gametofit glicerol gastrula co to znaczy
Gametofit, Glicerol, Gen, Gastrula, Garbniki Roślinne, Gronkowce, Geotropizm, Glicyna, Grzyby.

Medycyna G

 • Co to jest GAŁKA OCZNA Definicja zobacz oko
 • Co to jest GLUTYNANT Definicja zobacz parzydełka
 • Co to jest GLEJ Definicja zobacz neuroglej
 • Co to jest GRANA CHLOROPLASTÓW Definicja zobacz tylakoid
 • Co to jest GLOBULINY Definicja osoczu krwi; wybrane z nich (c-globuliny) pełnią rolę przeciwciał. Białkami globularnymi są na ogół
 • Co to jest GANGRENA Definicja zobacz zgorzel
 • Co to jest GENITALIA Definicja u zwierząt: narządy płciowe położone na zewnątrz ciała
 • Co to jest GNIDA Definicja jajo wszy (ustalenie potoczne
 • Co to jest GUANINA Definicja zobacz puryny
 • Co to jest GORˇCZKA Q Definicja choroba wywoływana poprzez riketsje; przenoszona poprzez wszy, kleszcze, rzadziej drogą pokarmową
 • Co to jest GYNANDROMORFY Definicja organizmy mozaikowe, zbudowane z dwojakich komórek: o żeńskich genotypach i o męskich genotypach
 • Co to jest GAMETANGIUM Definicja glonów i grzybów (przeważnie jednokomórkowa). G. męskie to plemnia (anterydium); wielokomórkowe g
 • Co to jest GORˇCZKA BŁOTNA Definicja Leptospira; przenoszona poprzez gryzonie. Zakażenie następuje najczęściej przez kontakt z odchodami
 • Co to jest GAMETA ŻEŃSKA Definicja zobacz jajowa komórka
 • Co to jest GEOGRAFIA ROŚLIN Definicja gatunków, rodzajów, rodzin) współczesnym i w dawnych epokach geologicznych (dzięki danych z zakresu
 • Co to jest GAMETA Definicja orzęsków), przeznaczona do rozrodu płciowego. U organizmów jednokomórkowych g. nie zawsze są
 • Co to jest GAMETA MĘSKA Definicja zobacz plemnik
 • Co to jest GAMETANGIOGAMIA Definicja i żeńskiego; występuje u wielu grzybów (sprzężniaki, workowce) i niektórych glonów
 • Co to jest GALVANI LUIGI Definicja włoski anatom (1737-1798); odkrył, iż w wywoływaniu skurczu mięśnia bierze udział elektryczność
 • Co to jest GALAKTOZA Definicja mlecznym. Składnik laktozy, a również glikolipidów i glikoprotein
 • Co to jest GANOIDY KOSTNE Definicja kostnopromienistych, współcześnie żyjąca w rzekach Ameryki Płn. (na przykład niszczuka i miękławka
 • Co to jest GADY SSAKOKSZTAŁTNE Definicja Posiadały liczne cechy ssacze, jak uniesiony tułów, heterodontyzm, podniebienie kostne
 • Co to jest GANOIDY Definicja Dzieli się je na 3 grupy: g. chrzęstne (kostołuskie, jesiotr), ramieniopłetwe i → g. kostne
 • Co to jest GAŁĘZIAKI Definicja roślin siedlisk suchych, na przykład szparagu (Asparagus
 • Co to jest GALMANOWE ROŚLINY Definicja powstałych poprzez składowanie odpadów pogórniczych. To są odmiany albo ekotypy szczególnie odporne
 • Co to jest GALASY Definicja najczęściej z rodziny galasówek), składające jaja do wnętrza tkanki roślinnej, lecz również poprzez
 • Co to jest GAMONY Definicja komórkę jajową do środowiska, przyciągających plemniki
 • Co to jest GANGLIONIZACJA Definicja i u strunowców: zjawisko występowania zwojów, a więc skupisk ciał komórek nerwowych na pniach
 • Co to jest GENETYKA Definicja i wpływu, jaki wywiera na te zjawiska współoddziaływanie pomiędzy środowiskiem i genami. G
 • Co to jest GASTRYNA Definicja żołądka; pobudza wydzielanie kwasu solnego poprzez komórki okładzinowe żołądka
 • Co to jest GENETYKA KLASYCZNA Definicja jej skład wchodzi tak zwany genetyka mendlowska, zajmująca się badaniem systemu kształtowania
 • Co to jest GENETYKA MOLEKULARNA Definicja genetycznego. Przedmiotem zainteresowań g.m. jest między innymi struktura chromosomów, systemy
 • Co to jest GEN REGULATOROWY Definicja kodujący substancję zwaną → represorem, blokującą transkrypcję genów operonu i w konsekwencji
 • Co to jest GEN RECESYWNY Definicja przeciwnym wypadku jest maskowany poprzez allel dominujący. Na przykład w systemie grupowym krwi
 • Co to jest GATUNEK Definicja kojarzących się w naturze tylko pomiędzy sobą i mających nieodległego wspólnego przodka; 2. grupa
 • Co to jest GEN DOMINUJˇCY Definicja jak i heterozygotycznym (aa); na przykład w razie dziedziczenia barwy kwiatu u grochu: allel
 • Co to jest GEN EPISTATYCZNY Definicja poprzez inne geny, niealleliczne względem niego. Zobacz epistaza
 • Co to jest GLIKOLIPIDY Definicja kwasu tłuszczowego i polarnej, będącej cząsteczką cukru prostego albo oligosacharydu
 • Co to jest GENY MODYFIKATORY Definicja niealleliczny gen - na przykład wpływające na układ plam sierści, gdy sama obecność plam zależy od
 • Co to jest GIBERELINY Definicja przyrost powierzchniowy komórek blaszki liściowej, a wraz z cytokininami pobudzają podziały komórek
 • Co to jest GENOTYP Definicja ukształtowania się fenotypu w zależności od czynników środowiskowych; 2. układ alleli danego genu
 • Co to jest GLIKOGENOGENEZA Definicja w komórkach mięśni prążkowanych i wątroby
 • Co to jest GLEBA Definicja glebotwórczego, podtrzymująca życie lądowych roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów. Jest
 • Co to jest GLIKOKORTYKOIDY Definicja Wpływają na przemiany cukrów, białek, tłuszczów i gospodarkę wodną i składnikami mineralnymi w
 • Co to jest GLEWIKI Definicja rozetkowatego, nie zróżnicowanego na tkanki; chloroplasty przypominające chromatofory glonów
 • Co to jest GIGANTYZM Definicja 280 cm), wywołany nadprodukcją somatotropiny (hormonu przysadkowego) w okresie dziecięcym i
 • Co to jest GENOM Definicja chromosomów charakterystycznym dla danego gatunku; 2. suma informacji genetycznej organizmu
 • Co to jest GEOFITY Definicja pora sucha) zachowują tylko części podziemne (kłącza, cebule, bulwy) z pąkami służącymi odnawianiu
 • Co to jest GENOWA TERAPIA Definicja wykorzystująca osiągnięcia inżynierii genetycznej. Mogłaby polegać między innymi na wprowadzaniu
 • Co to jest GLUKAGON Definicja Działa antagonistycznie do → insuliny, między innymi wzmagając rozkład glikogenu w wątrobie i
 • Co to jest GRAPTOLITY Definicja geologiczne), zachowane jedynie w formie zewnętrznych szkieletów kolonii
 • Co to jest GLONOWCE Definicja grzybni jednokomórkowej albo wielojądrzastej; jedynie organy rozmnażania są zawsze oddzielone od
 • Co to jest GRAMOCZˇSTECZKA Definicja liczbowo masie cząsteczkowej tego związku; suma mas atomowych wszystkich atomów w takiej ilości
 • Co to jest GLIOKSALOWY CYKL Definicja mitochondiach, część jednak w glioksysomach. Prócz energii produkowane są czterowęglowe związki
 • Co to jest GOLGIEGO APARAT Definicja około 1-2 mikro-m; zbudowana z kilku spłaszczonych cystern (diktiosomów) ułożonych równolegle do
 • Co to jest GRUCZOŁY MLECZNE Definicja zobacz mleczne gruczoły
 • Co to jest GLIKOZYDY Definicja prostego połączonej wiązaniem estrowym z tak zwany aglikonem, a więc związkiem niecukrowym (na
 • Co to jest GLUTEN Definicja w szczególności w zewnętrznej warstwie komórek bielma, w tak zwany ziarnach aleuronowych. U
 • Co to jest GLIKOZYDY NASERCOWE Definicja przykład poprzez zwiększanie siły skurczów serca, hamowanie działania pompy sodowo?potasowej i
 • Co to jest GRANULOPOEZA Definicja zobacz granulocyty
 • Co to jest GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU Definicja zobacz sukces cieplarniany
 • Co to jest GŁASZCZEK Definicja u owadów: zewnętrzne ramię szczęki I pary w aparacie gębowym typu gryzącego
 • Co to jest GŁOWOTUŁÓW Definicja w jedną całość głowy i tułowia i zatarcia zewnętrznych śladów segmentacji; na g. pajęczaków
 • Co to jest GONADA Definicja jako → jądro (g. męska) albo → jajnik (g. żeńska). G. są u zwierząt trójwarstwowych wytworami
 • Co to jest GRASICA Definicja limfotwórczy, odgrywający istotną rolę w tworzeniu systemów odporności immunologicznej. Występuje w
 • Co to jest GNILEC Definicja zobacz szkorbut, askorbinowy kwas
 • Co to jest GRAMA METODA Definicja zobacz bakterie Gram?dodatnie, bakterie Gram?ujemne
 • Co to jest GRAFFA TEORIA POCHODZENIA TRÓJWARSTWOWCÓW Definicja jamochłonów, które nie były przytwierdzone do podłoża i miały bocznie położony otwór gębowy
 • Co to jest GNIAZDOWNIKI Definicja zwykle ślepe i słabo opierzone; wymagają długotrwałego pobytu w gnieździe pod opieką rodziców, na
 • Co to jest GRUCZOŁ PROTORAKALNY Definicja zobacz protorakalny gruczoł
 • Co to jest GRU¬LICA Definicja różne narządy ciała, przede wszystkim płuca
 • Co to jest GRONO Definicja osadzone na szypułkach jednakowej długości. Najstarsze kwiaty znajdują się u dołu kwiatostanu
 • Co to jest GRUCZOŁY JADOWE Definicja zobacz jadowe gruczoły, jadowe gruczoły kręgowców
 • Co to jest GRUPA PROSTETYCZNA Definicja związana z białkiem enzymatycznym (w przeciwieństwie od luźno związanego → koenzymu). Decyduje o
 • Co to jest GRUCZOŁOWA TKANKA U ROŚLIN Definicja zobacz wydzielnicze tkanki u roślin
 • Co to jest GRYPA Definicja bólami stawów, dolegliwościami ze strony dróg oddechowych, niedobrym samopoczuciem, podwyższoną
 • Co to jest GRUCZOŁ KROKOWY Definicja zobacz prostata
 • Co to jest GRANULOCYTY ZASADOCHŁONNE Definicja zawierają → histaminę) i zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi wewnątrz organizmu (gdyż
 • Co to jest GRˇD Definicja domieszką lipy albo dębu. Bogate runo leśne. G. wykształcają się na żyznych glebach. Dawniej
 • Co to jest GRANULOCYTY KWASOCHŁONNE Definicja organizmu przed pasożytami; stanowią ok. 1-3% ogólnej liczby białych krwinek organizmu
 • Co to jest GRUCZOŁ Definicja u roślin i zwierząt: pojedyncza komórka albo wielokomórkowy narząd o funkcji wydzielniczej
 • Co to jest GRUCZOŁ KUPROWY Definicja zobacz kuprowy gruczoł
 • Co to jest GRZYB KAPELUSZOWY Definicja postać kapelusza, najczęściej osadzonego na centralnym albo bocznym trzonie. Na dolnej powierzchni
 • Co to jest GˇSIENICA Definicja typu gryzącego; obecne członowane odnóża tułowiowe i, przeważnie nie członowane, odnóża odwłokowe
 • Co to jest GRZYBICE Definicja chorobowe najczęściej występują w skórze. Wybrane grzyby, na przykład drożdżak Candida albicans
 • Co to jest GYNOGENEZA Definicja zapłodnienia. Odpowiednik procesu → apomiksji u roślin. Zachodzi na przykład w polskiej populacji
 • Co to jest GRZYBY OWOCNIKOWE Definicja grzybni, zwane → owocnikami, gdzie powstają → mejospory
 • Co to jest GTP Definicja zobacz guanozynotrifosforan
 • Co to jest GRZYBNIA Definicja wielokomórkowa albo wielojądrzasta plecha zbudowana ze → strzępek, mająca postać nitkowatą (z
 • Co to jest GUANO Definicja wyspach Ameryki Płd. Zawierają ogromne ilości fosforu, potasu i azotu. Mogą mieć wielometrową
 • Co to jest GˇBKI Definicja prawdopodobnie nie spokrewnione ze zwierzętami tkankowymi. Brak tkanek i narządów, formy dorosłe
 • Co to jest GRYZONIE Definicja szczęce po jednej parze stale rosnących siekaczy, a nie mających kłów (miedzy siekaczami i
 • Co to jest GAMETOCYT Definicja osobnik przekształcający się bezpodziałowo w gametę
 • Co to jest GENOFOR Definicja kolistej cząsteczki DNA; u prokariontów DNA jest dwuniciowy, u wirusów jednoniciowy (u wirusów może
 • Co to jest GRADACJA Definicja obserwowane w danym środowisku, na przykład zakwit wody w jeziorze wywołany rozmnożeniem się
 • Co to jest GADOKSZTAŁTNE Definicja wymarłych gadów i ptaków, z wyjątkiem gadów ssakokształtnych
 • Co to jest GRZYBY NIEDOSKONAŁE Definicja których nie zachodzą mechanizmy płciowe. Zarodniki są konidiami powstającymi egzo- albo endogennie
 • Co to jest GNICIE Definicja prowadzony poprzez mikroorganizmy. G. ma podstawowe znaczenie dla krążenia pierwiastków w
 • Co to jest GARDZIEL Definicja potocznie zwany gardłem, złączający jamę gębową z przełykiem, a zarazem stanowiący miejsce
 • Co to jest GENETYKA POPULACYJNA Definicja powiązane ze zmianami częstości alleli pod wpływem mutacji, doboru, migracji, czynników losowych i
 • Co to jest GLIKOKALIKS Definicja charakterystyczny gatunkowo i osobniczo; ma znaczenie w rozpoznawaniu bodźców zewnętrznych, w
 • Co to jest GRUCZOŁY CZUŁKOWE Definicja zobacz czułkowe gruczoły
 • Co to jest GŁOWA Definicja zajmujący położenie najwyższe (u form dwunożnych - ptaków i naczelnych). Mieści mózg i
 • Co to jest GLIKOPROTEIDY Definicja komórek eukariotycznych, między innymi błon komórkowych, gdzie funkcjonują jako receptory w
 • Co to jest GRUPY KRWI Definicja aglutynacji) czerwonych ciałek krwi po zmieszaniu próbek krwi pochodzących z różnych osobników. G.k
 • Co to jest GLUKONEOGENEZA Definicja glikokortykoidy (hormony kory nadnerczy). Zachodzi w cytoplazmie, raczej w wątrobie i nerkach
 • Co to jest GLAUKOFITY Definicja zielenicy, która utraciła chloroplasty i nieco uproszczonych sinic żyjących wewnątrz tej komórki
 • Co to jest GŁOWONOGI Definicja skrzelodyszne, rozdzielnopłciowe, dwubocznie symetryczne. Wyodrębniona głowa i tułów; szczątkowa
 • Co to jest GALAKTOZEMIA Definicja galaktozę w glukozę. Dla dzieci z g. mleko jest trujące. Symptomy: wymioty, rozwolnienie
 • Co to jest GLUKOZA Definicja Jest najlepiej przyswajalnym cukrem dla większości żywych organizmów. W stanie wolnym występuje w
 • Co to jest GLONY Definicja morfologiczno?ekologicznych; prowadzące fotosyntezę, jednokomórkowe albo wielokomórkowe plechowce
 • Co to jest GRZYB DOMOWY Definicja budowlane, zdolnego do rozprzestrzeniania się w budynkach również pod tynkami, tapetą, w spękaniach
 • Co to jest GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE Definicja innymi bakterie i resztki obumarłych komórek w zranionych albo zainfekowanych tkankach; stanowią ok
 • Co to jest GORˇCZKA PLAMISTA GÓR SKALISTYCH Definicja ameryki; przenoszona poprzez kleszcze
 • Co to jest GENY SPRZĘŻONE Definicja się w sposób niezgodny z prawem niezależnej segregacji cech (II prawem Mendla); sprzężenie może
 • Co to jest GLIKOLIZA Definicja pirogronianu. Zachodzi powszechnie w cytoplazmie komórek pro- i eukariotycznych. Nie wymaga
 • Co to jest GRUCZOŁY ŁZOWE Definicja pierwotnie po skroniowej stronie oczodołu; wydzielają łzy, najczęściej przez worki spojówkowe i
 • Co to jest GEN PODZIELONY Definicja nieciągłej, tzn. składający się z odcinków zawierających informację dziedziczną (egzonów
 • Co to jest GLISTA LUDZKA Definicja jednodomowy) człowieka. Wykazuje dymorfizm płciowy (samica - dł. do 5 cm, samiec - do 3 cm
 • Co to jest GASTRULACJA Definicja dwuwarstwowy - gastrulę. Podstawowe metody g.: inwaginacja (embolia, wpuklenie) - gdy do wnętrza
 • Co to jest GRUCZOŁY HARDERA Definicja łzy; położone pierwotnie po nosowej stronie oczodołu. U płazów, gadów i ptaków są większe od
 • Co to jest GRADIENT Definicja nasilających się albo słabnących wzdłuż określonej osi ciała. Na przykład g. umiejętności do
 • Co to jest GŁÓWKA Definicja zwykle zgrubiałej osi i gęsto skupionych kwiatach, położonych na różnej wysokości, siedzących albo
 • Co to jest GAI HIPOTEZA Definicja w pewnym sensie opisywana jako żywy organizm, gdyż posiada umiejętność do samoregulacji, a więc
 • Co to jest GADY Definicja skórę pozbawioną gruczołów, suchy, silnie zrogowaciały naskórek w formie łusek; u niektórych grup
 • Co to jest GUTACJA Definicja położone w pobliżu zakończeń nerwów liści. G. zachodzi przy dużej wilgotności względnej, gdy
 • Co to jest GRUCZOŁY WYDZIELANIA ZEWNĘTRZNEGO Definicja albo wielokomórkowe; te ostatnie mają zwykle specjalne przewody wyprowadzające. Z racji na budowę
 • Co to jest GLIKOGENOLIZA Definicja AMP; w wątrobie prowadzi do wytworzenia i wydzielenia glukozy do krwi, z kolei w mięśniach - od
 • Co to jest GUANOZYNOTRIFOSFORAN Definicja podobnie jak ATP, na przykład w procesie translacji, jako substrat w syntezie kwasów nukleinowych
 • Co to jest GRUCZOŁY DOKREWNE Definicja krwi; nie mają przewodów wyprowadzających. Część g.d. tworzy wyodrębnione narządy (gruczołowa
 • Co to jest GRANULOCYTY Definicja produkowane są w czerwonym szpiku kostnym, w procesie granulopoezy. W zależności od tego, jaki
 • Co to jest GLIOKSYSOMY Definicja wybrane enzymy cyklu glioksalowego (→ glioksalowy cykl). W procesie → fotooddychania w g. zachodzi
 • Co to jest GLIKOGEN Definicja stanowi materiał zapasowy zwierząt i grzybów. U zwierząt gromadzony w wątrobie i w tkance
 • Co to jest GRZYBY Definicja organizmy heterotroficzne pobierające pokarm na drodze osmozy; jednokomórkowce, komórczaki albo
 • Co to jest GLICYNA Definicja udział między innymi jako substrat w syntezie pierścienia hemowego (składnika → hemoglobiny i →
 • Co to jest GEOTROPIZM Definicja Korzenie wykazują g. nieujemny; położenie korzenia głównego względem pionu odczytywane jest
 • Co to jest GRONKOWCE Definicja organizmami oportunistycznymi, tzn. u zdrowego człowieka nie są patogenne, ale na przykład w razie
 • Co to jest GARBNIKI ROŚLINNE Definicja chemicznej (przeważnie glikozydy), występujące w rozmaitych tkankach roślin, na przykład łupinach
 • Co to jest GASTRULA Definicja postać worka, jedynie w jajach szczególnie bogatych w żółtko postać płytki. Jest zbudowana z dwóch
 • Co to jest GEN Definicja nukleotydów w DNA. U → eukariontów g. są zlokalizowane raczej w chromosomach na obszarze jądra
 • Co to jest GLICEROL Definicja powstający z beztlenowego etapu rozkładu glukozy służy do biosyntezy tłuszczów. U niektórych
 • Co to jest GAMETOFIT Definicja pokoleń. G. rozwija się z zarodnika a rozmnaża przez gamety, które - w przeciwieństwie od gamet

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Gametofit, Glicerol, Gen, Gastrula, Garbniki Roślinne, Gronkowce, Geotropizm, Glicyna, Grzyby, Glikogen, Glioksysomy, Granulocyty, Gruczoły Dokrewne leczenie.

Medycyna Gametofit, Glicerol, Gen, Gastrula, Garbniki Roślinne lekarz.