empatia rozwój moralny co to znaczy
Co znaczy Empatia i rozwój moralny?. Co to jest poznawczym albo emocjonalnym wymiarze.

Czy pomocne?

Empatia i rozwój moralny

Definicja z ang. Empathy and moral development, z niem. Empathie und moralische Entwicklung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,296 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: empatia rozwój moralny
ISBN: ISBN 83-60083-12-6
Opis: Współczesne teorie skupiają się na ogół na behawioralnym, poznawczym albo emocjonalnym wymiarze prospołecznego rozwoju moralnego. W tej książce Martin L. Hoffman łączy te trzy wymiary, przekazując czytelnikom pierwsze wszechstronne ujęcie prospołecznego rozwoju moralnego u dzieci. Rozpatruje rolę empatii w pięciu przypadkach moralnych: wyrządzanie krzywdy; pozycja niewinnego obserwatora; oskarżanie siebie mimo braku winy; konieczność wyboru jednej osoby spośród kilku potrzebujących; rozterka między sprzecznymi oczekiwaniami opiekuńczości i sprawiedliwości. Ta istotna podręcznik jest ukoronowaniem trzydziestoletnich badań teoretycznych i praktycznych wybitnej postaci w zakresie psychologii dziecięcej i rozwojowej. podręcznik jest przeznaczona zarówno dla badaczy, jak i dla wychowawców, zajmujących się rozwojem moralnym.
Spis treści:
  • 1. Wstęp i wprowadzenie
  • I. NIEWINNY ŚWIADEK 2. Empatia, pobudzenie empatyczne i funkcjonowanie prospołeczne 3. Rozwój cierpienia empatycznego 4. Empatyczny gniew, współczucie, poczucie winy i poczucie niesprawiedliwości
  • II. TRANSGRESJA 5. Poczucie winy i internalizacja moralna 6. Od dyscypliny do internalizacji
  • III. WIRTUALNA TRANSGRESJA 7. Relacyjne poczucie winy i inne rodzaje wirtualnego poczucia winy
  • IV. CZY SAMA EMPATIA WYSTARCZY? 8. Ograniczenia empatii: nadmierne pobudzenie i błędy poznawcze
  • V. EMPATIA I ZASADY MORALNE 9. Interakcje i związki empatii i zasad moralnych 10. Rozwój zasad sprawiedliwości opartych na empatii 11. Dylematy powiązane z różnymi osobami wysuwającymi roszczenia i konfliktem troski i sprawiedliwości
  • VI. KULTURA 12. Problem uniwersalności i kultury
  • VII. INTERWENCJA 13. Wnioski dotyczące socjalizacji i edukacji moralnej Bibliografia. Indeksy

Czym jest znaczenie w Słownik na E .