replikacja typu sigma co to znaczy
Definicja replikacja typu sigma lub replikacja typu toczącego się koła (ang. sigma replication, s.

Czy pomocne?

Definicja replikacja typu sigma lub replikacja typu toczącego się koła (ang. sigma replication, s replication, rolling circle replication)

Co znaczy:

Skrót polski
replikacja s

Skrót
s replication

Opis hasła
Replikacja typu s jest to proces replikacji DNA rozpoczynający się w kolistej cząsteczce DNA, podczas którego, w wyniku nacięcia endonukleolitycznego lub innych procesów, powstaje struktura złożona z jednej kolistej nici DNA (stanowi ona ciągłą matrycę do syntezy komplementarnej nici, na której mogą powstawać wielokrotne powtórzenia replikowanej cząsteczki DNA) oraz tzw. ogonka, będącego liniową nicią DNA (ale na znacznej długości tworzącą hybryd z nicią kolistą), "odepchniętą" w wyniku replikacji kolistej nici. Na liniowej matrycy ogonka może również zachodzić synteza DNA. Formowane w tym procesie struktury przypominają w mikroskopie elektronowym grecką literę s.
Replikacja typu toczącego się koła występuje często w przypadku różnych wirusów oraz niektórych plazmidów, a także podczas amplifikacji niektórych genów w komórkach zwierzęcych.

Czym jest replikacja typu sigma lub replikacja typu toczącego się koła (ang. sigma replication, s replication, rolling circle replication) znaczenie w Słownik na R .