jˇdrowych przemiana co to znaczy
Czym jest PRZEMIANA FAZ JˇDROWYCH. Medycyna występowanie komórek haploidalnych i diploidalnych w.

Czy pomocne?

Co to jest PRZEMIANA FAZ JˇDROWYCH

Definicja z ang. TRANSFORMATION FAZ JDROWYCH, z niem. TRANSFORMATION FAZ JDROWYCH.

Co oznacza: - u roślin, grzybów i zwierząt: regularne, naprzemienne występowanie komórek haploidalnych i diploidalnych w cyklu życiowym danego gatunku organizmów. P.f.j. jest konsekwencją mejozy i zapłodnienia. P.f.j. może polegać na tym, iż z powodu mejozy powstają gamety (u diplobiontów, a więc wszystkich zwierząt, części pierwotniaków i nielicznych roślin, na przykład morszczynu). P.f.j. może również polegać na tym, iż mejozie ulega zygota (u haplobiontów, a więc niektórych pierwotniaków, na przykład zarodźca malarii). Jeśli z powodu mejozy powstają zarodniki, p.f.j. jest związana z występowaniem dwu pokoleń: diploidalnego, powstałego z powodu zapłodnienia i haploidalnego, rozwijającego się z zarodników (większość roślin). Szczególny typ p.f.j. występuje u grzybów - sprzężniaków, workowców i podstawczaków: prócz komórek haploidalnych i diploidalnych występują komórki dikariotyczne. Zobacz dikariofaza, mejoza postgamicza, mejoza pregamiczna, przemiana pokoleń u roślin.

Czym jest PRZEMIANA FAZ JˇDROWYCH znaczenie na Słownik na P .