roślinne tkanki co to znaczy
Czym jest TKANKI ROŚLINNE. Medycyna charakteryzujące się tym, iż kontakty pomiędzy komórkami są.

Czy pomocne?

Co to jest TKANKI ROŚLINNE

Definicja z ang. TISSUE PLANT, z niem. TISSUE PLANT.

Co oznacza: - zespoły komórek o podobnym pochodzeniu i funkcji, charakteryzujące się tym, iż kontakty pomiędzy komórkami są ustalone od samego początku rozwoju danej tkanki (komórki nie mają możliwości wzajemnego przemieszczania się); z uwagi na umiejętność komórek do podziału albo brak tej umiejętności wyróżnia się tkanki twórcze (→ merystemy) i pozostałe, a więc tkanki stałe. Z uwagi na strukturę - jednorodne (na przykład miękisz palisadowy) i niejednorodne (((na przykład ksylem); z uwagi na pochodzenie - pierwotne ( a więc rozwijające się z komórek merystemów wierzchołkowych i ich merystematycznych pochodnych), tworzące pierwotne ciało rośliny, i wtórne - rozwijające się z merystemów bocznych, powiązane z przyrostem wtórnym rośliny. Z uwagi na funkcję - wyróżnia się tkanki okrywające (→ epiderma, → ryzoderma, → egzoderma, → endoderma, → peryderma), miękiszowe (→ miękiszowa tkanka), wzmacniające (→ zwarcica, → twardzica), wydzielnicze (→ wydzielnicze tkanki).

Czym jest TKANKI ROŚLINNE znaczenie na Słownik na T .