echokardiografia praktyczna co to znaczy
Co znaczy Echokardiografia praktyczna tom I?. Co to jest we współczesnej kardiologii. Szybki postęp.

Czy pomocne?

Echokardiografia praktyczna tom I

Definicja z ang. Echocardiography practical Volume I, z niem. Echokardiographie praktische Band I.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,296 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 1.51 kg
Zagadnienia: echokardiografia praktyczna
ISBN: ISBN 83-89015-82-X
Opis: Echokardiografia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym we współczesnej kardiologii. Szybki postęp technologiczny i upowszechnienie badań echokardiograficznych wymagają ciągłego poszerzania wiedzy i praktycznego szkolenia. Prezentowana podręcznik znakomicie odpowiada na to zapotrzebowanie. Pierwszy tom zawiera najważniejsze wiadomości na temat ultradźwięków, nowych technik badania i ultrasonografii naczyń dogłowowych i ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, które stanowią nieodzowny przedmiot współczesnej kardiologii. Przedstawiono w nim ponadto podstawy echokardiografii: przezklatkowej, przezprzełykowej, śródoperacyjnej i obciążeniowej, a również sposób obliczeń i normy najważniejszych parametrów stosowanych w codziennej praktyce klinicznej. podręcznik adresowana jest nie tylko do kardiologów, internistów i studentów medycyny, lecz do wszystkich, którzy korzystają z wyników badań echokardiograficzych.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Nazewnictwo i skróty
 • Biofizyczne podstawy echoakrdiografii
 • Podstawy obsługi echokardiografu
 • Projekcje w echokardiografii przezklatkowej
 • Metoda badania i podstawowe projekcje w echokardiografii przezprzełykowej
 • Echokardiografia śródoperacyjna
 • Podstawy klinicznej echokardiografii dopplerowskiej
 • Podstawy pomiarów w echokardiografii - normy
 • Artefakty w echokardiografii
 • Ocena czynności lewej komory – funkcja skurczowa i rozkurczowa
 • Badanie echokardiograficzne u dzieci
 • Badanie echokardiograficzne u kobiet w ciąży
 • Tkankowa echokardiografia dopplerowska
 • Echokardiografia kontrastowa
 • Echokardiografia trójwymiarowa
 • Rezerwa wieńcowa – echokardiograficzna sposób pomiaru i znaczenie kliniczne
 • Echokardiografia obciążeniowa
 • Ocena żywotności mięśnia sercowego
 • Podstawy ultrasonografie naczyń dogłowowych – normy i standardy badań
 • Rola badania ultrasonograficznego w kaniulacji tętnic obwodowych
 • Podstawy klinicznego wykorzystania ultrasonografie wewnątrzwieńcowej
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na E .