trzonopłetwe torbacze co to znaczy
Trzonopłetwe, Torbacze, Twardzica, Tasiemce, Tęgoryjec Dwunastniczy, Trombokinaza, Tasiemiec.

Medycyna T

 • Co to jest TRAWIENIEC Definicja zobacz żołądek przeżuwaczy
 • Co to jest TRYPSYNOGEN Definicja zobacz trypsyna
 • Co to jest TRZEWIOCZASZKA Definicja zobacz czaszka
 • Co to jest TRYPER Definicja zobacz rzeżączka
 • Co to jest TEKODONTYZM Definicja wymarłych tekodontów i ich potomków (dinozaury, pterozaury i inne) i gadów ssakokształtnych
 • Co to jest TELOCENTRYCZNY CHROMOSOM Definicja chromosom ma tylko jedno ramię
 • Co to jest TERYTORIUM Definicja innymi osobnikami tego samego gatunku. Zobacz terytorializm
 • Co to jest TIAMINA Definicja wit. B1) - zobacz aneuryna
 • Co to jest TŁUSZCZOWE KWASY Definicja zobacz kwasy tłuszczowe
 • Co to jest TRANSPORT PRZEZ BŁONY BIOLOGICZNE Definicja zobacz aktywny transport, dyfuzja, dyfuzja ułatwiona, fagocytoza, pinocytoza, pompy jonowe
 • Co to jest TYFLOSOLIS Definicja zwiększający powierzchnię wchłaniania
 • Co to jest TAKSONOMIA Definicja organizmów i zasadami tworzenia taksonów. Zobacz systematyka, takson
 • Co to jest TYMOZYNA Definicja pobudza limfopoezę i przyspiesza dojrzewanie limfocytów T w grasicy
 • Co to jest TELERECEPTORY Definicja kontakt; na przykład receptory wzroku i słuchu
 • Co to jest TERPENY Definicja układ izoprenowy jako kluczowy składnik strukturalny. Przykłady: fitol, → akseroftol (wit. A), beta
 • Co to jest TELOFAZA Definicja zobacz mitoza, mejoza
 • Co to jest TEROFITY Definicja zobacz formy życiowe roślin
 • Co to jest TYMPANALNY NARZˇD Definicja czuciowymi; na przykład u prostoskrzydłych, motyli i pluskwiaków. Ma różne położenie na ciele, na
 • Co to jest TENIOZA Definicja choroba człowieka wywoływana poprzez → tasiemca uzbrojonego Taenia solium
 • Co to jest TYŁOWKLĘSŁY KRĘG Definicja zobacz opistoceliczny kręg
 • Co to jest TELOMERAZA Definicja skracanych w procesie replikacji. Działaniem t. tłumaczy się fakt, iż komórki szlaku płciowego nie
 • Co to jest TYMINA Definicja zobacz pirymidyny
 • Co to jest TELOBLASTACJA Definicja Polega na oddzielaniu się grudek komórek od bocznych ścianek prajelita. Następnie w obrębie grudki
 • Co to jest TRANSFERYNA Definicja żelazo, ale nie zawierające pierścienia hemowego. Zobacz hemoglobina
 • Co to jest TAKSON Definicja nazwać i nadać mu rangę systematyczną (zaliczyć do odpowiedniej kategorii systematycznej). T. w
 • Co to jest TAJGA Definicja półkuli północnej; największe skupiska leśne na Ziemi. Lasy raczej szpilkowe, z udziałem
 • Co to jest TCHAWKODYSZNE Definicja owady, → wije, → pratchawce i część pajęczaków (kosarze, zaleszczotki, solfugi, większość →
 • Co to jest TCHAWICA Definicja albo pierścieniami chrzęstnymi, wysłany nabłonkiem migawkowym. Przed wejściem do płuc t. dzieli
 • Co to jest TARCZKA ZARODKOWA Definicja jest telolecytalne, → bruzdkowanie ogranicza się do tarczki cytoplazmy obecnej na biegunie
 • Co to jest TANGENCJALNY Definicja do linii stycznej do krzywizny powierzchni. Na przykład z powodu t. podziałów komórek miazgi
 • Co to jest TARKA Definicja pokarmu. Jest osadzona w jamie gębowej; złożona jest z licznych drobnych, chitynowych ząbków
 • Co to jest TASIEMIEC PSI Definicja długości; żywicielem pośrednim jest larwa pchły zjadająca jaja tasiemca; w ciele przeobrażającego
 • Co to jest TANIEC PSZCZÓŁ Definicja ruchach ciała. Na przykład taniec zwiadowczyń wskazuje położenie źródła pokarmu względem położenia
 • Co to jest TYŁOMÓZGOWIE Definicja móżdżek i → rdzeń przedłużony
 • Co to jest TARŁO Definicja i zapłodnienie jaj zwanych ikrą. Nazwa ilustruje zachowanie ryb, które pocierają brzuchem o podłoże
 • Co to jest TEST KOMPLEMENTACJI Definicja jeżeli w I pokoleniu mieszańców (F1) wystąpią wyłącznie organizmy o cesze dominującej (dotąd
 • Co to jest TERATOLOGIA Definicja organizmów. Badania zjawisk teratologicznych pozwalają na pełniejsze zrozumienie systemów
 • Co to jest TERMOREGULACJA Definicja zmian temperatury otoczenia. T. oparta jest na mechanizmach fizjologicznych, a w pewnym stopniu
 • Co to jest TEORIA KOMÓRKOWA Definicja organizmy mają budowę komórkową. Wszystkie zjawiska życiowe, w tym przyrost i rozmnażanie organizmu
 • Co to jest TEOFRAST Definicja filozof grecki; około 300 r. p.n.e. opisał blisko 500 gatunków roślin; uważany za twórcę botaniki
 • Co to jest TĘTNO Definicja lewej komory do aorty w momencie skurczu serca; wyczuwalne poprzez lekki ucisk palca na przykład na
 • Co to jest TĘTNICE Definicja narządów ciała. Mają dobrze rozwiniętą mięśniówkę gładką i tkankę łączną. T. prowadzą krew
 • Co to jest TETRADA Definicja i zwierząt, i grzybów), bez względu na to, czy pozostają one połączone; 2. w procesie
 • Co to jest TKANKOWCE Definicja formy, których ciało jest zbudowane z zespołów komórek wykazujących sporą specjalizację w związku z
 • Co to jest TĘCZÓWKA Definicja naczyniówki, otaczająca → źrenicę. Barwa t. zależy od ilości, rodzaju i rozmieszczenia pigmentu
 • Co to jest TIGMOTROPIZM Definicja owijanie się wokół podpory poprzez wąsy czepne u grochu albo winorośli, lub poprzez całą łodygę - u
 • Co to jest TETRAPLOID Definicja chromosomowe. Zobacz poliploidyzacja
 • Co to jest TIGROIDY Definicja zobacz ciałka Nissla
 • Co to jest TĘŻYCZKA Definicja pobudzenie układu nerwowego i mięśni; dochodzi do skurczów mięśni szkieletowych i drgawek
 • Co to jest TRACHEOLE Definicja zobacz tchawki
 • Co to jest TOREBKA BOWMANA Definicja zobacz ciałko nerkowe
 • Co to jest TOROWANIE CZASOWE Definicja zobacz sumowanie bodźców podprogowych
 • Co to jest TOREBKA FABRYCJUSZA Definicja bursa Fabrici) - u ptaków: narząd limfatyczny, gdzie dojrzewają limfocyty B
 • Co to jest TOROWANIE PRZESTRZENNE Definicja zobacz sumowanie bodźców podprogowych
 • Co to jest TORF Definicja tworzący się przy bardzo słabym dostępie tlenu w bardzo wilgotnym siedlisku. Z uwagi na to, iż
 • Co to jest TONOPLAST Definicja więc tworząca wodniczkę
 • Co to jest TRANSFEKCJA Definicja wirusowego kwasu nukleinowego do komórek biorcy
 • Co to jest TORNARIA Definicja larw szkarłupni. Zaopatrzona w dwa wieńce rzęsek; ma parę oczu ulegających z czasem zanikowi
 • Co to jest TOLERANCJI EKOLOGICZNEJ REGUŁA Definicja zobacz Shelforda zasada tolerancji ekologicznej
 • Co to jest TOTIPOTENCJALNOŚĆ Definicja wyspecjalizowanych, związana z procesami → organogenezy albo → regeneracji. U zwierząt t. jest
 • Co to jest TOKOFEROL Definicja funkcjonowanie tkanki mięśniowej, płodność, działająca przeciwporonnie i jako przeciwutleniacz
 • Co to jest TRANSDUKCJA Definicja drugi za pośrednictwem → wektorów. Zjawisko t. zachodzi również w sposób naturalny, z udziałem
 • Co to jest TORUS Definicja nagozalążkowych: dyskowate zgrubienie blaszki środkowej, położone w komorze jamki. Średnica t. jest
 • Co to jest TOREBKA Definicja owocem suchym, pękającym, wielonasiennym, otwierającym się klapami (u lilii), szczelinami (u
 • Co to jest TRANSGENICZNY ORGANIZM Definicja zawierający obce gatunkowo geny. Przykładami t.o. są ulepszone odmiany roślin, na przykład nie
 • Co to jest TRANSKRYPCJA Definicja dziedzicznej z DNA na RNA na zasadzie → komplementarności zasad purynowych i pirymidynowych. T
 • Co to jest TRAWIENIE Definicja białek, → węglowodanów i → tłuszczowców na prostsze związki, mogące być następnie wykorzystane w
 • Co to jest TRANSPOZON Definicja na chromosom, lub w inne miejsce na tym samym chromosomie. Przez własne przemieszczanie może
 • Co to jest TRANZYCJA Definicja inną purynową albo jednej zasady pirymidynowej na inną pirymidynową
 • Co to jest TRANSWERSJA Definicja typ → mutacji punktowej, opierający na zamianie zasady pirymidynowej na purynową albo odwrotnie
 • Co to jest TYLAKOID Definicja a więc grana. Prócz t. tworzących granum obecne są zwykle również t. łączące sąsiednie grana. W
 • Co to jest TRICHOCYSTY Definicja szkodliwe dla napastników substancje chemiczne. Pod wpływem bodźców mechanicznych albo chemicznych
 • Co to jest TSH Definicja zobacz tyreotropina
 • Co to jest TRYLOBITY Definicja się w kambrze, wymarły w permie. Masowo zamieszkiwały dno i toń morską. Ciało, długości 3-10 cm
 • Co to jest TROCHOFORA Definicja mięczaków, swobodnie żyjąca, o kształcie zbliżonym do kulistego. Na szczycie ciała znajduje się
 • Co to jest TRIAS Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest TRESURA Definicja warunkowych poprzez wielokrotne powtarzanie pożądanych czynności i kojarzenie ich z karami i
 • Co to jest TROMBOPLASTYNA Definicja zobacz trombokinaza
 • Co to jest TROPOSFERA Definicja ziemi. W t. mieszczą się wszystkie chmury. Stosunkowo oddalania się od powierzchni gruntu
 • Co to jest TRICHOCEFALOZA Definicja choroba wywoływana poprzez → włosogłówkę
 • Co to jest TROFICZNY ŁAŃCUCH Definicja zobacz łańcuch pokarmowy
 • Co to jest TRÓJJODOTYRONINA Definicja niej działaniu. Od tyroksyny różni się liczbą atomów jodu w cząsteczce (3 zamiast 4
 • Co to jest TROMBINA Definicja przemianę fibrynogenu w fibrynę w procesie → krzepnięcia krwi
 • Co to jest TROPIZMY Definicja działania bodźca albo przeciwnym. W powstawaniu t. biorą udział → auksyny. Zobacz fototropizm
 • Co to jest TRIPLOID Definicja chromosomowe typowe dla danego gatunku. T. powstaje najczęściej z powodu połączenia normalnej
 • Co to jest TROMBOKSAN Definicja w razie uszkodzenia wydostaje się do osocza, powodując agregację płytek krwi i obkurczenie naczynia
 • Co to jest TRIPLET Definicja trójka → nukleotydów w DNA (albo RNA), kodująca aminokwas
 • Co to jest TROMBOCYTY Definicja zobacz płytki krwi
 • Co to jest TRISOMIK Definicja również jeden chromosom dodatkowy, co znaczy się symbolem 2n + 1. Zobacz aneuploid, Downa zespół
 • Co to jest TRˇD Definicja Mycobacterium leprae. W jej przebiegu ulegają zakażeniu tkanki pochodzenia ektodermalnego
 • Co to jest TRYSKAWKA Definicja grzbietowej stronie głowy, pomiędzy łukami żuchwowym i gnykowym, powstały z przekształcenia
 • Co to jest TRZUSTKA Definicja pokarmowego. Wydziela do krwi hormony peptydowe: → insulinę i → glukagon, powstające w szczególnych
 • Co to jest TRZONOWCE Definicja zobacz zębowy wzór
 • Co to jest TRZUSTKOWˇTROBA Definicja przewód wyprowadzający uchodzi do jelita środkowego
 • Co to jest TUMOR Definicja infekcją bakteryjną, aktywnością pasożyta albo procesem nowotworowym. Zobacz Agrobacterium
 • Co to jest TWARDÓWKA Definicja → rogówkę. Pełni funkcje ochronne. Zobacz oko
 • Co to jest TRYPSYNA Definicja nieaktywny chemicznie trypsynogen i w tej postaci wydzielany w → soku trzustkowym. W dwunastnicy
 • Co to jest TYREOTROPINA Definicja mózgowej, pobudzający tarczycę do syntezy → tyroksyny. Zależność wydzielania t. i tyroksyny oparta
 • Co to jest TYROKSYNA Definicja jod. Skutkuje powiększenie tempa katabolizmu, przyrost produkcji ciepła, pobudzenie nerwowe
 • Co to jest TYP Definicja gromady; odpowiednik gromady u roślin; 2. egzemplarz typowy rośliny, zwierzęcia albo grzyba, a więc
 • Co to jest TWARDZIEL Definicja jedynie mechaniczną. Obecność (albo brak) t. i wiek, w jakim się ona pojawia, jest u drzew
 • Co to jest TRANSFERAZY Definicja aminotransferazy), metylowych (metylotransferazy), acylowych (acylotransferazy) i fosfotransferazy
 • Co to jest TRYCHINOZA Definicja choroba wywoływana poprzez włośnia spiralnego
 • Co to jest TUŁÓW Definicja narządy wewnętrzne; 2. u stawonogów: wyodrębniony odcinek ciała położony pomiędzy głową i odwłokiem
 • Co to jest TASIEMIEC UZBROJONY Definicja przyssawki i podwójny wieniec haków. Końcowe człony tasiemca, wypełnione jajami, wydostają się z
 • Co to jest TCHAWKI Definicja rozwijające się jako ektodermalne wpuklenia do wnętrza ciała. Tworzą mechanizm rurkowatych
 • Co to jest TURNERA ZESPÓŁ Definicja komórkach ciała albo w ich części brak jednego z chromosomów płci (genotyp X0 zamiast XX). Symptomy
 • Co to jest TRAWY Definicja długoletnie, o swoistej budowie łodyg i kwiatów. Łodyga, nazywana źdźbłem, jest podzielona na puste
 • Co to jest TARCZYCA Definicja gardzieli i położony w pobliżu szyi albo (u ryb i kręgoustych) w podgardzielowej części głowy. Jest
 • Co to jest TLENOWCE Definicja gazowy albo rozpuszczony w wodzie. Prawie wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne i większość
 • Co to jest TRZEWIA Definicja serce, żołądek, płuca, wątroba, trzustka itd
 • Co to jest TURGOR Definicja zawartość komórki (→ ciśnienie osmotyczne). Ściana komórkowa nie jest barierą dla dyfuzji
 • Co to jest TROFOBLAST Definicja należąca do właściwego ciała zarodka, ale mająca znaczenie odżywcze i ochronne; 2. zewnętrzna
 • Co to jest TELOMER Definicja skrócona o fragment odcinka telomerowego, co jest wywołane względami przestrzennymi (określone
 • Co to jest TRAN Definicja dorsza. Zawiera sporo witaminy A i D. Wykorzystywany jako środek przeciwkrzywiczy, a zewnętrznie
 • Co to jest TŁUSZCZOWA TKANKA Definicja energetyczną i izolację cieplną, a jednocześnie wyściełającej wybrane organy; zbudowana jest z
 • Co to jest TRANSGRESJA Definicja rodzicielskich względem określonych cech ilościowych (poligenowych); na przykład u niektórych
 • Co to jest TRÓJWARSTWOWCE Definicja żebropławów i parzydełkowców (→ dwuwarstwowce). Wszystkie t. są zbudowane z 3 listków zarodkowych
 • Co to jest TKANKA Definicja podobnej budowie i pełniących tę samą funkcję; na przykład → zwarcica jako t. roślinna lub naskórek
 • Co to jest tRNA Definicja ustawiający w odpowiednim położeniu na rybosomie w procesie translacji. Cząsteczka tRNA ma kształt
 • Co to jest TAKSJE Definicja komórki (plemniki, białe ciałka krwi) na bodźce fizyczne albo chemiczne. T. dodatnia
 • Co to jest TKANKI ROŚLINNE Definicja iż kontakty pomiędzy komórkami są ustalone od samego początku rozwoju danej tkanki (komórki nie
 • Co to jest TUCZNE KOMÓRKI Definicja występują na obszarze tkanki łącznej wiotkiej, najliczniej w skórze, wątrobie, płucach; również w
 • Co to jest TAGMY Definicja t. stanowi grupę segmentów (→ metameria); u różnych grup stawonogów występują zjawiska zlewania
 • Co to jest TERIOLOGIA Definicja dział zoologii zajmujący się ssakami
 • Co to jest TŁUSZCZE Definicja przykład palmitynowego, oleinowego, stearynowego) i glicerolu; są nierozpuszczalne w wodzie
 • Co to jest TRANSLACJA Definicja przepisana z DNA w procesie → transkrypcji) zostaje przetłumaczona na sekwencję aminokwasów w
 • Co to jest TORFOWISKO Definicja w warunkach, gdy odkładanie szczątków roślinnych przebiega szybciej niż ich mineralizacja
 • Co to jest TRANSPIRACJA Definicja niewielkim stopniu również przez kutykulę. T. jest tym większa, im wyższa temperatura, silniejszy
 • Co to jest TESTOSTERON Definicja narządów płciowych i drugorzędnych cech płciowych samców; niezbędny w procesie → spermatogenezy
 • Co to jest TOCZEK Definicja wymiarach mogących przekraczać 1 mm, zróżnicowane na biegun odżywczy i biegun twórczy (gdzie
 • Co to jest TERYTORIALIZM Definicja osobniczego, polegające na obronie tego obszaru przed innymi osobnikami tego gatunku (u zwierząt
 • Co to jest TŁUSZCZOWCE Definicja zawierać jeszcze inne składniki. Wyróżnia się t. proste: → tłuszcze właściwe i → woski i t. złożone
 • Co to jest TUNDRA Definicja północnej na północ od → tajgi i na półkuli południowej na wyspach antarktycznych. Roślinność t
 • Co to jest TASIEMIEC BˇBLOWCOWY Definicja pośredni: przeżuwacze, króliki, świnie, wyjątkowo - człowiek. Dojrzały t.b. ma około 5 mm długości
 • Co to jest TKANKI ZWIERZĘCE Definicja narządy. Wyróżnia się następujące rodzaje t.z.: → nabłonkową, → łączne, → mięśniową, → nerwową i →
 • Co to jest TERMODYNAMIKI ZASADY Definicja energii w układzie zamkniętym, a więc kompletnie odizolowanym od środowiska, jest stała. Inaczej
 • Co to jest TUNIKA Definicja najczęściej o grubości 2-4 warstw komórek. Dawniej sądzono, iż t. daje zawsze początek skórce i
 • Co to jest TRANSFORMACJA Definicja drugiej, prowadzące do zmiany właściwości genetycznych. Klasycznym odpowiednikiem t. jest
 • Co to jest TĘŻEC Definicja Clostridium tetani). Zakażenie dokonuje się przez głębokie rany; przetrwalniki laseczki w warunkach
 • Co to jest TASIEMIEC NIEUZBROJONY Definicja larwa (→ wągier) żyje w tkance mięśniowej krowy; człowiek zaraża się zjadając surowe albo
 • Co to jest TROMBOKINAZA Definicja nieczynna, niekompletna postać występuje w → płytkach krwi; czynnik ten, uwolniony do osocza z
 • Co to jest TĘGORYJEC DWUNASTNICZY Definicja szczególności w dwunastnicy; wczepiony otworem gębowym w błonę śluzową. Odżywia się krwią i
 • Co to jest TASIEMCE Definicja zarówno w stadium larwalnym, jak i dorosłym; forma dorosła ma ciało taśmowate, złożone z główki z
 • Co to jest TWARDZICA Definicja wzmacniającym albo pojedyncze komórki rozsiane na terenie innych tkanek. Złożona jest z obumarłych
 • Co to jest TORBACZE Definicja łożysko nie występuje albo jest prosto zbudowane. Noworodki są ślepe, słabo rozwinięte i ich dalszy
 • Co to jest TRZONOPŁETWE Definicja kompletnie wymarłe. Były przodkami płazów, a pośrednio wszystkich pozostałych gromad kręgowców

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Trzonopłetwe, Torbacze, Twardzica, Tasiemce, Tęgoryjec Dwunastniczy, Trombokinaza, Tasiemiec Nieuzbrojony, Tężec, Transformacja, Tunika, Termodynamiki Zasady leczenie.

Medycyna Trzonopłetwe, Torbacze, Twardzica, Tasiemce, Tęgoryjec lekarz.