izotropowa substancja co to znaczy
Izotropowa Substancja, Insulina, Izoenzymy, Inkrustacja, Iloczyn Rozpuszczalności, Idioadaptacja.

Medycyna I

 • Co to jest INTRON Definicja zobacz gen podzielony
 • Co to jest INDOLILOOCTOWY KWAS Definicja zobacz auksyna
 • Co to jest INWAGINACJA Definicja zobacz gastrulacja
 • Co to jest IMMUNOGLOBULINY Definicja kręgowców, produkowane poprzez limfocyty. Działają na zasadzie przestrzennego dopasowania do danego
 • Co to jest IMMUNOLOGIA Definicja nauka o mechanizmach odporności organizmu
 • Co to jest IKRA Definicja jaja składane poprzez samice ryb u gatunków o zapłodnieniu zewnętrznym. Zobacz tarło
 • Co to jest ILORAZ INTELIGENCJI Definicja opisująca poziom inteligencji; otrzymywana jako rezultat dzielenia wieku rozwoju umysłowego poprzez
 • Co to jest IMAGO Definicja odniesieniu do przedstawicieli pajęczaków, jeżeli przechodzą metamorfozę, na przykład kleszczy
 • Co to jest IMBIBICJA Definicja pęczniejący zarodek; powstaje z powodu wchłonięcia dużej ilości wody. Siła ta pozwala na rozerwanie
 • Co to jest INFEKCJA Definicja zobacz zakażenie
 • Co to jest INDUKCJA Definicja zewnętrzny albo czynnik wewnętrzny
 • Co to jest INDUKTOR Definicja funkcjonowaniu → operonu u bakterii: drobnocząsteczkowa substancja blokująca działanie represora
 • Co to jest IMPLANTACJA Definicja ścisłym kontakcie blastocysty z jamą macicy
 • Co to jest IN VITRO Definicja ich hodowla w warunkach sztucznym, poza organizmem
 • Co to jest ICHTIOLOGIA Definicja wykorzystywana, zajmująca się hodowlą ryb i rybołówstwem
 • Co to jest ICHTIOSTEGA Definicja cechy rybie w budowie kości czaszki, położeniu nozdrzy zewnętrznych, pokryciu ciała (łuski w skórze
 • Co to jest IMPRINTING Definicja pierwszego skojarzenia, występujący w krótkim okresie po urodzeniu (albo wykluciu się), na przykład
 • Co to jest IGLASTE Definicja Prócz charakterystycznego kształtu liści wyróżniają się znacznym przyrostem wtórnym. Do i. należą
 • Co to jest INFORMACJA GENETYCZNA Definicja sekwencji nukleotydów DNA (u eukariontów - w chromosomach i mitochondriach i plastydach, a
 • Co to jest INFORMOSOM Definicja przykład u jeżowców) i w organach przetrwalnych u roślin; ulegają uaktywnieniu (tzn. rozpoczynają
 • Co to jest INTERORECEPTORY Definicja receptory zlokalizowane w ścianach naczyń krwionośnych, reagujące na zmiany pH, ciśnienia
 • Co to jest INWERSJA Definicja aberracja chromosomowa polegająca na odwróceniu odcinka chromosomu
 • Co to jest INTERFAZA Definicja zobacz cykl życiowy komórki
 • Co to jest INTUSUSCEPCJA Definicja nowe łańcuchy celulozy wbudowywane są między już istniejące (a nie odkładane na powierzchni już
 • Co to jest INTYNA Definicja może zawierać również celulozę albo kalozę. Zobacz egzyna
 • Co to jest INTERGLACJAŁY Definicja zobacz zlodowacenia
 • Co to jest INTERFERON Definicja czynnik odporności organizmu. Jego synteza jest indukowana poprzez obecność kwasów nukleinowych
 • Co to jest INTERKALARNY Definicja pomiędzy segmentami ciała; 2. u roślin: fragment położony pomiędzy kolejnymi odcinkami łodygi
 • Co to jest INSTYNKT Definicja skomplikowanych, związanych z przeżyciem, rozrodem albo opieką nad potomstwem. I. są wyzwalane
 • Co to jest INSERCJA Definicja nukleotydu albo dłuższego fragmentu, pochodzącego na przykład z innego chromosomu. Zobacz mutacje
 • Co to jest INTERMEDYNA Definicja skutkuje rozpraszanie cząsteczek barwnika w komórkach melanoforowych skóry i dlatego zmianę barwy
 • Co to jest INSEKTYCYDY Definicja chemiczne środki zabijające owady albo uniemożliwiające ich rozwój
 • Co to jest INWAZYJNA POSTAĆ PASOŻYTA Definicja pierwotniaków to są najczęściej diploidalne formy dojrzałe albo komórki powstałe bezpośrednio z
 • Co to jest INULINA Definicja u niektórych roślin okrytozalążkowych, na przykład u omanu, cykorii
 • Co to jest INHIBICJA Definicja nazywaną inhibitorem albo katalizatorem ujemnym. Wyróżnia się i. kompetycyjną (odwracalną), gdy
 • Co to jest IZOLACJA POSTZYGOTYCZNA Definicja zarodka albo rozwój ten jest zaburzony. Może zachodzić w obrębie populacji (na przykład → konflikt
 • Co to jest IZOMERAZY Definicja grup funkcyjnych wewnątrz cząsteczki, a więc powstawania → izomerów; na przykład izomeraza
 • Co to jest IZOPRENOWE ZWIˇZKI Definicja kauczuk, ksantofile, fitol, również jako składnik olejków eterycznych. I.z. mają działanie ochronne
 • Co to jest IZOLACJA PREZYGOTYCZNA Definicja geograficzna jak i większość rodzajów i. rozrodczej
 • Co to jest IZOLACJA GEOGRAFICZNA Definicja łańcuch górski, morze, wąwóz, szeroką rzekę, bariery klimatyczne i tak dalej, co utrudnia albo
 • Co to jest IZOMETRYCZNY SKURCZ Definicja skurcz mięśnia opierający na wzroście jego napięcia bez zmiany długości włókien mięśniowych
 • Co to jest IZOLECYTALNE JAJO Definicja u zwierząt: komórka jajowa o równomiernym rozmieszczeniu żółtka; na przykład u szkarłupni
 • Co to jest IZOLACJA Definicja lub jego uniemożliwienia; może prowadzić do mechanizmów mikroewolucyjnych (włącznie z powstaniem
 • Co to jest IZOMORFICZNA PRZEMIANA POKOLEŃ Definicja zobacz przemiana pokoleń u roślin
 • Co to jest IZOTONICZNE ROZTWORY Definicja ciśnienia osmotycznego); w razie oddzielenia dwóch takich roztworów błoną półprzepuszczalną
 • Co to jest INTERSTYCJALNE KOMÓRKI Definicja występujących w tkankach dorosłych organizmów. Szczególnie rozpowszechnione są u zwierząt
 • Co to jest IN SITU Definicja odnosić do opisu zjawisk normalnie zachodzących w komórce albo tkance, lecz również do sposoby
 • Co to jest IZOGAMIA Definicja jednokomórkowych: mechanizm zapłodnienia, gdzie biorą udział ruchliwe, nie różniące się pomiędzy
 • Co to jest IZOTONICZNY SKURCZ Definicja skurcz mięśnia opierający na skróceniu włókien mięśniowych bez zmiany napięcia mięśniowego
 • Co to jest IZOMERY Definicja ale różniące się ułożeniem atomów w cząsteczce, na przykład kwas pirogronowy i kwas
 • Co to jest IMMUNOSUPRESYJNA SUBSTANCJA Definicja organizmie. I. s. służące są na przykład do zabezpieczenia przed odrzuceniem przeszczepu albo dla
 • Co to jest IZOLACJA ROZRODCZA Definicja Wyróżnia się: i. ekologiczną (siedliskową), gdy nie dochodzi do spotkania potencjalnych partnerów
 • Co to jest IPERYT Definicja musztardowym; wywołuje oparzenia skóry. Pierwszy syntetycznie otrzymany gaz bojowy
 • Co to jest IDIOBLASTY Definicja tkanki wyraźnie odmienną budowę, na przykład pojedyncze sklereidy w obrębie → miękiszu
 • Co to jest INDUKCJA ENZYMATYCZNA Definicja zewnętrznego, na przykład pojawienie się w hodowli pałeczki okrężnicy enzymów katalizujących
 • Co to jest INDEKS MITOTYCZNY Definicja podziału przypadająca na każde 100 komórek tkanki; w rzeczywistości bada się znacznie większą
 • Co to jest INKUBACJA Definicja moment od złożenia jaj do wyklucia się piskląt, na przykład u ptaków (w warunkach naturalnych albo
 • Co to jest IMMUNOGENNOŚĆ Definicja odpowiedzi immunologicznej - produkowania poprzez organizm specyficznych przeciwciał, skierowanych
 • Co to jest INŻYNIERIA GENETYCZNA Definicja biochemicznymi, przez przenoszenie ściśle określonych fragmentów DNA pochodzących z innego
 • Co to jest IDIOADAPTACJA Definicja lecz nie prowadzą do powstania nowych planów budowy ani wyższego stopnia organizacji, na przykład
 • Co to jest ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI Definicja rozpuszczalnego, w roztworze nasyconym. Wartość stała dla danego elektrolitu i rozpuszczalnika
 • Co to jest INKRUSTACJA Definicja albo otoczek poprzez wtórne substancje, na przykład dołączanie cząsteczek piasku do domków u ameb
 • Co to jest IZOENZYMY Definicja różnice w sekwencji aminokwasów i niewielkie różnice w aktywności. I. kodowane są poprzez geny
 • Co to jest INSULINA Definicja krwi, działający antagonistycznie do → glukagonu. Wzmaga mechanizmy syntezy glikogenu w wątrobie, a
 • Co to jest IZOTROPOWA SUBSTANCJA Definicja spolaryzowanego; brak tej umiejętności świadczy o amorficzności, jest to braku struktury

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Izotropowa Substancja, Insulina, Izoenzymy, Inkrustacja, Iloczyn Rozpuszczalności, Idioadaptacja, Inżynieria Genetyczna, Immunogenność, Inkubacja, Indeks leczenie.

Medycyna Izotropowa Substancja, Insulina, Izoenzymy, Inkrustacja lekarz.