dowody ewolucji co to znaczy
Czym jest EWOLUCJI DOWODY. Medycyna dające się wyjaśnić jedynie przy założeniu, iż zachodzi.

Czy pomocne?

Co to jest EWOLUCJI DOWODY

Definicja z ang. EVIDENCE OF EVOLUTION, z niem. Beweis für die Evolution.

Co oznacza: - fakty z różnych dziedzin biologii i nauk pokrewnych dające się wyjaśnić jedynie przy założeniu, iż zachodzi ewolucja. Przykłady z anatomii porównawczej: narządy homologiczne (→ homologiczne narządy) i → narządy szczątkowe; z cytologii: zasadnicza jedność wszystkich organizmów wyrażająca się w budowie komórkowej; z embriologii: podobieństwo rozwoju zarodkowego we wczesnych stadiach rozwoju; z genetyki: jedność kodu genetycznego i systemu ekspresji informacji dziedzicznej; z fizjologii: identyczne systemy metabolizmu i substancji biorących w nim udział itd.

Czym jest EWOLUCJI DOWODY znaczenie na Słownik na E .