chemiczna ewolucja co to znaczy
Czym jest EWOLUCJA CHEMICZNA. Medycyna stworzenie życia na Ziemi. Wg współczesnej teorii →.

Czy pomocne?

Co to jest EWOLUCJA CHEMICZNA

Definicja z ang. EVOLUTION OF CHEMICAL, z niem. Evolution der chemischen.

Co oznacza: - mechanizmy przemian fizykochemicznych, które poprzedziły stworzenie życia na Ziemi. Wg współczesnej teorii → biogenezy, e.ch. możliwa była dzięki redukującym właściwościom ówczesnej atmosfery (między innymi brak tlenu). Polegała na samorzutnym tworzeniu i gromadzeniu się skomplikowanych związków organicznych, łącznie z biopolimerami, które stały się podstawowymi składnikami żywych organizmów.

Czym jest EWOLUCJA CHEMICZNA znaczenie na Słownik na E .