genetyczna informacja co to znaczy
Czym jest INFORMACJA GENETYCZNA. Medycyna zapisanych w formie sekwencji nukleotydów DNA (u.

Czy pomocne?

Co to jest INFORMACJA GENETYCZNA

Definicja z ang. GENETIC INFORMATION, z niem. Erbinformation.

Co oznacza: - w komórce albo organizmie: suma wszystkich informacji zapisanych w formie sekwencji nukleotydów DNA (u eukariontów - w chromosomach i mitochondriach i plastydach, a wyjątkowo również w plazmidach; u prokariontów - w genoforze i plazmidach). Wiadomość ta dotyczy struktury i funkcjonowania komórek. U niektórych wirusów nośnikiem infomacji jest RNA, a nie DNA.

Czym jest INFORMACJA GENETYCZNA znaczenie na Słownik na I .