izotoniczne roztwory co to znaczy
IPERYT co znaczy INTERGLACJAŁY krzyżówka IZOGAMIA co to jest IMBIBICJA słownik IMMUNOGLOBULINY czym.

Medycyna I

 • Co to jest Roztwory Izotoniczne Co znaczy ciśnienia osmotycznego); w razie oddzielenia dwóch takich roztworów błoną półprzepuszczalną
 • Co to jest Komórki Interstycjalne Krzyżówka występujących w tkankach dorosłych organizmów. Szczególnie rozpowszechnione są u zwierząt
 • Co to jest Insektycydy Co to jest chemiczne środki zabijające owady albo uniemożliwiające ich rozwój
 • Co to jest Insulina Słownik krwi, działający antagonistycznie do → glukagonu. Wzmaga mechanizmy syntezy glikogenu w wątrobie, a
 • Co to jest Interfaza Czym jest zobacz cykl życiowy komórki
 • Co to jest Immunogenność Co oznacza odpowiedzi immunologicznej - produkowania poprzez organizm specyficznych przeciwciał, skierowanych
 • Co to jest Iglaste Tłumaczenie Prócz charakterystycznego kształtu liści wyróżniają się znacznym przyrostem wtórnym. Do i. należą
 • Co to jest Imprinting Przykłady pierwszego skojarzenia, występujący w krótkim okresie po urodzeniu (albo wykluciu się), na przykład
 • Co to jest Inkubacja Definicja moment od złożenia jaj do wyklucia się piskląt, na przykład u ptaków (w warunkach naturalnych albo
 • Co to jest Idioadaptacja Encyklopedia lecz nie prowadzą do powstania nowych planów budowy ani wyższego stopnia organizacji, na przykład
 • Co to jest Genetyczna Informacja Jak działa sekwencji nukleotydów DNA (u eukariontów - w chromosomach i mitochondriach i plastydach, a
 • Co to jest Indukcja Czy jest zewnętrzny albo czynnik wewnętrzny
 • Co to jest Intron Pojęcie zobacz gen podzielony
 • Co to jest Inkrustacja Wyjaśnienie albo otoczek poprzez wtórne substancje, na przykład dołączanie cząsteczek piasku do domków u ameb
 • Co to jest Ichtiologia Opis wykorzystywana, zajmująca się hodowlą ryb i rybołówstwem
 • Co to jest Izomerazy Informacje grup funkcyjnych wewnątrz cząsteczki, a więc powstawania → izomerów; na przykład izomeraza
 • Co to jest Intyna Znaczenie może zawierać również celulozę albo kalozę. Zobacz egzyna
 • Co to jest Situ In Co znaczy odnosić do opisu zjawisk normalnie zachodzących w komórce albo tkance, lecz również do sposoby
 • Co to jest Instynkt Krzyżówka skomplikowanych, związanych z przeżyciem, rozrodem albo opieką nad potomstwem. I. są wyzwalane
 • Co to jest Inulina Co to jest u niektórych roślin okrytozalążkowych, na przykład u omanu, cykorii
 • Co to jest Induktor Słownik funkcjonowaniu → operonu u bakterii: drobnocząsteczkowa substancja blokująca działanie represora
 • Co to jest Substancja Izotropowa Czym jest spolaryzowanego; brak tej umiejętności świadczy o amorficzności, jest to braku struktury
 • Co to jest Imago Co oznacza odniesieniu do przedstawicieli pajęczaków, jeżeli przechodzą metamorfozę, na przykład kleszczy
 • Co to jest Immunologia Tłumaczenie nauka o mechanizmach odporności organizmu
 • Co to jest Substancja Immunosupresyjna Przykłady organizmie. I. s. służące są na przykład do zabezpieczenia przed odrzuceniem przeszczepu albo dla
 • Co to jest Intermedyna Definicja skutkuje rozpraszanie cząsteczek barwnika w komórkach melanoforowych skóry i dlatego zmianę barwy
 • Co to jest Skurcz Izotoniczny Encyklopedia skurcz mięśnia opierający na skróceniu włókien mięśniowych bez zmiany napięcia mięśniowego
 • Co to jest Kwas Indolilooctowy Jak działa zobacz auksyna
 • Co to jest Inhibicja Czy jest nazywaną inhibitorem albo katalizatorem ujemnym. Wyróżnia się i. kompetycyjną (odwracalną), gdy
 • Co to jest Interferon Pojęcie czynnik odporności organizmu. Jego synteza jest indukowana poprzez obecność kwasów nukleinowych
 • Co to jest Inwaginacja Wyjaśnienie zobacz gastrulacja
 • Co to jest Rozpuszczalności Iloczyn Opis rozpuszczalnego, w roztworze nasyconym. Wartość stała dla danego elektrolitu i rozpuszczalnika
 • Co to jest Rozrodcza Izolacja Informacje Wyróżnia się: i. ekologiczną (siedliskową), gdy nie dochodzi do spotkania potencjalnych partnerów
 • Co to jest Mitotyczny Indeks Znaczenie podziału przypadająca na każde 100 komórek tkanki; w rzeczywistości bada się znacznie większą
 • Co to jest Geograficzna Izolacja Co znaczy łańcuch górski, morze, wąwóz, szeroką rzekę, bariery klimatyczne i tak dalej, co utrudnia albo
 • Co to jest Enzymatyczna Indukcja Krzyżówka zewnętrznego, na przykład pojawienie się w hodowli pałeczki okrężnicy enzymów katalizujących
 • Co to jest Idioblasty Co to jest tkanki wyraźnie odmienną budowę, na przykład pojedyncze sklereidy w obrębie → miękiszu
 • Co to jest Ichtiostega Słownik cechy rybie w budowie kości czaszki, położeniu nozdrzy zewnętrznych, pokryciu ciała (łuski w skórze
 • Co to jest Pokoleń Przemiana Izomorficzna Czym jest zobacz przemiana pokoleń u roślin
 • Co to jest Skurcz Izometryczny Co oznacza skurcz mięśnia opierający na wzroście jego napięcia bez zmiany długości włókien mięśniowych
 • Co to jest Jajo Izolecytalne Tłumaczenie u zwierząt: komórka jajowa o równomiernym rozmieszczeniu żółtka; na przykład u szkarłupni
 • Co to jest Pasożyta Postać Inwazyjna Przykłady pierwotniaków to są najczęściej diploidalne formy dojrzałe albo komórki powstałe bezpośrednio z
 • Co to jest Interoreceptory Definicja receptory zlokalizowane w ścianach naczyń krwionośnych, reagujące na zmiany pH, ciśnienia
 • Co to jest Zwiˇzki Izoprenowe Encyklopedia kauczuk, ksantofile, fitol, również jako składnik olejków eterycznych. I.z. mają działanie ochronne
 • Co to jest Infekcja Jak działa zobacz zakażenie
 • Co to jest Inteligencji Iloraz Czy jest opisująca poziom inteligencji; otrzymywana jako rezultat dzielenia wieku rozwoju umysłowego poprzez
 • Co to jest Intususcepcja Pojęcie nowe łańcuchy celulozy wbudowywane są między już istniejące (a nie odkładane na powierzchni już
 • Co to jest Informosom Wyjaśnienie przykład u jeżowców) i w organach przetrwalnych u roślin; ulegają uaktywnieniu (tzn. rozpoczynają
 • Co to jest Izomery Opis ale różniące się ułożeniem atomów w cząsteczce, na przykład kwas pirogronowy i kwas
 • Co to jest Postzygotyczna Izolacja Informacje zarodka albo rozwój ten jest zaburzony. Może zachodzić w obrębie populacji (na przykład → konflikt
 • Co to jest Genetyczna Inżynieria Znaczenie biochemicznymi, przez przenoszenie ściśle określonych fragmentów DNA pochodzących z innego
 • Co to jest Izolacja Co znaczy lub jego uniemożliwienia; może prowadzić do mechanizmów mikroewolucyjnych (włącznie z powstaniem
 • Co to jest Izoenzymy Krzyżówka różnice w sekwencji aminokwasów i niewielkie różnice w aktywności. I. kodowane są poprzez geny
 • Co to jest Vitro In Co to jest ich hodowla w warunkach sztucznym, poza organizmem
 • Co to jest Interkalarny Słownik pomiędzy segmentami ciała; 2. u roślin: fragment położony pomiędzy kolejnymi odcinkami łodygi
 • Co to jest Implantacja Czym jest ścisłym kontakcie blastocysty z jamą macicy
 • Co to jest Insercja Co oznacza nukleotydu albo dłuższego fragmentu, pochodzącego na przykład z innego chromosomu. Zobacz mutacje
 • Co to jest Inwersja Tłumaczenie aberracja chromosomowa polegająca na odwróceniu odcinka chromosomu
 • Co to jest Prezygotyczna Izolacja Przykłady geograficzna jak i większość rodzajów i. rozrodczej
 • Co to jest Ikra Definicja jaja składane poprzez samice ryb u gatunków o zapłodnieniu zewnętrznym. Zobacz tarło
 • Co to jest Immunoglobuliny Encyklopedia kręgowców, produkowane poprzez limfocyty. Działają na zasadzie przestrzennego dopasowania do danego
 • Co to jest Imbibicja Jak działa pęczniejący zarodek; powstaje z powodu wchłonięcia dużej ilości wody. Siła ta pozwala na rozerwanie
 • Co to jest Izogamia Czy jest jednokomórkowych: mechanizm zapłodnienia, gdzie biorą udział ruchliwe, nie różniące się pomiędzy
 • Co to jest Interglacjały Pojęcie zobacz zlodowacenia
 • Co to jest Iperyt Wyjaśnienie musztardowym; wywołuje oparzenia skóry. Pierwszy syntetycznie otrzymany gaz bojowy

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne IPERYT co znaczy INTERGLACJAŁY krzyżówka IZOGAMIA co to jest IMBIBICJA słownik IMMUNOGLOBULINY czym jest IKRA co oznacza IZOLACJA PREZYGOTYCZNA tłumaczenie. leczenie.

Medycyna IZOTONICZNE ROZTWORY co znaczy INTERSTYCJALNE KOMÓRKI krzyżówka lekarz.