tundra co to znaczy
Czym jest TUNDRA. Medycyna klimatycznej, na półkuli północnej na północ od → tajgi i na półkuli.

Czy pomocne?

Co to jest TUNDRA

Definicja z ang. TUNDRA, z niem. TUNDRA.

Co oznacza: - formacja roślinna występująca w chłodnej strefie klimatycznej, na półkuli północnej na północ od → tajgi i na półkuli południowej na wyspach antarktycznych. Roślinność t. tworzą porosty, mchy, trawy albo krzewinki, w zależności od warunków klimatycznych i nawodnienia terenu. Do krzewinek należą karłowate formy roślin występujących również w strefie o łagodniejszym klimacie, na przykład wierzb i brzóz. Na styku t. i tajgi wykształca się lasotundra z udziałem karłowatych form drzew szpilkowych, w szczególności sosen. Rozwój roślin i warunki bytowania zwierząt w t. są ograniczone poprzez wieczną zmarzlinę: w trakcie krótkiego lata odmarza tylko wierzchnia, kilkunastocentymetrowa warstwa gleby.

Czym jest TUNDRA znaczenie na Słownik na T .