Co to jest Fluor Co znaczy sprzyja próchnicy zębów. Działanie f. polega na regulowaniu aktywności enzymów z grupy fosfataz
 • Co to jest Filtratory Krzyżówka organicznymi zawieszonymi w wodzie. Stanowią istotne ogniwo w oczyszczaniu wód z nadmiaru materii
 • Co to jest Alkoholowa Fermentacja Co to jest pirogronian, ulega dekarboksylacji do aldehydu octowego, a następnie redukcji do alkoholu etylowego
 • Co to jest C₃ Typ Fotosynteza Słownik zobacz C₃ - typ fotosyntezy
 • Co to jest F₂ (DRUGIE POKOLENIE POTOMNE) Czym jest albo ich samozapłodnienia (samozapylenia
 • Co to jest Teoria Filembriogenezy Co oznacza osobniczym (ontogenezą) i rozwojem rodowym (filogenezą). Przebieg ontogenezy jest w przybliżeniu
 • Co to jest Fenyloalanina Tłumaczenie zobacz aminokwas, aminokwasy egzogenne
 • Co to jest Fenokopia Przykłady różnych genotypach; jest niedziedziczną zmianą fenotypu wywołaną czynnikami środowiska, ale
 • Co to jest Równanie Fotosyntezy Definicja i roślin równanie jest analogiczne do równania utleniania biologicznego, ale o odwrotnym kierunku
 • Co to jest Fikocyjanina Encyklopedia zabarwienie sinicom. Występuje również w chloroplastach u krasnorostów. Pochłania energię świetlną
 • Co to jest Fimbrie Jak działa liczbie od kilkunastu do kilku tys.; szczególnym rodzajem są f. płciowe, jedna albo dwie na komórkę
 • Co to jest C4444 Typ Fotosynteza Czy jest zobacz C4444 - typ fotosyntezy
 • Co to jest Funikulus Pojęcie innymi tkankę przewodzącą, przez który → zalążek jest przyrośnięty do ściany → zalążni
 • Co to jest Fagosom Wyjaśnienie zobacz wodniczka trawienna
 • Co to jest Fosfolipidy Opis albo sfingeniny) zawierają również grupę fosforanową. Wchodzą w skład błony komórkowej i innych
 • Co to jest Fellem Informacje zobacz korek
 • Co to jest Filochinon Znaczenie symptomami niedoboru są krwawienia i zaburzenia w krzepnięciu krwi. ¬ródłami f. są na przykład
 • Co to jest Fagocytoza Co znaczy mikroorganizmów, obcych ciał albo innych komórek organizmu; komórka fagocytująca pochłania mniejszy
 • Co to jest Fenologia Krzyżówka podstawie równoczesnych obserwacji prowadzonych dla większego obszaru, na przykład pory rozwoju
 • Co to jest Substratowa Fosforylacja Co to jest związaniu fosforanu z substratem poprzez wiązanie wysokoenergetyczne, z kolejnym przeniesieniem
 • Co to jest Fosylizacja Słownik geologicznych, a również za śladów ich działalnosci. F. polega na rozkładzie tkanek miękkich i
 • Co to jest Ferment Czym jest dawne ustalenie → enzymu
 • Co to jest Roku Pory Fenologiczne Co oznacza przyrodzie danego terenu. Czas trwania f.p.r. jest zmienny i zależy zarówno od roku, jak i od
 • Co to jest Freon Tłumaczenie zobacz chlorofluorowęglowce
 • Co to jest Fibryle Przykłady włókienkowate, kurczliwe białka cytoplazmy, 3. najcieńsze przedmioty kurczliwe mięśnia (miofibryle
 • Co to jest Fotosynteza Definicja związki organiczne, przy użyciu promieni słonecznych jako źródła energii i prostych związków
 • Co to jest Oksydacyjna Fosforylacja Encyklopedia mitochondriach, sprzężony z transportem wodoru na tlen w łańcuchu oddechowym. System f.o. jest
 • Co to jest Ferredoksyna Jak działa z chlorofilu (p700) na NADP+ w jasnej fazie fotosyntezy. Może również brać udział w przenoszeniu
 • Co to jest Fragmoplast Czy jest zobacz wrzeciono cytokinetyczne, cytokineza
 • Co to jest Masłowa Fermentacja Pojęcie ulega skomplikowanym przemianom prowadzącym do stworzenia kwasu masłowego. F.m. prowadzona jest
 • Co to jest Fylloidy Wyjaśnienie morza: spłaszczone fragmenty plechy przypominające liście roślin lądowych. Mogą być zróżnicowane na
 • Co to jest Florigen Opis wegetatywnego wierzchołka pędu w merystem zawiązków kwiatowych. F. ma powstawać pod wpływem bodźca
 • Co to jest Filament Informacje struktura o pokroju nici, na przykład f. aktynowe albo f. miozynowe w komórce
 • Co to jest Fikobiliny Znaczenie względem chemicznym ich część niebiałkowa przypomina bilirubinę, barwnik żółci; występują u sinic i
 • Co to jest Fen Co znaczy suchy. Zimą regularnie skutkuje gwałtowne topnienie śniegów. W Polsce do tego typu wiatrów należy
 • Co to jest Roztwór Fizjologiczny Krzyżówka jakie występuje w komórkach i tkankach. Najprostszym f.r. jest → sól fizjologiczna, a więc roztwór
 • Co to jest Fermentacja Co to jest zachodząca w cytoplazmie komórki; cukier jest donorem elektronów, akceptorem jest inny związek
 • Co to jest Fungicydy Słownik choroby roślin, zwierząt, rozkład materiałów. Raczej związki organiczne siarki albo miedzi
 • Co to jest Fosforoliza Czym jest dołączaniem reszt fosforanowych do produktów tego rozpadu
 • Co to jest Fruktoza Co oznacza jako składnik → sacharozy i → inuliny, z kolei w wolnej postaci na przykład w miodzie, sokach
 • Co to jest Formalina Tłumaczenie ostrym, charakterystycznym zapachu. W cytologii i histologii stosowana jako utrwalacz, gdyż
 • Co to jest Fakultatywny Przykłady mogące przybierać rozmaitą postać w zależności od stanu środowiska; ((na przykład mechanizm
 • Co to jest Fitoftora Definicja liści ziemniaka - zarazę ziemniaczaną. Zakażenie następuje przez aparaty szparkowe; grzybnia
 • Co to jest Fosfageny Encyklopedia F. są trwalsze i mają większą energię wiązań niż ATP, na przykład → fosfoarginina, → fosfokreatyna
 • Co to jest Fenyloketonuria Jak działa Objawia się między innymi niedorozwojem umysłowym, ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi
 • Co to jest Fotoperiodyzm Czy jest organizmu zależy od długości dnia. Dotyczy sezonowości kwitnienia roślin, jak i sezonowości rozrodu
 • Co to jest Fertylizyna Pojęcie specyficzna gatunkowo; powiększa aktywność plemników (→ chemotaksja). Rozpoznawanie się komórek
 • Co to jest Fluorescencja Wyjaśnienie ultrafioletowego. Używana w cytologii do lokalizacji substancji, na przykład przeciwciał
 • Co to jest Przejściowe Formy Opis dwóch różnych form systematycznych (na przykład archeopteryks - pomiędzy gadami i ptakami
 • Co to jest Fiszbin Informacje mechanizm rogowych płytek podniebiennych, służących do odfiltrowywania pokarmu z wody morskiej
 • Co to jest Frakcjonowanie Znaczenie gęstością (poprzez wirowanie), zdolnością do adsorpcji na powierzchni różnych substancji (→
 • Co to jest F₁ (PIERWSZE POKOLENIE POTOMNE) Co znaczy w genetyce: pierwsze pokolenie mieszańców, będące rezultatem krzyżowania osobników wyjściowych
 • Co to jest Bóle Fantomowe Krzyżówka odczucie bólu nie istniejących części ciała, na przykład amputowanej kończyny
 • Co to jest Fibryna Co to jest oddziaływania → trombiny na rozpuszczony w osoczu → fibrynogen
 • Co to jest Fizjologia Słownik narządów i całych organizmów. Zwłaszcza ustala systemy rządzące procesami zachodzącymi w żywej
 • Co to jest Teoria Bocznych Fałdów Czym jest kręgowców z bocznych fałdów skórnych. Fałdy te miały być początkowo nieruchome, zbudowane z
 • Co to jest Floem Co oznacza zobacz łyko
 • Co to jest Fanerofity Tłumaczenie zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest Fosfokreatyna Przykłady mięśniach (a również innych tkankach) kręgowców. Przy aktywnej pracy mięśnia f. uzupełnia poziom
 • Co to jest Barwniki Flawonowe Definicja innym częściom roślin. Występują w soku komórkowym. Cukrowcową częścią cząsteczki jest zawsze
 • Co to jest Fotobiologia Encyklopedia między innymi zjawiskami → fotosyntezy, → fototaksji, → bioluminescencji
 • Co to jest Roślinna Formacja Jak działa na przykład bór, las liściasty, łąka, step, tundra i tak dalej Definicja f.r. nie odnosi się do
 • Co to jest Fitocenoza Czy jest o charakterze zbiorowisk zwierzęcych
 • Co to jest Fotonastie Pojęcie zmianami w intensywności światła. Dotyczą najczęściej otwierania kwiatów na świetle i zamykania w
 • Co to jest Fitopatologia Wyjaśnienie chorobowego, lecz również pokonywanie chorób i zapobieganie im
 • Co to jest Fikoerytryna Opis krasnorostów. Pochłania energię świetlną i przekazuje ją na chlorofil a
 • Co to jest Fototropizm Informacje kierunku źródła światła (łodyga i liście - f. nieujemny) albo w kierunku przeciwnym (korzeń - f
 • Co to jest Faza Folikularna Znaczenie etap pęcherzykowa) - zobacz cykl płciowy
 • Co to jest Fizjografia Co znaczy występujących na danych obszarach, na tle warunków klimatycznych, geograficznych i geologicznych
 • Co to jest FAGOCYTARNE KOMÓRKI GWIA¬DZISTE Krzyżówka niezależnie od parzystych komórki olbrzymich, pełniących funkcje osmoregulacyjne
 • Co to jest Fotoreceptory Co to jest wyspecjalizowane w odbieraniu bodźców świetlnych. Większość kręgowców i sporo bezkręgowców jest
 • Co to jest Flora Słownik obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), lub okresu geologicznego
 • Co to jest Fmn Czym jest koenzymem różnych → oksydoreduktaz, przenoszącym dwa protony i dwa elektrony
 • Co to jest Fitosocjologia Co oznacza stref geograficznych, historii, prawidłowościach współoddziaływania zbiorowisk z ich siedliskiem
 • Co to jest Fototaksja Tłumaczenie kierunku źródła światła (f. dodatnia) albo przeciwnym (f. ujemna
 • Co to jest Felloderma Przykłady powstająca z powodu podziałów fellogenu. F. jest odkładana w kierunku wnętrza łodygi albo korzenia
 • Co to jest Obieg Fosforu Definicja krąży pomiędzy organizmami jako składnik związków organicznych, część z kolei, pochodząca ze
 • Co to jest Fotosyntetyczna Fosforylacja Encyklopedia uwalniana jest stopniowo, gdy elektron wybity z chlorofilu przechodzi poprzez szereg przenośników o
 • Co to jest Fosfatazy Jak działa Na przykład f. alkaliczna uwalniająca z różnych związków chemicznych nieorganiczny fosforan i
 • Co to jest Fagi Czy jest zobacz bakteriofagi
 • Co to jest Fibroblasty Pojęcie gwiaździstym. Wytwarzają substancję międzykomórkową bezpostaciową i włókna (kolagenowe, elastynowe
 • Co to jest Komórki Folikularne Wyjaśnienie Odżywiają komórkę jajową, wydzielają progesteron i estrogeny, a po owulacji wchodzą w skład ciałka
 • Co to jest Fotosystem Opis absorbujący kwanty światła. W obrębie f. znajduje się centrum reakcji, a więc cząsteczki chlorofilu
 • Co to jest Fenotyp Informacje czynników środowiska. Odmienne warunki środowiskowe mogą powodować znaczne różnice fenotypowe nawet
 • Co to jest Feromony Znaczenie którym dzieje się porozumiewanie chemiczne międzyosobnicze, wewnątrzgatunkowe. F. mogą być
 • Co to jest Mlekowa Fermentacja Co znaczy pirogronian, ulega redukcji do kwasu mlekowego. F.m. prowadzona jest poprzez pałeczki
 • Co to jest Roślin Życiowe Formy Krzyżówka w naszym klimacie - okresu zimowego). Wyróżnia się zwykle 5 f.ż.r.: jawnopączkowe (fanerofity
 • Co to jest Fagocyty Co to jest makrofag albo → granulocyt obojętnochłonny, mające umiejętność pochłaniania i trawienia
 • Co to jest Futro Słownik zobacz włos
 • Co to jest Fsh Czym jest wydzielany poprzez → przysadkę mózgową. U samic pobudza przyrost i dojrzewanie pęcherzyków
 • Co to jest Fitochrom Co oznacza istotnym regulatorem metabolizmu, a również substancją regulującą aktywność genów. F. jest aktywny
 • Co to jest Fotooddychanie Tłumaczenie oświetlenia: zużywanie tlenu i wydzielanie dwutlenku węgla. Przebiega w chloroplastach
 • Co to jest Fragmentacja Przykłady wegetatywnego polegająca na rozdzieleniu organizmu na drobne fragmenty, z których rozwiną się
 • Co to jest Fauna Definicja obszaru (na przykład Polski) albo typu środowiska (((na przykład łąki), albo okresu geologicznego
 • Co to jest Fitogeografia Encyklopedia zobacz geografia roślin
 • Co to jest Fotorespiracja Jak działa zobacz fotooddychanie
 • Co to jest Hormon Folikulotropowy Czy jest hormon pęcherzykowy) - zobacz FSH

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne FOLIKULOTROPOWY HORMON co znaczy FOTORESPIRACJA krzyżówka FITOGEOGRAFIA co to jest FAUNA słownik FRAGMENTACJA czym jest FOTOODDYCHANIE co oznacza FITOCHROM. leczenie.

Medycyna FILOTAKSJA co znaczy FELLOGEN krzyżówka FILARIE co to jest lekarz.