doświadczenie choroby co to znaczy
Co znaczy choroby schizofrenicznej w świetle?. Co to jest wobec doświadczanej poprzez nich choroby.

Czy pomocne?

Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy

Definicja z ang. Experience a schizophrenic illness in the light of the ten-year follow-up, z niem. Erleben Sie eine schizophrene Erkrankung im Lichte des Zehn-Jahres-Follow-up.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka,106 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: doświadczenie choroby
ISBN: ISBN 83-86826-10-X
Opis: Podręcznik przedstawia wyniki badań nad postawami chorych wobec doświadczanej poprzez nich choroby schizofrenicznej. Na podstawie dwukrotnego, wnikliwego badania chorych w odstępie ok. dziesięciu lat opisano wiedzę, uczucia i reakcje dotyczące tego doświadczenia i częstość i właściwości wyodrębnionych na tej podstawie typów postaw (integrujących - niezdecydowanych - izolujących). Analizie poddano dynamikę tych postaw w dziesięcioletnim okresie objętym katamnezą. Porównano także postawy samych chorych z postawami, jakie w stosunku do tego ich doświadczenia przyjmują osoby stanowiące dla nich najbliższe otoczenie społeczne. Wnioski podkreślają różnorodność postaw i względną stabilność ich składników emocjonalnego i behawioralnego. Dynamika wiedzy pacjentów zmierza, jak się wydaje, częściej, aczkolwiek nie zawsze, w stronę przypisania doświadczeniu choroby atrybutów czegoś zewnętrznego w stosunku do własnej osoby. Uderza nieoczekiwany (w wypadku wieloletniego przebiegu choroby) optymizm wielu chorych związany najprawdopodobniej z jakąś postacią jej "oswojenia", znalezienia sobie względnie satysfakcjonującej niszy życiowej. Różnorodność postaw pacjentów może być istotną wskazówką w pracy terapeutycznej.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Osoby badane i sposoby badawcze
  • Poznawcze składniki postawy pacjentów wobec swej choroby
  • Emocjonalne składniki postawy pacjentów wobec swej choroby
  • Behawioralne składniki postawy pacjentów wobec swojej choroby
  • Znaczenie kliniczne i dynamika postaw pacjentów wobec swojej choroby
  • Postawy pacjentów a postawy ich najbliższego otoczenia
  • Izolowanie i integrowanie - ilustracje kazuistyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na D .